Lees voor
Zoek
Home > Westerkerk > Vanuit de kerkenraad 17-3-2022

Vanuit de kerkenraad

17 maart 2022

Op 17 maart vergaderde de wijkkerkenraad. Hieronder vindt u informatie uit deze vergadering.

Nieuwbouw De Vleugel
We bespraken met elkaar de huidige stand van zaken rond de nieuwbouw van De Vleugel. Er kwamen een aantal wijzigingen in de tekening aan de orde. Hierover volgt op een later moment meer informatie.

Werkgroep samenwerking Oude Kerk, Kerkelijk Centrum en Westerkerk
De kerkenraad werd bijgepraat over de huidige stand van zaken van deze werkgroep. Op 7 april is er een gemeenteavond. Tijdens deze avond neemt de werkgroep u mee in de voortgang en idee├źn. We nodigen iedereen uit om deze avond bij te wonen. Meer informatie volgt nog.

Vacature en benoemingen
De kerkenraad heeft Albert Leeflang benoemd als ouderling-kerkrentmeester. Albert krijgt de portefeuille gebouwen. De ouderling-kerkrentmeester gebouwen wordt al vier jaar ondersteund door onze kerkrentmeester Willem Ruis. De kerkenraad heeft hem opnieuw voor vier jaar benoemd in deze functie. We hebben momenteel in de kerkenraad alleen de vacature van scriba nog open staan. Ook zoeken we een notulist.

Scipio app
In de vergadering keken we naar de Scipio app, het huidige gebruik en de inrichting. De pilot verloopt voorspoedig, al is het nog wel even zoeken naar de mogelijkheden. De collectemodule is momenteel nog niet beschikbaar, maar hier wordt achter de schermen aan gewerkt.

Werkgroep muziek
De werkgroep muziek is onlangs voortvarend gestart. Ze kijken momenteel naar de roosters, afstemming met de belanghebbenden en budget. We zijn blij met deze enthousiaste groep.

De eerstvolgende vergadering van de wijkkerkenraad is op 21 april.
Website ontwikkeling: Exitus ICT