Lees voor
Zoek
Home > Westerkerk > Vanuit de kerkenraad 17-2-2022

Vanuit de kerkenraad

17 februari 2022

De vorige kerkenraadsvergadering vond plaats op donderdag 17 februari. We delen graag een aantal onderwerpen uit deze vergadering.

Welkom nieuwe kerkenraadsleden
Dit is de eerste vergadering in de nieuwe samenstelling. We heten Sita Wijma, Nathaniël van Dijk, Gerco van den Brink, Hans Koster, Henk Onderwater en Sophie Kwant van harte welkom in de kring van de kerkenraad.

Verbouwing Westerkerk
Het besluit is genomen om te starten met de verbouwing van de Westerkerk. De werkzaamheden door aannemer Vierwind uit Putten starten in april.

Coronamaatregelen
Op basis van de adviezen van de PKN zijn de meeste maatregelen per 27 februari vervallen. Dit betekent dat inschrijven niet meer nodig is en er geen beperkingen meer zijn t.a.v. het aantal bezoekers. Ook kunnen we weer koffie drinken na afloop.

Vacatures
Ten tijde van de vergadering waren er nog twee vacatures in te vullen: voor scriba en ouderling-kerkrentmeester. Op het moment van schrijven hebben we zicht op de invulling van de vacature van ouderling-kerkrentmeester.

Afvaardiging naar de Algemene Kerkenraad
Onze diaken Bernard van den Bosch is bereid gevonden onze wijk te vertegenwoordigen in de Algemene Kerkenraad.

Beroepingscommissie Oude Kerk
Omdat we de komende jaren streven naar een intensievere samenwerking tussen de wijken Oude Kerk, Kerkelijk Centrum en Westerkerk met als stip op de horizon de mogelijkheid dat de drie wijken zullen fuseren tot één of twee wijken, is ervoor gekozen om in een beroepingscommissie ook een vertegenwoordiging van andere wijken te vragen. Vanuit de Westerkerk zal ouderling Tijmen Bosch deelnemen aan de beroepingscommissie van de Oude Kerk.

Pilot Scipio-app
De pilot met de Scipio-app is gestart. Iedereen die lid is, kan de app downloaden en zich registreren. In een volgende vergadering gaan we in meer detail kijken naar de mogelijkheden van de app en hoe we een en ander organiseren.

Mogelijkheden samenwerking Protestante gemeente Waal-Koog-den Hoorn
Ons gemeentelid Fiet van Beek is actief betrokken bij de protestantse gemeente op Texel. Deze gemeente heeft vanwege het geringe aantal leden moeite met het voortbestaan, terwijl met name in de zomer veel mensen de kerk bezoeken. Het lukt de gemeente niet om de kansen die er liggen, te pakken. We kregen de vraag of wij als Westerkerk kunnen helpen. Als kerkenraad gaan we hierover nadenken.
Website ontwikkeling: Exitus ICT