Lees voor
Zoek
Home > Westerkerk > Wijknieuws vierde kwartaal 2018

Wijknieuws

Wijknieuws vierde kwartaal 2018

Wijknieuws Westerkerk voor kerkblad vrijdag 14-12-2018

Bij de diensten
Zondagmorgen 23 december hopen we samen met elkaar het kinderkerstfeest te vieren. Een aantal kinderen is al druk aan het repeteren voor de musical ‘De Herberg zit Vol’. Het belooft
een mooie ochtend te worden. Vriendjes en vriendinnetjes zijn natuurlijk ook welkom!
Maandag 24 december houden we tijdens de kerstavonddienst een bijzonder kraamfeest.
We beginnen om 19.00 uur met een korte lichtjestocht door de wijk (in de directe omgeving van de kerk) . We vertrekken vanaf het Mussenplein bij de Westerkerk.
Om 19.30 is het tijd voor warme chocolademelk met wat lekkers.
Daarna om 20.00 uur de dienst. Geen gewone kerstnachtdienst deze keer maar een groot kraamfeest voor iedereen! Een dienst waarin je kan kijken, luisteren en zingen. Passend bij het thema vragen we je een kraamcadeautje mee te nemen, bijvoorbeeld: rompertjes, sokjes, slabbetjes etc. Deze worden na de dienst aangeboden aan gezinshuis Damaris Ermelo. Komt u
ook?
Kerstmorgen, 25 december, komen we natuurlijk ook als gemeente samen om de geboorte van onze Heer te vieren. We zingen bekende kerstliederen, begeleid door het muziekteam, maar ook door organist en koperblazers. Kerk in Actie heeft als Kerstcampagne dit jaar: Geef licht aan kinderen in de knel. En dat thema ‘Geef licht’ spreekt mij wel aan. Het sluit aan bij wat Johannes
schrijft in zijn Evangelie: ‘Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen’(Joh 1:5).
Zondagmorgen 30 december is het thema ‘Kind aan huis…’. We lezen Jesaja 61:10 - 62:3 en Lucas 2:22-39. In de laatste lezing gaat het over Simeon en Anna.
Oudejaarsavond 31 december lezen we met elkaar Psalm 34: 1-11. Het thema is: Gelukkig de mens die bij Hem schuilt. Schuilen bij elkaar – schuilen bij die Ander…
Een moment van samen terugkijken, een moment van samen vooruit kijken.
Nieuwjaarsmorgen 1 januari vieren we gezamenlijk met de andere wijken in het Kerkelijk Centrum. Collega van den Born hoopt in deze dienst voor te gaan.

Kinderoppas
Heleen en Mari-Louise Reitsma zijn aan de beurt op 23 december. Op 25 december Christien Blom, Rosa en Sara Visser en Marlinda Vos. Op 30 december Matthea van Vliet en Marlinda Vos.

Doopdata in het nieuwe jaar
De eerstvolgende doopdatum in het nieuwe jaar is 20 januari.
De voorbereidingsavonden voor die dienst worden gehouden op de maandagen 7 en 14 januari.
Omdat er zoveel kinderen geboren zijn hebben we een extra doopdienst gepland op 24 februari.
De voorbereidingsavonden hiervoor zijn op de maandagen 11 en 18 februari.
De eerstvolgende doopzondag na deze twee staat gepland op 19 mei.
Opgave voor de doop graag bij ds. André Priem .

Kerstlunch 67plus
Alle ouderen in onze wijk zijn weer van harte welkom op onze kerstmiddag in de Westerkerk.
We beginnen om 12.30 uur met gezellig samen eten. Daarna sluiten we de middag af met een korte viering, deze keer met meditatie van ons gemeentelid ds. Troost.
De sluiting zal om ongeveer 15.00 zijn.
Als het goed is heeft u een persoonlijke uitnodiging ontvangen, met aanmeldstrookje. U kunt uw strookje inleveren tot en met zondag 16 december in de melkbus in de hal van de kerk. Als dit niet lukt kunt u bellen met Petra vd Brink (0341-563393) of mailen naar h.l.troost- laban@kpnmail.nl.
Mocht u per ongeluk geen uitnodiging hebben ontvangen en u wilt toch graag komen: geen nood. Maak een eigen opgavebriefje of bel of mail naar ons.
U bent hartelijk welkom en we hopen met elkaar weer op een fijne middag!

