Lees voor
Zoek
Home > Westerkerk > Vanuit de kerkenraad 19-12-2019

Vanuit de kerkenraad

19 december 2019

Zoals gebruikelijk willen we u informeren over enkele onderwerpen uit de laatste kerkenraadsvergadering. Deze vergadering vond plaats op 19 december jongstleden.

Benoemingen
De kerkenraad heeft de volgende gemeenteleden benoemd in het ambt van ouderling:
Jan van den Bosch (preses)
Edwin Boon (jeugdouderling)
Nicole van Schaijk (ouderling pastoraat, leeftijdsgroep 19-44 jaar)
Cor Schalk (ouderling-kerkrentmeester voor gebouwen)
Dineke Vletter (ouderling pastoraat, leeftijdsgroep 45-74 jaar)
Daarnaast zijn de ambtsdragers Tijmen Bosch, Mark de Groot, Anja Duinker en Patricia Poelman herbenoemd. De bevestigingsdienst is om praktische redenen verplaatst naar zondag 1 maart 2020. Alle ambtsdragers die afscheid nemen, zijn bereid gevonden om hun taak te blijven voortzetten tot aan de bevestigingsdienst.

Vacatures
Op het moment van schrijven zoekt de kerkenraad nog een ouderling pastoraat, een ouderling missionaire gemeenteopbouw en een diaken. Voor de vacature van ouderling-kerkrentmeester met de portefeuille personeel hebben we een positieve reactie gehad om vanaf de zomer deze vacature in te vullen. Tot die tijd is Henk Kool bereid gevonden deze post waar te nemen.

Nieuwe pastoraal bezoekers
De gemeenteleden Dirk Littel, Anke Vrijhof, Jan-Jaap Loedeman, Fenna Koster en Joke Nijeboer hebben aangegeven de taak van pastoraal bezoeker op zich te willen nemen. De kerkenraad heeft hier van harte mee ingestemd.

Gastheer/gastvrouw voor een doordeweekse avond
Degenen die op een doordeweekse avond gebruik maken van de Westerkerk weten het wel: als u bij de kerk komt, is de deur open, het licht aan en staat vaak de koffie klaar. Dit wordt verzorgd door een aantal gastheren/gastvrouwen. Jarenlang was Marga de Groot gastvrouw voor de woensdagavond. Ze is genoodzaakt om hiermee te stoppen. Allereerst willen we Marga natuurlijk van harte bedanken voor haar inzet. Het team van gastheren/gastvrouwen is op zoek naar versterking. Eén persoon zou fijn zijn, maar als er meer mensen zit willen doen, kan de inzet verdeeld worden. Bent u in de gelegenheid om eens per week een uurtje te helpen? We horen het graag! U kunt contact opnemen met de koster of scriba.

Activiteiten voor de jeugd
Naar aanleiding van een vraag vanuit de gemeente hebben we met elkaar gekeken naar het totale aanbod van activiteiten voor de jeugd en de mogelijkheid om basiscatechese voor de klassen 5 en 6 van de middelbare school aan dit aanbod toe te voegen. Op dit moment is er tijdens de kerkdienst kindernevendienst voor de groepen 3 t/m 6 en basiscatechese voor groep 7/8 en de klassen 1 t/m 4. Buiten de kerkdiensten hebben we club, Steps, Next Step, Step Forward en belijdeniskring. We zijn van mening dat het huidige aanbod voldoende is en zien geen meerwaarde in het uitbreiden van de basiscatechese. We gaan ervan uit dat de jongeren voldoende gelegenheid hebben om elkaar tijdens en na de dienst te ontmoeten. We hopen met elkaar de huidige activiteiten in de komende jaren te kunnen voortzetten.

Luidsprekers zijbeuken
Een aantal weken heeft een proefopstelling van extra luidsprekers in de kerkzaal gestaan omdat de verstaanbaarheid in de zijbeuken niet optimaal bleek. De kerkenraad heeft besloten om extra luidsprekers aan te schaffen. De nieuwe luidsprekers komen aan de muur op de plaats waar nu de tijdelijke opstelling staat. Deze tijdelijke opstelling blijft beschikbaar totdat de nieuwe luidsprekers gemonteerd zijn.

Vrijwilliger omruilen collectebusjes kerkomroep
Twee maal per jaar halen een aantal vrijwilligers collectebusjes op bij gemeenteleden die een abonnement hebben op de kerkomroep. Vanuit de Westerkerk zoekt de commissie Kerkomroep een vrijwilliger. Lijkt u het leuk om twee maal per jaar bij zo’n 20 adressen langs te gaan voor een bezoekje om de busjes om te wisselen? Laat het de scriba weten.

De eerstvolgende vergadering is van de wijkkerkenraad op 16 januari. Het volledige vergaderrooster voor 2020 vindt u hier.
Website ontwikkeling: Exitus ICT