Lees voor
Zoek
Home > Algemeen > Uitzendingen via de kerkomroep

Wat doen wij?

Uitzendingen via kerkomroep

Kerkdiensten en andere bijeenkomsten vanuit de verschillende kerkgebouwen zijn via de website te beluisteren. Ook worden deze uitgezonden via de Kerkomroep Hervormd Ermelo. Gemeenteleden die wegens ziekte of andere omstandigheden niet in staat zijn de kerkdiensten te bezoeken, kunnen op deze wijze betrokken blijven bij de gemeente. De mogelijkheid bestaat ook om voor een korte periode een beroep op deze voorziening te doen.

Aanvraag aansluiting
Voor een aanvraag voor aansluiting op de kerkomroep kan contact worden opgenomen met Dhr. G. Schreuder. Dit kan door op contact te drukken, of telefonisch (0341-562880) of per E-mail (kerkomroep@hervormdermelo.nl).

Bij de luisteraar thuis wordt een ontvanger geplaatst die aangesloten wordt op een internetverbinding:
Bij audio(geluid) uitzendingen krijgt u een ontvanger, die op internet wordt aangesloten en zelfstandig alle diensten ontvangt. 
Bij audio/video uitzendingen wordt er een ontvanger geplaatst, die verbonden is met de TV en internet die alle diensten met beeld of geluid kan ontvangen vanuit de gebouwen die beschikken over de juiste installatie. 

Kosten
De kosten voor beide mogelijkheden bedragen
- eenmalig € 50,- borg bij installatie 
   Deze wordt teruggestort bij complete en onbeschadigde inlevering van de apparatuur.
- abonnementskosten € 5,- per maand 

Indien u het werk van de CKE wilt steunen is een gift welkom. Deze kunt u overmaken op rekeningnummer: NL 08 RABO 0317708473 t.n.v. CKE. 

Technische informatie en storingen
Voor technische informatie/storingen kunt u terecht bij: 
kerkomroep@hervormdermelo.nl

Dhr. A. Foppen
telefoon:  06-22776249

Dhr. G. Pape
telefoon:  0341-558429 

Website ontwikkeling: Exitus ICT