Lees voor
Zoek
Home > Westerkerk > Nieuws

Vrijdag 13 oktober 2023

Vanuit de kerkenraad

De kerkenraad publiceert regelmatig een stukje tekst over de onderwerpen die besproken zijn in de vergaderingen. Naar aanleiding van de  vergadering van 16 november jongstleden staat de informatie op de website. Op overzichtspagina kunt u ook de eerder verschenen teksten teruglezen.


Deel op Deel op

Zoek nieuws

Van
Tot
Zoek

Laatste nieuws

Westerkerk

Bij de zondag: 25 februari

24 februari 2024  |  

Zondag 25 februari nemen we afscheid van de ambtsdragers die aftredend zijn: jeugdouderlingen Edwin Boon en Nathaniël van Dijk, ouderling-kerkrentmeester Kees Heutink, diaken Bernard van den Bosch en de ouderlingen-pastoraat Nicole van Schaijk, Mark de Groot en Helen Arends. We willen hen bedanken voor hun inzet en enorme betrokkenheid bij het werk in onze wijk. Mooi om zo samen te hebben kunnen bouwen in de afgelopen jaren!
Enkele mensen verlengen hun ambtsperiode, nl. ouderling-voorzitter Jan van den Bosch, en de pastorale ouderlingen Tijmen Bosch en Dineke Vletter. Daar zijn we natuurlijk ook erg blij mee! En we kunnen gelukkig ook enkele nieuwe ambtsdragers verwelkomen: Jan ten Brinke als ouderling-scriba, Henk Kool als ouderling-pastoraat en Rick Vliek als diaken.

We zoeken dus nog twee nieuwe jeugdouderlingen, twee ouderlingen pastoraat 19-44 jaar en een ouderling-kerkrentmeester personeel, maar we vertrouwen erop dat we die ook gaan vinden. Of in ieder geval dat we een oplossing vinden om dat te kunnen doen wat nodig is.

We lezen deze zondag met de kinderen mee uit Johannes 13: 1-15 en daarbij ook 1 Petrus 4:7-11. Het gaat daarin over het elkaar dienen met de veelsoortige gaven die God ons gegeven heeft.

Liederen in de dienst:
NLB 912: 1, 2 en 6 Neem mijn leven, laat het Heer
Opwekking 47 Omdat Hij leeft
Opw Kids 233 God heeft een plan met je leven
Opw 687 Heer, wijs mij uw weg
Opw 705 Aan de maaltijd wordt het stil
Lied 971: 1 en 2 Zingt een nieuw lied (NLB)
ELB 212: 1 en 2 ‘Heer, wat een voorrecht’
O God van leven en van licht (melodie: Psalm 134)
NLB 416 Ga met God24 februari 2024

minder
Westerkerk

Mijn lied: 'My life is in your hands'

23 februari 2024  |  

Iedereen heeft wel een lied waar je hart sneller van gaat kloppen. Een lied dat je doet denken aan een mooi moment. Een lied waar je de nabijheid van God voelde. Of een lied dat je aanzet als je in een moeilijke situatie zit. Het lijkt ons mooi om dat als gemeente met elkaar te delen zodat we elkaar kunnen inspireren. Daarom laten we elke week een gemeentelid aan het woord. Deze week: Erna Tuinema.

Het lied wat mij aanspreekt is: “My life is in your hands” (mijn leven ligt in uw handen).

Het lied is geschreven door Kirk Franklin en Tore W. Aas.

Het lied herinnert mij, aan het feit, dat mijn leven in Gods handen ligt.
Mijn leven is kostbaar in Zijn ogen, Hij zal mij nooit uit Zijn handen laten vallen.
Het lied gaat over vertrouwen hebben in God. Dat je in jouw geloof, met Jezus, alles aan kan.
We mogen zeker weten dat God ons leven leidt.
Als je beseft dat je leven veilig is in Gods handen ga je vanzelf zingen over Gods trouw, liefde en goedheid.

Toen wij trouwden, hebben we als thema twee handen gekozen.
Voor mij stonden die handen ook voor Gods handen, die ons vast zal houden en ons nabij zal zijn.

In Psalm 37 staat:
Leg je leven in de handen van de HEER, vertrouw op Hem.

Enkele zinnen uit het lied:
And if your heart is broken, just lift your hands and say:
"I know that I can make it, I know that I can stand
No matter what may come my way
My life is in your hands"


Ik geef het stokje door aan Lies van Aller

Erna Tuinema23 februari 2024

meer
Westerkerk

Israëlavond 5 en 12 maart 2024, Commissie Kerk en Israël Ermelo

22 februari 2024  |  

Op 5 en 12 maart zijn er twee Israëlavonden. Het thema voor beide avonden is het ‘joods’ verstaan van de Romeinenbrief en onze relatie met Israël.

Ds. Gijsbertsen verdiept zich al decennia lang in een Bijbeluitleg die wortelt in de joodse traditie. Hij is op zoek naar een theologie waarin het volk Israël de plaats krijgt die het toekomt. In twee bijeenkomsten worden we meegenomen in het ‘joods’ lezen van de Romeinenbrief. Begrippen zoals gerechtigheid, wet, geloof, werken der wet, rechtvaardiging, hebben vanuit de joodse achtergrond een ‘andere’ betekenis vergeleken met onze christelijke uitleg en traditie.

Ds. Gijsbertsen zal verduidelijken hoe Paulus in de hele Romeinenbrief het volk Israël en de relatie met de andere volken op het oog heeft en dat Israël vanuit het ‘joods’ verstaan een prominentere plaats zou moeten innemen in prediking, liederen en belijdenisgeschriften.

Op 5 maart komen de hoofdstukken 1 t/m 8 en op 12 maart de overige hoofdstukken aan de orde. Er zal dan voldoende tijd zijn om met ds. Gijsbertsen van gedachte te wisselen.

Inleider: Ds. Bart Gijsbertsen (PKN-predikant)
Locatie: Westerkerk, Oude Nijkerkerweg 4, 3853 JS Ermelo
5 maart: zaal 3/4 van de kerk;12 maart: de Vleugel
Aanvang: 20. 00 uur; sluiting 21.30 uur; inloop 19.30 uur/met koffie/thee
Toegang: Gratis; collecte voor het bestrijden van de onkosten
Boekentafel: Aanwezig vanaf 19.30-20.00 uur en na 21.30 uur.22 februari 2024

meer
Website ontwikkeling: Exitus ICT