Lees voor
Zoek
Home > Westerkerk > Wijknieuws derde kwartaal 2020

Wijknieuws

Wijknieuws derde kwartaal 2020


Wijknieuws Westerkerk voor kerkblad vrijdag 18-9-2020


Bij de diensten
Op 20 september staat de startzondag met als thema “Ontmoeting” gepland. Ontmoeting met God en met elkaar als gemeenteleden. Hoe geven we hier vorm aan in het komende winterseizoen? Op zondag 13 september stond dit thema al centraal in de dienst. Op de startzondag hopen we elkaar met mooi weer te ontmoeten op het kerkplein om 9.30 uur. We zullen met elkaar zingen en in groepjes met het thema aan de slag gaan.
Uiteraard wordt er rekening gehouden met de maatregelen rondom het coronavirus.
Er is oppas voor de kleintjes en een speciaal programma voor de kinderen van groep 1 t/m groep 8. De tieners zijn dat weekend met elkaar op kamp en hebben daar op zondagochtend nog hun eigen programma.
We sluiten rond 11.30 uur af nadat we met elkaar koffie en thee hebben gedronken en hebben genoten van zelfgebakken lekkers.
We hopen u allen te ontmoeten! Schrijft u zich snel in via het inschrijfformulier op de website?
Zondag 27 september: in mijn kerkenwerkagenda staat bij deze zondag een uitspraak van de joodse rabbi Hillel: ‘Veroordeel nooit iemand voordat je in zijn schoenen hebt gestaan’. Dat sprak me wel aan, er worden ook in onze tijd nogal eens oordelen uitgesproken, heel snel soms..... Ook Jezus heeft het daarover en we lezen daarom Lucas 6:36-42. Wie de schoen past....

Afscheid ds. Verbaan
Zondag 20 september neemt ds. Peter Verbaan samen met zijn gezin afscheid van de Oude Kerk- wijk. Op zondag 27 sept zal hij intrede doen in de Nieuwe Kerk in Ede. Na ruim 11 jaar predikant geweest te zijn in Ermelo wacht een nieuwe uitdaging. In die jaren is de familie Verbaan verweven geraakt met Ermelo en dit betekent dat loslaten – van beide kanten- lastig zal zijn. Toch is het ook weer mooi om met alle ervaring ook weer een nieuwe gemeente te kunnen gaan dienen. We wensen Peter, Anne en de kinderen alle goeds en zegen!

Hartelijke groet,
ds.André Priem

Ontvangen giften
Pastoraal bezoeker Truus van Ravenhorst ontving op één van haar bezoeken een gift van € 20 voor de wijkkas. Met dank aan de gever!

Videoteam zoekt leden
Al zo’n anderhalf jaar hebben we in de Westerkerk videoregistratie. De kerkdiensten zijn beschikbaar via de website, ons YouTube-kanaal en voor abonnees. Met name in het afgelopen half jaar zijn de video-uitzendingen onmisbaar gebleken. Ook in de toekomst zijn de video- uitzendingen niet meer weg te denken.
Met vier personen is het videoteam wat aan de kleine kant. Daarom zijn we op zoek naar uitbreiding. Ben je 16 jaar of ouder, heb je affiniteit met techniek, ben je enigszins stressbestendig en lijkt het je leuk om mee te draaien in ons team? Laat het ons weten. Twijfel je en wil je eerst eens zien wat we doen? Dat kan altijd. Schiet een van ons aan of stuur een mail  Je vindt ons ook op de website

Iets voor u?
Al vele jaren is de gebedsgroep in de Westerkerk actief om onze wijkgemeente met haar wel en wee voor Gods genadetroon te brengen. In de vele psalmen kunnen we lezen hoe de psalmdichter zijn hart uitstort voor de Here God en hoe Hij antwoordt.
Bijvoorbeeld in psalm 91:,
Roep je Mij aan, Ik geef antwoord,
In de nood zal Ik bij je zijn,
Je bevrijden en met roem overladen,
Je overvloed geven van dagen,
Ik zal je redding zijn.
Of in psalm 138 staat het zo verwoord:
Toen ik U aanriep, hebt U geantwoord,
Mij bemoedigd en gesterkt.