Oliebollenactie voor Energy4all.
In onze gemeente zitten Robin Brons (20 jaar) en Nathan Rozendaal (21 jaar), beide hebben ze een energiestofwisselingsziekte. Professor Smeitink van het Radboud ziekenhuis in Nijmegen is hard bezig met het ontwikkelen van een medicijn voor deze ziekte. Maar om verder te gaan met ontwikkelen is er veel geld nodig. En daarom is dit jaar Energy4all het doel voor de oliebollenactie.
Voor meer informatie: hervormd-ermelo.nl/westerkerk/oliebollen
Deze oliebollen worden gebakken op zaterdag 29 december volgens een fantastisch recept van familie Rozendaal en met de kakelverse eieren van de opa en oma van Robin.

U kunt deze bestellen via oliebollen.westerkerk@gmail.com
Vanaf zondag 9 december liggen er na de dienst inschrijfformulieren in de hal. Hier kunt u ook uw bestelling op intekenen.
U heeft al 10 oliebollen voor €7,50. Voor mensen die fysiek niet in staat zijn de oliebollen op te halen kunnen we ze gratis thuis bezorgen. .
Ze kunnen op zaterdag 29 december tussen 11.00 en 16.00 uur worden opgehaald aan de Watervalweg 165.
Alvast bedankt voor uw bestelling!
Het oliebollen team

Kampvuuravond voor mannen
Met als motto "Geef een man een vuurtje en wat te drinken en hij weet wat de bedoeling is" ben je elke derde dinsdagavond van de maand (september t/m juni) welkom voor een avond met een vuurtje, drankje, gezelligheid, vriendschap en inhoud. Een plek om te praten, te luisteren en je
verhaal te kunnen doen. 
Op 18 december is de volgende kampvuuravond. Je bent welkom op Volenbekerweg 12.
Parkeren kun je bij Pieper Bouw en Tuin. Kijk voor meer informatie op de website.

Met uitgestrekte hand
In het kerkblad van 16 november las u over de reis van Bert van Panhuis en Fred de Haan naar Roemenië. Moldavië en Oekraïne. Op 8 december zijn zij vertrokken en wij verwachten hen op 21 december weer terug. U vindt het artikel ook op de website. Daar zal ook het reisverslag
worden gepubliceerd.

Gebedsgroep
Op maandagmorgen 17 december komt de gebedsgroep weer bijeen in de kerk. U bent welkom van 11.00 tot 12.15 uur. De hierna volgende keer is op maandag 7 januari.

Agenda
December:
16 Tienerclub Steps, klas 1 en 2
16 Tienerclub Next step, klas 3 en 4
18 Knutselclub groep 4, 5, 6
18 Kampvuuravond voor mannen
20 Knutselclub groep 7 en 8
20 67plus middag
Januari:
2 Dinsdagmiddagkring
10 Vrouwenkring Hanna

One (Omzien Naar Elkaar)
Als u op de een of andere manier bijvoorbeeld praktische hulp kunt gebruiken of bieden, neem dan contact op met Fred de Haan, tel.554339 of via e-mail: onewesterkerk@gmail.com. Kijk ook
op Facebook: Omzien Naar Elkaar Westerkerk.

Diaconaal wijkteam
Directe, praktische diaconale steun door middel van advies, steun, directe hulp en begeleiding naar andere hulpinstanties wordt uitgevoerd door het diaconaal wijkteam. Contact met dit team kan via Jan van de Hazel, tel. 560978 of e-mail: jhvdhazel@hotmail.com

Kerkauto
Voor vervoer naar de kerk kunt u contact opnemen met Piet van Diest, tel. 559046 of 0613618731, e-mail: pietvandiest@upcmail.nl

Kopij, voorbeden en pastoralia
Voorbeden en pastoralia graag indien mogelijk vrijdag 12.00 uur doorgeven aan ds. A. Priem.
Kopij voor de nieuwsbrief kunt u wekelijks voor vrijdag 12:00 uur aanleveren via e-mail: nieuwsbriefwk@gmail.com.
Kopij voor het wijkbericht uiterlijk woensdag 9-1-2019 voor 19.00 uur aanleveren via e-mail: kerkbladwk@gmail.comWijknieuws Westerkerk voor kerkblad vrijdag 30-11-2018 nummer 23


Bij de diensten
Zondagmorgen 2 december is de jaarlijkse dienst waarin ds. André Priem hoopt voor te gaan in de Opstandingskerk van ’s Heerenloo. In West hoopt ds. Bernhard Reitsma voor te gaan.
Zondagmorgen 9 december is er dan weer een ruilzondag binnen Hervormd Ermelo. Ds. Priem gaat voor in de middagdienst in het Kerkelijk Centrum, terwijl die ochtend ds. van den Born voorganger in de Westerkerk hoopt te zijn.

