Lees voor
Zoek
Home > Westerkerk > Vanuit de kerkenraad 17-6-2021

Vanuit de kerkenraad

20 mei en 17 juni 2021

Deze keer leest u een ‘vanuit de kerkenraad’ over een aantal vergaderingen. De wijkkerkenraad vergaderde op 20 mei en 17 juni. Ook vond er op 8 juni een extra vergadering plaats.

Kerk-app
In het vorige verslag heeft u kunnen lezen dat de kerkenraad meerwaarde ziet in het gebruik van een app binnen de gemeente, maar dat we graag willen kijken of we gezamenlijk met andere wijken hierin kunnen optrekken. Ook binnen andere wijken leeft deze wens. Er is inmiddels contact met andere wijken hierover.

Vacatures
De kerkenraad heeft een start gemaakt met de vacatures die per januari zullen ontstaan. We hebben negen vacatures; dat is een flink aantal. We willen u nogmaals vragen om namen in te dienen voor deze vacatures.

Wervingsactie verbouwing Westerkerk
De mei-vergadering vond kort na de start van de wervingsactie plaats. Inmiddels kunnen we met tevredenheid terugkijken op deze actie. Het streefbedrag is nog niet gehaald, maar we zijn heel dankbaar voor alle toezeggingen. Het actuele bedrag aan toezeggingen staat elders op de website.

Vacatures geluidsteam
Voor een goed verloop van de diensten zijn we afhankelijk van de diverse technische teams. Bij het geluidsteam is dringend behoefte aan versterking. Dit is onder de aandacht van de kerkenraad gebracht omdat het consequenties kan hebben voor de kerkdiensten.

Toekomst Hervormd Ermelo
Dit onderwerp is ter sprake geweest in beide vergaderingen naar aanleiding van het rapport van de Algemene Kerkenraad. Daarnaast stond de extra vergadering van 8 juni geheel in het teken van het concept rapport van de Algemene Kerkenraad. We hebben het rapport zorgvuldig besproken, en onze zienswijze op diverse punten doorgegeven aan de Algemene Kerkenraad. Op basis van het rapport en de input van alle wijken gaat de Algemene Kerkenraad het vervolgtraject in.

Versoepelingen coronamaatregelen
In de vergaderingen van 8 en 17 juni spraken we over de versoepelingen naar aanleiding van bijgestelde adviezen van de PKN. U heeft over deze versoepelingen elders kunnen lezen. In beide vergaderingen is ervoor gekozen om de adviezen van de PKN over te nemen. De actuele maatregelen vindt u elders op de website.

Gemeentezondag
Op 19 september is de jaarlijkse gemeentezondag als start van het nieuwe seizoen. We willen graag een buitendienst organiseren. Daarnaast zal er ruimte zijn voor ontmoeting en willen we de ochtend afsluiten met een gezamenlijke maaltijd. De organisatie ligt dit jaar bij de kerkenraad.

De eerstvolgende vergadering van de wijkkerkenraad is op 16 september.
Website ontwikkeling: Exitus ICT