Vanuit die beloften is het een voorrecht om in alle vrijmoedigheid te bidden om Gods leiding voor en door onze gemeente heen. Wetende dat God naar ons luistert.
Wij komen één keer per veertien dagen op de woensdagmorgen in de Westerkerk bij elkaar van 11.00 uur tot 12.15 uur. Onze groep bestaat momenteel uit 6 personen.
Wat zou het fijn zijn als er wat meer mensen willen aansluiten om zo biddend onze gemeente op te dragen aan onze Here God. Vooral in deze tijd van grote onzekerheid waarin het Corona virus nog zijn ongekende gang gaat. Wilt u er eens over doorpraten? Bel gerust op onderstaand nummer.
Op 23 september a.s. komen wij weer bij elkaar. Uiteraard met de nodige maatregelen in acht nemend. Wees van harte welkom.
Hartelijke groet namens de gebedsgroep.

Pastoraat 19-44 jaar
Sinds enkele jaren is het pastoraat in de gemeente ingedeeld in leeftijdscategorieën, zodat het pastoraat aangepast kan worden aan de behoeftes. Bij het pastoraat in de wat oudere doelgroepen, ligt de nadruk wat meer op individuele bezoeken. Wij merken dat daar binnen de 19-44 jaar niet veel behoefte aan is. Er is wel behoefte aan betrokkenheid bij elkaar, ontmoeting en geïnspireerd worden. Dus dat willen we bieden in de volgende vorm.
Komend seizoen staan er 6 avonden gepland met diverse thema’s. Deze avonden kun je elkaar ontmoeten, elkaar inspireren, elkaar leren kennen. Maar natuurlijk ook zelf geïnspireerd worden door het thema, door elkaar en ook door een spreker die de avond zal leiden. We hebben de 6 avonden in 3 soorten verdeeld: relaties, opvoeding en geloofsverdieping. Wij hopen op deze manier voor eenieder iets te bieden.
Wij starten met een opvoedingsavond met als titel ‘Opvoeden tijdens corona’. Het wordt een avond om geïnspireerd en bemoedigd te worden hoe we onze kinderen het geloof kunnen meegeven in deze bijzondere tijd.
Locatie: Westerkerk
Datum: 23 September
Tijdstip: 19:30 uur

Belijdeniscatechese + jongvolwassenkring
Komend seizoen zijn er voor jongeren van 18 jaar en ouder verschillende mogelijkheden om andere jongelui te ontmoeten en om samen bezig te zijn met geloof. Dat kan in een belijdeniskring, die we ook dit jaar weer samen met de Oude Kerk aanbieden.
Meedoen wil niet zeggen dat je ook meteen belijdenis wil gaan doen...maar het kan prettig zijn om eens met elkaar door te praten over bijbelse thema’s, over wat het betekent om in deze tijd te geloven. Omdat de Oude Kerk-wijk komend seizoen vacant is, is de leiding in handen van ds. André Priem. Bij hem kun je terecht om je aan te melden of voor eventuele vragen (06-1439
2750).
Daarnaast is er de mogelijkheid om mee te draaien in een jongvolwassenenkring. Ook hier gaat het om ontmoeting en samen delen wat je bezig houdt (in je leven en in het geloof). Er draaien twee groepen. Eén bij Ronald en Ery Bennik en één bij Wouter en Miranda
Macaré
Je bent van harte welkom! Heb je interesse, neem dan even contact met hen op.