Kunst in de kerk
De werken van Joke Verspuij hebben plaats gemaakt voor de schilderijen van Nans Rougoor.
Het lievelingsvak van Nans was tekenen. In 2007 ging zij lessen volgen bij de volksuniversiteit in Ermelo. Onder leiding van Jeanette Boerma leerde Nans aquarelleren en uiteindelijk schilderen met acryl, allerlei onderwerpen van portret, landschappen, bloemen tot stilleven kwamen voorbij. Tot nu toe zijn het realistische werken, Nans maakt hiervoor foto's, verzamelt en werkt deze uit tot schilderijen, soms in opdracht. U kunt deze bekijken achter in de kerk!
Na een pauze van twee jaar begint nu het schildersbloed opnieuw te kriebelen. Na het thema loslaten van 'vertrouwde afbeeldingen' wil Nans haar eigen stijl ontdekken en de vrijheid van het leven schilderen. We zijn benieuwd naar het vervolg!

Zendingsbussen
De opbrengst van de zendingsbussen in de maanden november en december is bestemd voor de noodhulp aan Lombok en Sulawesi. Hier heeft u eerder over kunnen lezen. Denkt u eraan als u de kerkzaal uit loopt? Zie voor meer informatie de website en de nieuwsbrief.

Vacatures
Onlangs heeft Machteld van Dam aangegeven haar ambt om persoonlijke redenen per 1 januari 2019 te willen neerleggen. De kerkenraad heeft alle begrip voor dit verzoek en ermee ingestemd. We danken Machteld voor haar inzet in de gemeente en in de kerkenraad en wensen haar en haar gezin Gods zegen toe.
Piet van Diest is in de Westerkerk werkzaam als kerkrentmeester. Sinds 2010 ondersteunt hij hiermee de ouderlingen-kerkrentmeester op allerlei praktische punten. Piet heeft aangegeven hier per 1 januari 2019 mee te willen stoppen. Er zijn diverse activiteiten die Piet buiten de functie van kerkrentmeester blijft doen. Ook Piet wensen we onder dankzegging van zijn bijdrage in de afgelopen jaren veel zegen toe.
De vacature die ontstaat door het vertrek van Machteld van Dam willen we graag zo snel mogelijk weer invullen. Daarnaast zijn er in het team Pastoraat twee vacatures voor de functie van pastoraal bezoeker. We nodigen u van harte uit om namen van gemeenteleden in te dienen die u geschikt acht voor de invulling van één van deze vacatures. Namen kunt u doorgeven aan de scriba..

Kinderoppas
De kinderoppas is op 2 december in handen van Jonna van Dijk en Miranda Vos.
Zondag 9 december is deze taak voor Wendy Kamphorst, Naomi de Vries en Annelotte van Doesburg.

Volwassenen en tieners (vanaf 12 jaar) die het oppasteam willen versterken zijn van harte welkom.
De groep kinderen onder de 4 jaar groeit! En daarom zoeken we mensen die af en toe tijdens de dienst op de kleintjes willen passen. Naar verwachting ben je ongeveer 2x in de 3 maanden aan de beurt voor de oppas dienst.
Meer info en opgeven bij Ery eryvdbrink@hotmail.com of Miranda miranda.macare@gmail.com

Vanuit de kerkenraad
Op 15 november jongstleden vergaderde de wijkkerkenraad. Vanuit deze vergadering delen we graag de volgende punten.

De oproep om met elkaar de schoonmaak van de kerk ter hand te nemen, heeft nog niet veel reacties opgeleverd. Daar maken we ons als kerkenraad wat zorgen om. Zoals bij zoveel dingen geldt hier ook “vele handen maken licht werk”. Verplichten gaat niet, en voor betaalde schoonmaak is geen budget.

Greenpeace luidt de noodklok voor het klimaat. Dat gebeurt op zaterdag 1 december om 11:58 uur. Met deze actie, gesteund door het landelijke netwerk van groene kerken en Kerk in Actie, vraagt Greenpeace aan de vooravond van de internationale klimaattop in Polen aandacht voor duurzaamheid. Want het is twee voor twaalf als het op het klimaat aankomt. Ook de Westerkerk doet hier van harte aan mee.

De voorbereidingen voor de actie Kerkbalans 2019 zijn gestart. Ook dit jaar doen we graag een beroep op u om te geven, maar ook om mee te helpen bij het bezorgen en ophalen van de enveloppen. Een mooie manier om uw broeders en zusters in de gemeente vanuit een ander perspectief te ontmoeten. Te zijner tijd komen we hier graag op terug.

