Lees voor
Zoek
Home > Westerkerk > Jeugdwijkteam

Jeugdwerk

Jeugdwijkteam

We willen ons als jeugdwijkteam graag even aan jullie voorstellen! Het jeugdwijkteam bestaat uit de jeugddiaken (Sophie Kwant), jeugdouderlingen (beiden momenteel vacant) en de voorzitters van de kindernevendienst (Janny van Braak) en de basiscatechisatie (Mark Reurink).

Als team zijn wij eindverantwoordelijk voor al het jeugdwerk binnen de Westerkerk. Hieronder vallen de oppasdienst, kindernevendienst, knutselclubs, tienerclubs en basiscatechisatie.

Daarnaast valt ook het jeugdpastoraat, de rozenactie voor eindexamenkandidaten, de diaconale projecten, de jeugd/kinderdiensten en beleid & toerusting onder onze verantwoordelijkheid.

Als je vragen, suggesties of leuke initiatieven hebt voor het jeugdwerk, neem dan contact op met één van ons!
Website ontwikkeling: Exitus ICT