Huiskringen
Een nieuw seizoen betekent ook weer de start van de huiskringen. Het is nog even spannend of de kringen thuis kunnen gaan draaien... In ieder geval kan dat (tijdelijk) in de zalen van de kerk of in de kerkzaal. We zijn aan het kijken hoe we een en ander zo goed mogelijk kunnen organiseren en coördineren. Juist omdat we elkaar tijdens de zondagse kerkdienst nog maar met
zo weinig mensen kunnen ontmoeten (en dan ook nog zonder koffie/thee ...), kan het heel bemoedigend en opbouwend zijn om elkaar in kleine kring wél te kunnen ontmoeten.
In verschillende kringen is nog ruimte voor nieuwe mensen. En wat zou het mooi zijn als we ook weer enkele nieuwe kringen zouden kunnen starten! Zo blijven we verbonden, kunnen we elkaar ontmoeten en samen groeien in geloof!
Na het abrupte einde van het seizoen in maart zullen de meeste kringen nog wel verder gaan met materiaal van vorig jaar. Maar, voor wie met iets nieuws wil beginnen, ‘Durf Daniël te zijn’ is de titel van het nieuwe boekje van het Evangelisch Werkband voor de huiskringen. De ondertitel luidt: ‘Jezus navolgen buiten je christelijke bubbel’. De eerste vraag zal zijn: zit ik (zitten wij?)
in zo’n bubbel? Er komen uitdagende thema’s aan de orde!
Voor meer info en opgave kun je terecht bij Joke Nijeboer of ds. André Priem


September
Klik hier om naar de agenda te gaan.

One (Omzien Naar Elkaar)
Heeft u praktische hulp nodig of kunt u hulp bieden? Heeft u behoefte aan advies, steun, directe hulp of begeleiding naar andere hulpinstanties? ONE is er voor u. Neem contact op met ONE
Zie ook de website (Wat doen wij? – Omzien Naar Elkaar) of Facebook (Omzien Naar Elkaar
Westerkerk).

Kerkauto
Voor vervoer naar de kerk kunt u contact opnemen met Piet van Diest, zie de relevante links op deze pagina.

Kopij, voorbeden en pastoralia
Voorbeden en pastoralia graag indien mogelijk vrijdag 12.00 uur doorgeven aan ds. A. Priem, zie de relevante links op deze pagina.
Kopij voor de nieuwsbrief kunt u wekelijks voor vrijdag 12:00 uur aanleveren via e-mail, zie de relevante links op deze pagina.
Kopij voor het wijkbericht uiterlijk woensdag 23-9-2020 voor 19.00 uur aanleveren via e-mail, zie de relevante links op deze pagina.
Wijknieuws Westerkerk voor kerkblad vrijdag 4-9-2020

Bij de diensten
Zondag 13 september vieren we het Heilig Avondmaal. ’s Morgens in een lopende viering (corona-proof) en ’s middags in kleine kring aan tafel. Als u van plan bent ’s middags te komen wilt u dit dan aan ds. Priem doorgeven? Dan kunnen we e.e.a. zo inrichten dat we de 1,5 meter ook in acht kunnen nemen aan tafel.
De ochtenddienst zal alvast in het teken staan van het thema van de startzondag ‘Ontmoeting’.
We zoekende ontmoeting met God, met elkaar als gemeente. Hoe geven we dit vorm in dit winterseizoen? Op de 13 e is dit het thema van de preek. Een week later, tijdens de startzondag, gaan we er samen met elkaar mee verder....
Hier kunt u zich inschrijven voor deze diensten.

Startzondag
Op 20 september staat de startzondag met als thema "Ontmoeting" gepland. 
Ontmoeting met God en met elkaar als gemeenteleden. Hoe geven we hier vorm aan in het komende winterseizoen?
Op de startzondag hopen we elkaar met mooi weer te ontmoeten op het kerkplein om 9.30 uur. We zullen met elkaar zingen en in groepjes met het thema aan de slag gaan. Uiteraard wordt er rekening gehouden met de maatregelen rondom het coronavirus. 
Er is oppas voor de kleintjes en een speciaal programma voor de kinderen van groep 1 t/m groep 8. 
De tieners zijn dat weekend met elkaar op kamp en hebben daar op zondagochtend nog hun eigen programma. 
We sluiten rond 11.30 uur af nadat we met elkaar koffie en thee hebben gedronken en hebben genoten van zelfgebakken lekkers. 
We hopen u allen te ontmoeten! Schrijft u zich snel in via het inschrijfformulier op de website? 

