Lees voor
Zoek
Home > Algemeen > Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

Veilige Kerk Hervormde gemeente Ermelo

De Algemene Kerkenraad is verantwoordelijk voor de Veilige Kerk. Er is een commissie Veilige Kerk samengesteld met vertrouwenspersonen, commissie leden en de scriba van de AK. De commissie maakt beleid en deelt dit met de wijkkerkenraden, wat daarna wordt vastgesteld in de Algemene Kerkenraad.


Regelmatig worden we via de hedendaagse nieuwsitems op de hoogte gesteld van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag wat plaats vindt op allerlei gebieden in het maatschappelijk leven. Helaas komt dat soms ook voor binnen een kerkelijke gemeente. Als Hervormde gemeente Ermelo verlangen we ernaar dat de verschillende wijkgemeenten een ontmoetingsplaats is, waar het veilig is voor iedereen. Dat de gemeente een plaats is waar we respect hebben voor elkaar, niemand de baas speelt, misbruik gemeld kan worden en recht gesproken wordt.
De Algemene Kerkenraad is bezig hierin stappen zetten om bewust te werken aan een Veilige Kerk.

Elke wijkgemeente heeft/ krijgt een vertrouwenspersoon, welke een specifieke training voor deze functie heeft gevolgd. Deze werd gegeven vanuit Het Meldpunt seksueel misbruik in kerkelijke relaties. De vertrouwenspersonen zijn geïnstalleerd voor alle wijken van de Hervormde Gemeente Ermelo. Vertrouwenspersonen worden voor 4 jaar aangesteld wat daarna verlengd kan worden.
De Zendingskerk participeert door een gemeentelid af te vaardigen naar de commissie Veilige kerk.

Veiligheid in de gemeente ontstaat door veilig en open met elkaar om te gaan. Dat lijkt een open deur. Toch kan het best lastig zijn om over zo’n kwetsbaar onderwerp met elkaar in gesprek te gaan, zeker als het gaat over grensoverschrijdend gedrag binnen een pastorale of andere kerkelijk relatie. Misschien bent u of ben jij wel iemand, die te maken heeft (gehad) met ongewenst gedrag in de kerkelijke gemeente. Het kan gedrag zijn op het gebied van (seksuele) intimidatie, machtsmisbruik of agressie. Als onafhankelijk vertrouwenspersoon willen we naar uw en jouw verhaal luisteren, ook als er twijfel is. Als dat gewenst is, kunnen we samen zoeken naar benodigde hulp en/of ondersteuning. Ook willen we naast u en jou staan als u, jij besluit om hiervan een melding of een klacht te doen.

Vertrouwenspersonen:  Wie zijn wij?

Bennie Vliek, getrouwd met Jolanda en (schoon)vader van 3 dochters en 2 schoonzonen. We leven mee met de Nieuwe Kerk. In het dagelijks leven werk ik drie dagen voor ’s Heeren Loo als adviseur. Daarnaast werk ik als psychosociaal en relatietherapeut in een eigen praktijk. De komende jaren hoop ik een bijdrage te leveren als vertrouwenspersoon binnen de Hervormde gemeente van Ermelo. In die rol hoop ik toegankelijk te zijn voor gemeenteleden met hun vragen en hun verhaal.

Cora Dolstra, getrouwd met John. Samen hebben we vijf kinderen, waarvan er een aantal thuis wonen. We zijn verbonden met het Kerkelijk Centrum. In het dagelijks leven ben ik thuisblijfmoeder. Daarnaast ben in ik in de afrondende fase van de studie voor psychosociaal therapeut. Het is mijn verlangen om als christen én als therapeut een tijdje op te trekken met mensen, die door de gebrokenheid in hun leven zijn vastgelopen of dreigen vast te lopen. Als vertrouwenspersoon wil ik graag open luisteren naar uw en jouw vragen en ervaringen. Schroom niet om mij te benaderen.

Dineke Vletter, ik ben geboren in 1963, moeder van twee volwassen kinderen en oma van een kleinzoon. Ik werk als doktersassistente bij huisartsen en heb mij gespecialiseerd in seksuele gezondheid. Ik ben er mee vertrouwd om zonder oordeel over zaken te spreken die als moeilijk ervaren kunnen worden. Tevens ben ik een goede luisteraar.
Omdat ik momenteel ook lid ben van de kerkenraad van de Westerkerk zal ik geen zaken behandelen waarbij een kerkenraadslid betrokken is. In zo’n situatie kunt u terecht bij een van de vertrouwenspersonen van de andere wijkgemeenten. Ook geef ik geen pastorale hulp over het voorval waarmee u/je me als vertrouwenspersoon benadert. Hiervoor zal ik u/je doorverwijzen naar iemand anders binnen het pastoraat.
Ik nodig u/je van harte uit contact met mij op te nemen.


Contact: vertrouwenspersoon@hervormdermelo.nl

Bennie Vliek 06-15592015
Cora Dolstra 06-48178576
Dineke Vletter 06-27386783 (bij voorkeur tussen 18 en 19 uur)
Website ontwikkeling: Exitus ICT