Lees voor
Zoek
Home > Westerkerk > Vanuit de kerkenraad 16-1-2020

Vanuit de kerkenraad

16 januari 2020

Op 16 januari jongstleden vergaderde de wijkkerkenraad. Enkele onderwerpen uit deze vergadering willen we graag met u delen.

Vacatures en benoemingen
Onze diaken Klaas van de Kamp heeft ontheffing gevraagd uit het ambt van diaken per 1 maart. Daarnaast stond er nog een vacature voor diaken open. Met dankbaarheid kunnen we melden dat de kerkenraad beide vacatures heeft ingevuld met de benoeming van Bernard van den Bosch en Clasien Brons. Klaas blijft de komende twee jaar nog actief als diaconaal medewerker in de themagroep Aarde.
Op dit moment hebben we nog een vacature voor ouderling pastoraat en ouderling missionaire gemeenteopbouw.

Pastoraal bezoekers
Ook in het team van pastoraal bezoekers zijn er enkele wijzigingen. Onlangs hebben Ada Kamphorst en Geralda Lieftink besloten om te stoppen als pastoraal bezoeker. We danken hen voor hun inzet en betrokkenheid en wensen hen veel zegen toe.
We zijn dankbaar dat we een aantal gemeenteleden bereid hebben gevonden om pastoraal bezoeker te worden. Dit zijn Fenna Koster, Dirk Littel, Jan-Jaap Loedeman en Anke Vrijhof. Joke Nijeboer zal na haar afscheid als kerkenraadslid verdergaan als pastoraal bezoeker. We wensen hen allen Gods zegen toe in het werk in onze gemeente.

Pinksterfeest op ’t Weitje
Afgelopen jaar vond voor de tweede keer een interkerkelijke Pinksterviering plaats op ’t Weitje. Ook de Westerkerk is bij dit initiatief betrokken. De kerkenraad staat positief tegenover een vervolg en zal ook dit jaar hierin meedoen. De afgelopen jaren heeft Kees Heutink onze wijk vertegenwoordigd in de organisatie. Graag draagt hij het stokje over aan iemand anders. Lijkt u het leuk om dit te doen? Laat het ons weten.

Huispaaskaarsen
Net als vorig jaar kunt u ook dit jaar een huispaaskaars bestellen. Het bestelformulier hangt in de hal van de kerk op de wand naast de keuken. Bestellen is mogelijk tot 1 maart. Klik hier voor meer informatie.

De volgende vergadering is op 13 februari.
Website ontwikkeling: Exitus ICT