Marriage course Ermelo
De Marriage Course gaat door!
Er zijn nog plekken beschikbaar.
Tijd voor goede gesprekken met z’n tweeën.
Wij starten vrijdag 18 september
Opgave mogelijk tot uiterlijk 5 september a.s van harte welkom!
Hartelijke groet,
Aalt en Rietje van de Kuilen
Hans en Géke van den Berg
info: www.marriagecourse.nl 

Omzien naar elkaar in deze tijd
Om op een andere manier contact te kunnen leggen zijn enkele app-groepen aangemaakt. Mocht je daar nog niet aan toegevoegd zijn en dat wel willen, stuur dan even een appje naar André, zie de relevante links op deze pagina.
Juist mensen die een kwetsbare gezondheid hebben wordt aangeraden om al te veel contacten met anderen te vermijden. Terwijl je juist nu misschien wel behoefte hebt aan contact. Even een luisterend oor, even van je af praten. Gelukkig hebben we nog telefoon (en mail). Even een berichtje, even de stem van een ander horen. Laten we naar elkaar omzien en schroom niet om ook zelf aan de bel te trekken!
U kunt ons altijd bereiken! Zie de relevante links op deze pagina.


Agenda
In deze coronatijd is elke woensdagmiddag de kerk open van 15.00-17.00 uur. Er is gelegenheid om in stilte gewoon even te zitten, te bidden, te luisteren naar meditatieve muziek, een lichtje te ontsteken aan de Paaskaars, een gebed op ‘Muur van gebed’ te bevestigen.
Voor ieder die daar behoefte aan heeft: de deuren staan open!.
Op 17 september vergadert de wijkkerkenraad en op 22 september is er een gemeenteavond over de plannen voor vervanging van de keet.

One (Omzien Naar Elkaar)
Heeft u praktische hulp nodig of kunt u hulp bieden? Heeft u behoefte aan advies, steun, directe hulp of begeleiding naar andere hulpinstanties? ONE is er voor u. Neem contact op met ONE, zie de relevante links op deze pagina.
Zie ook de website (Wat doen wij? – Omzien Naar Elkaar) of Facebook (Omzien Naar Elkaar Westerkerk).

Kerkauto
Voor vervoer naar de kerk kunt u contact opnemen met Piet van Diest, zie de relevante links op deze pagina.

Kopij, voorbeden en pastoralia
Voorbeden en pastoralia graag indien mogelijk vrijdag 12.00 uur doorgeven aan ds. A. Priem, zie de relevante links op deze pagina.
Kopij voor de nieuwsbrief kunt u wekelijks voor vrijdag 12:00 uur aanleveren via e-mail:, zie de relevante links op deze pagina.
Kopij voor het wijkbericht uiterlijk woensdag 9-9-2020 voor 19.00 uur aanleveren via e-mail, zie de relevante links op deze pagina.Wijknieuws Westerkerk voor kerkblad vrijdag 21-8-2020


