Lees voor
Zoek
Home > Algemeen > Kerkelijk bureau

Wie zijn wij?

Kerkelijk bureau


Op het Kerkelijk bureau vindt de centrale administratie van onze gemeente plaats.

Ondersteuning wordt gegeven aan de wijkgemeenten, de Zendingskerk, de Algemene Kerkenraad, het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen.

U kunt bij het Kerkelijke bureau terecht voor alle zaken die betrekking hebben op de administratie van de kerk, zoals:
- het vastleggen en verwerken van doopbediening en kerkelijke huwelijksbevestiging
- het aanvragen van kerkradio
- een abonnement op het kerkblad
- advertenties voor het kerkblad
- huren van kerkelijke gebouwen
- collectemunten
- het opgeven van verhuizing in/buiten Ermelo
- pastorale overschrijvingen
- vragen stellen over het doen van een gift of een nalatenschap
- alle overige kerkelijk gerelateerde vragen

Voor specifieke informatie hierover kunt u op de site terecht bij 'Wat kunnen we voor u betekenen?'.
U kunt ook klikken op het contactformulier voor vragen, opmerkingen of suggesties. 

Openingstijden
dinsdag- en donderdagmorgen   9.00 - 12.00 uur
donderdagmiddag                        13.30 - 17.00 uur

Contactgegevens 
Adres:           Horsterweg 40 (bij de Nieuwe Kerk, ingang rechterzijde)
Telefoon:     0341 - 55 30 15
Postadres:    Postbus 333, 3850 AH Ermelo
E-mail:          kerkelijkbureau@hervormd-ermelo.nl

Medewerkers
mevrouw B.M.W. van de Mheen-van Ark  

Website ontwikkeling: Exitus ICT