Lees voor
Zoek
Home > Westerkerk > Vanuit de kerkenraad 16-9-2021

Vanuit de kerkenraad

16 september 2021

De wijkkerkenraad kwam op 16 september jongstleden in vergadering bij elkaar. We informeren u graag over een aantal in deze vergadering besproken onderwerpen.

Aanpassing coronamaatregelen
We spraken over mogelijke aanpassingen van de coronamaatregelen, onder andere om de capaciteit van de kerkzaal op een veilige manier te vergroten. Aangezien ten tijde van de vergadering er nog geen adviezen van het CIO en de PKN waren, hebben we besloten dit eerst af te wachten. Inmiddels kunt u op de website lezen dat de maatregelen zijn aangepast.

Koffie na de dienst in de herfst
Met de huidige coronamaatregelen vindt het koffie drinken na de dienst buiten plaats. Als het regent, is er geen ontmoeting met koffie en thee. Nu het herfst wordt, wil de kerkenraad graag kijken welke mogelijkheden er zijn.

Voortgang verbouwing
De opbrengst van de inzamelingsactie bedroeg op 16 september €53.876. We zijn blij met en dankbaar voor de grote betrokkenheid van de gemeente bij de plannen. De vergunning voor de bouw is binnen; de werkgroep is nu bezig met de aanbesteding. Zodra de werkzaamheden kunnen beginnen, zal als eerste de keet worden afgebroken en verwijderd. Dat betekent dat we gedurende de bouw deze ruimte moeten missen terwijl het in de kerk al behoorlijk krap is. We gaan kijken wat er voor oplossingen mogelijk zijn. Al enige tijd is De Parasol tijdelijk gehuisvest in zaal 3 en 4. Het is qua ruimte een beetje behelpen, maar we horen dat het de Parasol goed bevalt. Met hen kijken we uit naar de nieuwbouw.

Schoon belonen
Onlangs verscheen er een nieuwsbrief over Schoon Belonen, het inzamelen van blikjes en PET-flesjes. U kunt deze nieuwsbrief hier lezen. In 2019 heeft de kerkenraad de opbrengst van Schoon Belonen bestemd voor de vervanging van de keet en inrichting van de nieuwe aanbouw. Ook de opbrengst over de jaren 2020 t/m 2022 wil de kerkenraad hiervoor bestemmen. U kunt drankblikjes (geen conservenblikken) en flesjes (max ½ liter) nog steeds kwijt in de containers bij de kerk.

Reis Bulgarije
In oktober een groep van 20 tieners naar Bulgarije gaan. De organisatie van deze reis heeft vanwege de huidige situatie in Bulgarije besloten dat deze reis ook dit jaar niet door kan gaan. Dit is een grote teleurstelling voor zowel de organisatie als de deelnemers. De kerkenraad staat unaniem achter dit besluit.

Samenwerking met Oude Kerk en Kerkelijk Centrum
In de plannen van de Algemene Kerk over de toekomst van Hervormd Ermelo staat de ambitie benoemd dat de wijken Oude Kerk, Kerkelijk Centrum en Westerkerk waar nodig en waar mogelijk samenwerking gaan zoeken. De kerkenraad wil graag hierover met beide wijken in gesprek.

Kerkenraadsdag
Op zaterdag 2 oktober is de jaarlijkse kerkenraadsdag. We gaan met elkaar een dag naar een locatie in de buurt voor ontmoeting en gesprek. Naast teambuilding gaan we inhoudelijk een aantal onderwerpen bespreken. We hopen op een gezegende dag.

Levende adventskalender
De Protestantse Kerk heeft geschreven over de levende adventskalender: Voor elke dag in de adventstijd is er een adres waar een ieder welkom is op een ochtend of middag voor een kopje koffie/thee en een praatje. De laagdrempelige ontmoeting staat voorop. De kerkenraad wil dit graag organiseren in de komende adventstijd.
Website ontwikkeling: Exitus ICT