Bij de diensten
Zondag 23 augustus hopen we – als de weersomstandigheden het toelaten – onze kerkdienst buiten op het plein voor de kerk en op de parkeerplaats te houden. Zo kunnen we met meer mensen samenkomen en ook weer een keer samen zingen in de buitenlucht. Omdat we ook de parkeerplaats gebruiken vragen we je om zo mogelijk lopend of met de fiets te komen. Neem ook je eigen stoel mee! Geef je ook even op via het online aanmeldingsformulier op de website, dan kunnen we qua organisatie makkelijker inschatten hoeveel mensen er komen! We houden ons aan alle RIVM-voorschriften qua onderlinge afstand.
Omdat we eindelijk weer eens samen kunnen zingen, staat de dienst ook in dat teken. We zingen veel en we lezen uit Psalm 30 en Jesaja 61:1-3 en het thema is ‘Gehuld in vreugde’, in een ‘lofgewaad’.... Die jas van het God loven willen we samen aantrekken.
Zondag 30 augustus willen we aandacht vragen voor het jeugdwerk – wat gebeurt er allemaal, wat is er nog nodig? In een bezinningsprogramma m.b.t. jeugdwerk kwam ik de term ‘relatie- gericht jeugdwerk’ tegen. Dat sprak me wel aan. Trouwens, dat relatiegerichte beperkt zich natuurlijk niet tot het jeugdwerk. Het vormt een van de kernen van samen gemeente-zijn. Maar hoe geef je dat vorm en wie wil daar een bijdrage aan leveren?

Gezocht
Voor het jeugdwerk in het komende seizoen kunnen we nog versterking gebruiken:
- Leiding basiscatechese (groep 7/8 & klas 3/4)
- Leiding Step Forward (16+)
- Leiding kinderclubs (groep 4, 5, 6)
- Leiding kindernevendienst

Neem voor meer info en opgeven contact op met Edwin Boon of
Miranda Macaré

Agenda
Zie de agenda

One (Omzien Naar Elkaar)
Heeft u praktische hulp nodig of kunt u hulp bieden? Heeft u behoefte aan advies, steun, directe hulp of begeleiding naar andere hulpinstanties? ONE is er voor u. Neem contact op met ONE:, zie de relevante links op deze pagina.
Zie ook de website (Wat doen wij? – Omzien Naar Elkaar) of Facebook (Omzien Naar Elkaar Westerkerk).

Kerkauto
Voor vervoer naar de kerk kunt u contact opnemen met Piet van Diest, zie de relevante links op deze pagina.

Kopij, voorbeden en pastoralia
Voorbeden en pastoralia graag indien mogelijk vrijdag 12.00 uur doorgeven aan ds. A. Priem, zie de relevante links op deze pagina.
Kopij voor de nieuwsbrief kunt u wekelijks voor vrijdag 12:00 uur aanleveren via e-mail: zie de relevante links op deze pagina.
Kopij voor het wijkbericht uiterlijk woensdag Klik hier als u een datum wilt invoeren. voor 19.00 uur aanleveren via e-mail: zie de relevante links op deze pagina.Wijknieuws Westerkerk voor kerkblad vrijdag 7-8-2020

Bij de diensten
Over de dienst 9 augustus
In de (online en live) dienst van 9 augustus wil ik stil staan bij het thema ‘alleengaand zijn’ en ook een paar dingen zeggen over het celibaat. We lezen gedeeltes uit 1 Korintiërs 7 (vers 1-11, 29-35) en uit Matteüs 12:46-50, 19:27-30. Hoofdlijn: afzien van een huwelijk (of van rijkdom, Mat. 19:21) kan een vrijwillige keuze zijn omwille van het Koninkrijk van God. Maar dit kan
ook een keuze ‘tegen wil en dank zijn.’ Ondertussen zegt Paulus nog het nodige over de huwelijksrelatie – ik vervolgens ook in de preek - en zegt Jezus iets over bredere familiebanden: de broers en zussen van de gemeente van Christus, het huisgezin van God. Omdat de gemeente voor een niet gering deel afwezig is (corona, vakantietijd), overweeg ik om het thema in een later
stadium nog wat uitgebreider uit te werken. Voor wie nu alvast de gedachten over de email wil krijgen, dan kan je me mailen.
Graag jullie gebed voor deze en andere erediensten.   Jan Minderhoud
Zondag 16 augustus hoop mevr. Marijke de Vries uit Swifterband bij ons voor te gaan. Voor ons een oude bekende.

