Lees voor
Zoek
Home > Westerkerk > Kerkenraad

Wie zijn wij?

Kerkenraad

De kerkenraad bestaat uit de predikant en een aantal gemeenteleden die ouderling of diaken zijn. We kennen binnen de kerkenraad de volgende functies:
  • predikant
  • preses
  • scriba
  • ouderling pastoraat
  • ouderling-kerkrentmeester
  • jeugdouderling
  • diaken
  • jeugddiaken
Alle ambtsdragers zijn voor een periode van vier jaar benoemd. Iedere twee jaar wisselt de samenstelling van de kerkenraad doordat een deel aftredend is. De eerstvolgende wisseling vindt plaats in januari 2020.

Hieronder vindt u een actueel overzicht van de kerkenraad. Het correspondentieadres van de kerkenraad is het adres van de scriba. Door op een naam te klikken komt u terecht op de contactpagina van de betreffende persoon.

Predikant
ds. André Priem

Preses
Jan van den Bosch

Scriba
Jan ten Brinke

Ouderlingen pastoraat
Tijmen Bosch
Henk Kool
Dineke Vletter

2 vacatures

In het team Pastoraat zijn naast de ouderlingen pastoraat ook een aantal pastoraal bezoekers actief.

Ouderling Missionaire Gemeenteopbouw
Sita Wijma

Jeugdouderlingen
2 vacatures
Contactpagina jeugdouderlingen


Jeugddiaken
Sophie Kwant

Diakenen
Gerco van den Brink
Hans Koster
Henk Onderwater

Rick Vliek

De diakenen worden ondersteund door diaconaal medewerkers.

Ouderlingen-kerkrentmeester
Clasien Brons (commissie financiën)
vacature (commissie personeel)
Albert Leeflang (commissie gebouwen)

De ouderlingen-kerkrentmeester worden ondersteund door de kerkrentmeester.
Website ontwikkeling: Exitus ICT