Lees voor
Zoek
Home > Westerkerk > Vanuit de kerkenraad 16-12-2021

Vanuit de kerkenraad

16 december 2021

Hieronder leest u een kort verslag van de onderwerpen die in de vergadering van 16 december aan bod kwamen.

Vacatures en benoemingen
In deze vergadering zijn twee benoemingen gedaan: Sita Wijma is benoemd in het ambt van ouderling; Clasien Brons is momenteel diaken en maakt de overstap naar ouderling-kerkrentmeester financiƫn. Hiermee zijn er nog vier openstaande vacatures: twee diakenen, een ouderling-kerkrentmeester voor de portefeuille gebouwen en een scriba.

Muziek en techniek
In deze vergadering spraken we nogmaals over muziek en techniek. We zijn op zoek naar een aantal gemeenteleden die willen kijken naar afspraken (binnen de kaders van het huidige beleid) en nieuwe mensen voor het muziekteam.

Samenwerking met Oude Kerk en Kerkelijk Centrum
Met de Oude Kerk en het Kerkelijk Centrum is afgesproken dat iedere wijk drie leden afvaardigt voor een werkgroep die gaat kijken naar de mogelijkheden voor samenwerking en (op langere termijn) samenvoeging. Ouderling Mark de Groot zal in deze werkgroep de kerkenraad vertegenwoordigen. We zoeken momenteel twee gemeenteleden voor deze werkgroep.

Coronamaatregelen
Onlangs werden we weer geconfronteerd met een aanscherping van de maatregelen: de avondlockdown. In de kerkenraad hebben we met elkaar gesproken over de noodzaak maar ook de moeilijkheden en bezwaren rond deze nieuwe maatregelen. In eerste instantie is het jeugdwerk volledig stil gelegd, maar de kerkenraad gaf in de vergadering aan het wenselijk te vinden dat er ruimte is voor de jeugd om binnen de mogelijkheden (voor 17 uur) toch elkaar te ontmoeten. Op het moment van schrijven hebben we te maken met een volledige lockdown wat de situatie weer heeft veranderd. Het laatste nieuws vindt u elders op de website.

Informatiebord
We overwegen de aanschaf van een informatiebord om aan de rand van het parkeerterrein langs het fietspad te plaatsen of om aan de gevel te hangen. Hier kunnen we informatie over de kerk en diensten tonen, bijvoorbeeld voor passanten.

Collectezakhouders
Omdat de kans bestaat dat het nog wel even duurt voordat we weer collectezakken door de rijen kunnen laten gaan, kijkt de kerkenraad naar de aanschaf van collectezakhouders ter vervanging van de mandjes die we nu gebruiken.

Uitkomst poll aanvangstijd
Naar aanleiding van de resultaten van de poll over de aanvangstijden hebben we besloten de aanvangstijden niet te wijzigen. De meningen lopen teveel uiteen. Zie ook het nieuwsbericht op de website.
Website ontwikkeling: Exitus ICT