Omzien naar elkaar in deze tijd
Om op een andere manier contact te kunnen leggen zijn er enkele app-groepen aangemaakt.
Mocht je daar nog niet aan toegevoegd zijn en dat wel willen, stuur dan even een appje naar ds. André Priem.
Mensen die een kwetsbare gezondheid hebben wordt nog steeds aangeraden om al te veel contacten met anderen te vermijden. Terwijl er nu misschien wel behoefte is aan contact. Even een luisterend oor, even van je af praten. Gelukkig hebben we nog telefoon (en mail). Even een berichtje, even de stem van een ander horen. Laten we naar elkaar omzien en schroom niet om ook zelf aan de bel te trekken!
U kunt ons altijd bereiken!

Open Kerk 
Ook in de komende periode zal de kerk iedere woensdag open zijn van 15.00-17.00 uur. Er is gelegenheid om in stilte gewoon even te zitten, te bidden, te luisteren naar meditatieve muziek, een lichtje te ontsteken aan de Paaskaars, een gebed op ‘Muur van gebed’ te bevestigen.
Voor ieder die daar behoefte aan heeft: de deuren staan open!.
 
Agenda
Klik hier om naar de agenda te gaan.

One (Omzien Naar Elkaar)
Heeft u praktische hulp nodig of kunt u hulp bieden? Heeft u behoefte aan advies, steun, directe hulp of begeleiding naar andere hulpinstanties? ONE is er voor u. Neem contact op met ONE: , zie de relevante links op deze pagina.
Zie ook de website (Wat doen wij? – Omzien Naar Elkaar) of Facebook (Omzien Naar Elkaar Westerkerk).

Kerkauto
Voor vervoer naar de kerk kunt u contact opnemen met Piet van Diest, , zie de relevante links op deze pagina.

Kopij, voorbeden en pastoralia
Voorbeden en pastoralia graag indien mogelijk vrijdag 12.00 uur doorgeven aan ds. A. Priem.
Kopij voor de nieuwsbrief kunt u wekelijks voor vrijdag 12:00 uur aanleveren via e-mail: zie de relevante links op deze pagina.
Kopij voor het wijkbericht uiterlijk woensdag 13-8-2020 voor 19.00 uur aanleveren via e-mail: zie de relevante links op deze pagina.


Wijknieuws Westerkerk voor kerkblad vrijdag 24-7-2020

Bij de diensten
Over de diensten van 26 juli en 9 augustus
In de (online en live) dienst van 26 juli wil ik met jullie nadenken over de gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard (Mat. 20:1-16). Jezus vertelt een gelijkenis over een landheer van wie de handelwijze indruist tegen alles wat wij eerlijk en rechtvaardig vinden. Ondertussen is het handelen van deze landheer
een prachtig beeld van de soevereine goedheid van God. Hij bepaalt zelf op welke manier Hij ons genadig wil zijn. Verder zegt deze gelijkenis ook iets over onze waardering van arbeid. Ook daarover wil iets zeggen. Twee thema’s dus, en daarom een preek in twee delen. Met tussenzang .
In de dienst van 9 augustus wil ik stil staan bij het thema ‘alleengaand zijn’ en ook een paar dingen zeggen over het celibaat. We lezen dan gedeeltes uit 1 Korintiërs 7 (vers 1-9, 29-35) en uit Matteüs 19 (vers 10-12, 27-30). Ik moet een en ander nog uitwerken, en misschien beperk ik me tot enkele losse gedachten bij twee of drie Bijbellezingen. Omdat de gemeente voor een niet gering deel afwezig is (corona, vakantietijd), overweeg ik om het thema in een later stadium nog wat uitgebreider uit te werken.
Voor wie nu alvast de gedachten over de email wil krijgen mail me dan.
Graag jullie gebed voor deze en andere erediensten. Jan Minderhoud
Voorganger in de dienst van 2 augustus is ds. G. Bikker uit Harderwijk.

