Lees voor
Zoek
Home > Westerkerk > Vanuit de kerkenraad 15-12-2022

Vanuit de kerkenraad

15 december 2022

Donderdag 15 december begonnen we met een gezamenlijke maaltijd in De Vleugel. Enkele kerkenraadsleden hadden voor eten gezorgd. Fijn om zo in een informele sfeer te beginnen.

In de vergadering hebben we in twee groepen uitgebreid over een aantal punten uit het beleidsplan gebrainstormd. De onderwerpen die aan de orde kwamen waren "Loven. prijzen, zingen" en "zien en gezien worden" We namen als uitgangspunt, hoe de kerk er op deze punten in 2030 uit zou kunnen zien.

Daarnaast kregen enkele lopende zaken aandacht, waaronder gebruik van energie. Inmiddels is besloten dat de buitendeur voor de dienst dicht blijft en alleen open gaat op het moment dat iemand binnen komt. Over het onderwerp (homo)seksualiteit zal in diensten in januari meer aandacht geschonken worden. Er wordt nagedacht over het gebruik en uitbreiding van video-apparatuur. 
Website ontwikkeling: Exitus ICT