Mart Bakker heeft als voorzitter van de Diaconie de wijkkerkenraad bijgepraat over de ontwikkelingen in de organisatie van de diaconie. Mooi om te zien hoe de wijziging nieuwe energie geeft aan de diakenen en daarmee de hele gemeente.

De kerkenraad heeft ingestemd met het plan om het podium voorin de Westerkerk te verhogen en iets te vergroten. Aanleiding hiervoor is dat het op dit moment niet goed mogelijk is om kabels weg te werken. De aanpassingen zullen in januari plaatsvinden. Bijkomend voordeel is dat een verhoogd podium de zichtbaarheid van de activiteiten op het podium verbetert.

Tot slot gaat de kerkenraad aan de slag met de vacatures die per 1 januari ontstaan. Machteld van Dam heeft aangegeven dat ze haar ambt als ouderling pastoraat neer wil leggen. Daarnaast zijn er twee vacatures voor pastoraal bezoeker. We nodigen de gemeente van harte uit namen in te dienen voor de invulling van deze vacatures. Hierover vindt u elders in het kerkblad en de nieuwsbrief meer informatie.

Wilt u de stukjes van de vorige vergaderingen teruglezen? Ga dan naar de website en kijk onder “Wat doen wij?”, “Relevante links” en vervolgens “Vanuit de kerkenraad”.

Op de website vindt u een nieuwe “vanuit de kerkenraad” naar aanleiding van de novembervergadering. Deze keer gaat het o.a. over de schoonmaak, diaconie, het podium in de kerk en is er vacaturenieuws.

Voedselbank - inzameling en ook punten sparen (DE).
Als gemeenteleden van de Westerkerk kunnen we een bijdrage leveren aan mensen die het financieel moeilijk hebben ( zie artikel kerkblad onder diaconie).
Op zondag 9 december 2018 staan er lege kratten van de voedselbank. Wilt u mee helpen om de kratten te vullen door de volgende producten mee te nemen: Houdbare melk, koffiepads, kuipje boter, 500 gr verpakte kaas, en een net met sinaasappels
De punten van Douwe Egberts kunt u ook inleveren. Dan sparen we samen voor koffie voor de voedselbank.
In de hal van de kerk staan weer kratten waarin u de producten kunt deponeren, maar u kunt uiteraard uw product ook geven aan een van de diakenen die daar aanwezig zijn. Wij hopen dat u mee wilt doen met deze concrete vorm van hulpverlening.
Alvast bedankt, de diakenen van de Westerkerk.

Agenda
Gebedskring Westerkerk, maandag 3 december 11.00-12-15 uur.
Op dinsdagmiddag 4 december is er om 14.30 uur weer de dinsdagmiddagkring. Deze keer is het laatste hoofdstuk van het boekje over de Filippenzenbrief aan de beurt.

One (Omzien Naar Elkaar)
Als u op de een of andere manier bijvoorbeeld praktische hulp kunt gebruiken of bieden, neem dan contact op met Fred de Haan,zie de relevante links op deze pagina.
Kijk ook op Facebook: Omzien Naar Elkaar Westerkerk.

Kerkauto
Voor vervoer naar de kerk kunt u contact opnemen met Piet van Diest, zie de relevante links op deze pagina.

Kopij, voorbeden en pastoralia
Voorbeden en pastoralia graag indien mogelijk vrijdag 12.00 uur doorgeven aan ds. A. Priem, zie de relevante links op deze pagina.
Kopij voor de nieuwsbrief kunt u wekelijks voor vrijdag 12:00 uur aanleveren zie de relevante links op deze pagina.
Kopij voor het wijkbericht uiterlijk donderdag 6 december 2018 voor 19.00 uur aanleveren via e-mail:zie de relevante links op deze pagina. .
Komend kerkblad is voor 4 weken.

