Lees voor
Zoek
Home > Algemeen > Kerk en Israël

Wat doen wij?

Kerk en Israël

De kerk is geroepen het gesprek met Israël te zoeken en gestalte te geven aan de blijvende verbondenheid met het volk Israël. Kerk en Israël zijn beide gericht op de komst van het Koninkrijk van God en de Messias. Israël blijft een plaats innemen in de heilsgeschiedenis.

Door Israël mag de kerk delen in de aan Israël geschonken genadegaven. De Commissie Kerk en Israël heeft als commissie van bijstand van de Algemene Kerkenraad tot doel de gemeente hiervan bewust te maken. Zij doet dit door Bijbelonderzoek met betrekking tot Israël, door publicaties in het kerkblad en plaatselijke bladen, afkondigingen, affiches
en door het beleggen van studie-avonden. Ook wordt bevorderd dat in de catechese aandacht wordt geschonken aan de verhouding Kerk en Israël.

Jaarlijks staat Israël op de eerste zondag in oktober in de eredienst centraal. Op deze Israëlzondag wordt een collecte gehouden waarvan de helft van de opbrengst bestemd is voor humanitaire doelen en vredesinstellingen in Israël. Het andere gedeelte gaat naar de PKN en is tevens bestemd voor het bekostigen van de onkosten die de commissie maakt (studiemateriaal, bijscholing, sprekers, reiskosten en een nieuwsbrief).

Contactgegevens
Voorzitter:   Dhr. G.A. van Barneveld, E-mail: gabarneveld@hetnet.nl
Secretaris:   Mw. N. Kommers, E-mail: pa.kommers@planet.nl
Website ontwikkeling: Exitus ICT