Lees voor
Zoek
Home > Kerkrentmeesters > Gebouwen en orgels

Wie zijn wij?

Gebouwen en orgels

Een passend 'huis' is van groot belang voor de eredienst en de missionaire, diaconale en pastorale taken van de wijkgemeenten.

Het college van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het kerkgebouw en de goede gang van zaken hierin.

De kerkgebouwen van onze wijkgemeenten zijn een publieke exponent van onze geloofsbeleving. De openbare functie van het kerkgebouw is een teken
in de samenleving van het christelijk geloof in God. Het kerkgebouw en zijn inventaris zijn aspecten van de publieke verkondiging.

De gebouwen worden gebruikt voor de erediensten, maar worden door de week ook volop gebruikt voor kerkelijke activiteiten.

In alle kerken is een kerkorgel aanwezig om de gemeente in de eredienst te ondersteunen
in de samenzang.

Wat kunnen we voor u betekenen?

Als kerk staan wij voor u klaar. Heeft u hulp nodig of wilt u iets doorgeven? Gebruik dan onderstaande keuzebox.
Website ontwikkeling: Exitus ICT