Lees voor
Zoek
Home > Westerkerk > Missie

Wie zijn wij?

Missie

Onze missie luidt:


De Westerwijkgemeente wil, samenlevend vanuit Gods Woord,
mensen bekend maken met Jezus, opdat ze voor Hem kiezen!


Rond 2005 is er in de kerkenraad een bezinningsproces gehouden rond het thema "Leven uit de Bron". Dit heeft geleid tot de werkgroep Go West (Gemeenteopbouw West). Er is nagedacht over de uitgangspunten:
- zelf leven uit de Bron
- samen leven uit de Bron
- anderen laten leven uit de Bron.

De kerkenraad heeft tijdens een bezinningsdag in 2007 de missie geformuleerd. De missie hangt op diverse plaatsen in de Westerkerk.

De missie is niet zomaar uit de lucht komen vallen. We hebben met elkaar nagedacht over het doel van gemeente zijn: wat geeft deze kerk bestaansrecht? Niet iedereen was het er gelijk mee eens hoe de nieuwe missie zou moeten luiden. We hebben de film ‘Save one more for Jesus’ bekeken. Een aangrijpende verfilming van wat Rick Warren meemaakte aan het sterfbed van zijn vader. De zieke vader probeert nog uit bed te komen en zegt: ‘I’ve got to save one more for Jesus’. ‘Nu kan het nog, nu wil ik nog iemand winnen voor het Koninkrijk, ik moet er op uit.’ Terwijl iedereen probeert om hem rustig in bed te houden, geeft hij als het ware het stokje door aan zijn zoon Rick. ‘Ga en win er nog eentje meer voor Jezus.’ De Westerkerk heeft deze boodschap serieus genomen: “Het is nu leidraad geworden voor ons beleid.”

De werkgroep Go West heeft, met de missie als uitgangspunt, in de jaren erna veel activiteiten in de gemeente opgezet en begeleid. Hoewel veel van deze activiteiten niet meer direct terug te zien zullen zijn, hebben ze wel bijgedragen aan de vorming van de Westerkerk zoals we die nu kennen. 'Go West' was een project om missionair bewustzijn te creëren in onze wijkgemeente. Hoewel dat nu in de genen van de gemeente en haar activiteiten zit, blijft het natuurlijk zaak om missionair te blijven in ons doen en laten.


Website ontwikkeling: Exitus ICT