Vertrek
Na het vertrek van collega van den Born maken we ons opnieuw op voor het vertrek van een collega. Ds. Peter Verbaan heeft het beroep naar de Nieuwe Kerk in Ede aangenomen. Een mooie nieuwe stap en uitdaging (en een mooi stukje dichter bij Bennekom waar Anne predikant is), maar wel maakt dit ook dat je als predikant in een proces van jezelf losscheuren uit je ‘oude gemeente’ terecht komt. Als je op het punt staat weg te gaan realiseer je je dubbel zo goed wat je achter zult laten.

Maar ook dat is iets dat bij het ambt van predikant hoort.... We wensen hen als gezin zegen en alle goeds bij alles wat er deze maanden op hen afkomt!

Vakantie
Voor velen verloopt deze vakantie anders dan gedacht. Oorspronkelijke vakantieplannen vielen in het water of er was de hoop dat de maatregelen op de beoogde vakantiebestemming toch weer wat versoepeld zouden zijn... Dan kan het nu misschien toch doorgaan, of er is een alternatieve bestemming gevonden.
Maar misschien blijf je deze zomer thuis en vier je vakantie in de directe omgeving.... In alle gevallen hoop ik dat je wat rust en ontspanning zult vinden, tijd om weer op te laden.

Hoi Tieners van de Westerkerk.
Afgelopen jaar zijn wij, Nathaniël, Sjoerd, Rieneke, Julliët en Kayla, met een stel tieners op kamp geweest. Dit vonden we zo leuk dat wij een nieuw kamp organiseren. Ben je tussen de 12-17 jaar dan ben je van harte welkom om je aan te sluiten bij Kamp 2.0. Kamp 2.0 zal zich uiteraard houden aan de regels
rondom het corona, hierdoor is het nog even een gestoei met de prijs en de slaap accommodatie. Het kan maar zo zijn dat we allemaal in een eigen tentje gaan slapen! Maar hier volgt later nog meer informatie over.
Heb je voor nu al vragen, bel – mail – app naar: Kayla
 Groetjes het Kamp 2.0 Team.

Update vacatures jeugdwerk
Goed nieuws! Vier mensen hebben zich aangemeld als leiding voor club Steps (klas 1/2)!
Hiermee kan deze club weer doorgaan in het nieuwe seizoen!
Ook voor BC hebben we nieuwe aanmeldingen voor leiding, dus ook daar lijkt het rond te zijn voor het nieuwe seizoen.
We zoeken nu nog leiding voor de Next Step club (16+ groep) en de kinderclubs.
Bij deze nogmaals de oproep voor leiding voor deze groepen. Aan een ieder ook de vraag om de vacatures én het jeugdwerk mee te nemen in gebed.
Voor meer info, aanmelden en vragen kunt u terecht bij Edwin Boon
Miranda
 
Om naar de agenda te gaan klik hier.


Heeft u praktische hulp nodig of kunt u hulp bieden? Heeft u behoefte aan advies, steun, directe hulp of begeleiding naar andere hulpinstanties? ONE is er voor u. Neem contact op met ONE: zie de relevante links op deze pagina
Zie ook de website (Wat doen wij? – Omzien Naar Elkaar) of Facebook (Omzien Naar Elkaar Westerkerk).

Kerkauto
Voor vervoer naar de kerk kunt u contact opnemen met Piet van Diest, zie de relevante links op deze pagina.

Kopij, voorbeden en pastoralia
Voorbeden en pastoralia graag indien mogelijk vrijdag 12.00 uur doorgeven aan ds. A. Priem, zie de relevante links op deze pagina.
Kopij voor de nieuwsbrief kunt u wekelijks voor vrijdag 12:00 uur aanleveren via e-mail: zie de relevante links op deze pagina
Kopij voor het wijkbericht uiterlijk woensdag 30-7-2020 voor 19.00 uur aanleveren via e-mail: zie de relevante links op deze pagina
Website ontwikkeling: Exitus ICT