Lees voor
Zoek
Home > Westerkerk > Kerkenraad

Wie zijn wij?

Kerkenraad

De kerkenraad bestaat uit de predikant en een aantal gemeenteleden die ouderling of diaken zijn. We kennen binnen de kerkenraad de volgende functies:
  • predikant
  • preses
  • scriba
  • ouderling pastoraat
  • ouderling-kerkrentmeester
  • jeugdouderling
  • diaken
  • jeugddiaken
Alle ambtsdragers zijn voor een periode van vier jaar benoemd. Iedere twee jaar wisselt de samenstelling van de kerkenraad doordat een deel aftredend is. De eerstvolgende wisseling vindt plaats in januari 2020.

Hieronder vindt u een actueel overzicht van de kerkenraad. Het correspondentieadres van de kerkenraad is het adres van de scriba. Door op een naam te klikken komt u terecht op de contactpagina van de betreffende persoon.

Predikant
ds. André Priem

Preses
Jan van den Bosch

Scriba
Vacant

Ouderlingen pastoraat
Helen Arends
Tijmen Bosch
Mark de Groot
Nicole van Schaijk
Dineke Vletter

In het team Pastoraat zijn naast de ouderlingen pastoraat ook een aantal pastoraal bezoekers actief.

Ouderling Missionaire Gemeenteopbouw
Sita Wijma

Jeugdouderlingen
Edwin Boon
Nathaniël van Dijk
Contactpagina jeugdouderlingen

Jeugddiaken
Sophie Kwant

Diakenen
Bernard van den Bosch (themagroep Hulpbehoevendheid)
Gerco van den Brink
Hans Koster
Henk Onderwater


De diakenen worden ondersteund door diaconaal medewerkers.


Ouderlingen-kerkrentmeester
Clasien Brons (commissie financiën)
Kees Heutink (commissie personeel)
Albert Leeflang (commissie gebouwen)

De ouderlingen-kerkrentmeester worden ondersteund door de kerkrentmeester.
Website ontwikkeling: Exitus ICT