Draai mee in Kliederkerk Ermelo!
Samen vieren, samen ontdekken, samen eten
Kliederkerk is de Nederlandse naam voor een concept dat in Groot Brittanië ‘messy church’ heet. Het is een interactieve vorm van kerkdiensten waarbij jong en oud op allerlei manieren en met elkaar aan de slag gaat rond een Bijbelverhaal of thema. Het gaat er dus wat dynamischer aan toe dan in een traditionele kerkdienst. Elke Kliederkerk omvat drie onderdelen: de gezamenlijke viering, creatieve verwerkingsvormen voor iedereen (‘samen ontdekken’), en samen eten. Op meer dan 100 plekken in Nederland bestaat al een Kliederkerk, en hopelijk binnenkort ook in Ermelo. Meer informatie over Kliederkerk: zie www.kliederkerk.nl

Pilot Kliederkerk Ermelo
Kliederkerk Ermelo gaat in 2019 van start als pilot. De pilot zal een klein jaar duren en vijf edities omvatten. Initiatief hiertoe is ontstaan vanuit diverse hervormde wijkgemeentes, en de Gereformeerde Kerk Ermelo. Kliederkerk Ermelo hoopt onder meer mensen te betrekken die rand- of buitenkerkelijk zijn (geworden). en richt zich op kinderen én volwassenen - zoals gezinnen – en wil samen met hen ontdekken wat geloof betekent voor het dagelijks leven. De pilot is interkerkelijk van opzet: de vijf pilot-edities van Kliederkerk Ermelo zullen in verschillende kerkgebouwen plaatsvinden. Zo bouwen we aan een verwelkomende cultuur en te gast zijn bij elkaar.

Kernteam, algemeen team, pool van medewerkers
Onze voorbereidingsgroep is in het voorjaar van 2018 van start gegaan. Doel was toestemming vragen en draagvlak creëren bij met name (wijk)kerkenraden; en het verkrijgen van financiële toezeggingen. Nu volgt een fase van opstarten van een kerngroep, en van het organiseren van de pilot.

Wij hebben je nodig voor:

- a) het kernteam: een kleine dynamisch, toegewijd en gecommitteerde groep die het concept Kliederkerk vertaalt naar de Ermelose situatie, de lijnen uitzet en de organisatie op poten zet. Je maakt deel uit van het kernteam zo lang de pilot duurt, inclusief de evaluatie en terugkoppeling naar kerkenraden na afloop van de pilot. Het kernteam komt in een nader te bepalen aantal overlegmomenten bij elkaar, en is zo veel mogelijk aanwezig tijdens de vijf Kliederkerk-momenten.

- b) het algemeen team: deze ondersteunt het kernteam met raad en daad. Hierin zitten mensen met een bepaalde deskundigheid, zoals: pr en communicatie, belangrijke netwerk-contacten zoals met basisscholen, organisatie op een bepaalde kerklocatie, linking pin tussen kerngroep en de eigen (wijk)gemeente. Je maakt deel uit van het algemeen team zo lang de pilot duurt. Het aantal overlegmomenten is laag.

- c) de ‘pool’ van medewerkers Mensen in deze pool laten zich inzetten op een specifieke Kliederkerk-moment. Bijvoorbeeld voor het leiden van een workshop, het verzorgen catering en maaltijden, de op- en afbouw, of om op te treden als gastheer of gastvrouw, etc. Binnen de pool doe je op ad-hoc-basis mee. Vaker mag natuurlijk ook.

Woensdag 16 januari: startavond Kliederkerk
Op woensdag 16 januari 2019 vindt de startavond van Kliederkerk Ermelo plaats. 19.45 uur inloop, 20 uur start. Plaats: zalencentrum van de Immanuelkerk, Stationsstraat 137. Op deze avond ontmoeten we elkaar als kernteam, algemeen team en pool. Vanuit de landelijke kliederkerkorganisatie komt jeugdwerkcoach Mirjam van der Veer naar ons toe voor een inspirerende introductie waarin we zelf interactief aan de slag gaan. We kunnen vragen aan haar en aan elkaar stellen. Vanuit deze avond zetten we verder lijnen uit van de Ermelose pilot.

Zin om mee te doen?
Zin om mee te doen? Meld je bij Robert Mazier, bovenwijks jeugdouderling Hervormde gemeente en lid voorbereidingsgroep: robert@robertmazier.nl


Meer weten? De volgende documenten zijn beschikbaar
- concept Kliederkerk Ermelo
- Handleiding Kliederkerk Nederland (deel 1)
- zie ook www.kliederkerk.nl

Ermelo, oktober 2018,
het voorbereidingsteam:

Ery Bennink, Miranda Macaré, Robert Mazier, Erik Verhoef - allen: jeugdouderlingen,
ds. André Priem - predikant hervormde Westerkerkgemeente
ds. Sjaak Teuwissen - predikant Gereformeerde Kerk Ermelo

.

Wijknieuws Westerkerk voor kerkblad vrijdag 16-11-2018


Bij de diensten
Zondag 18 november vieren we samen weer de Maaltijd van de Heer in een lopende viering.
In het materiaal van Bible Basics, dat door de kindernevendienst wordt gebruikt, wordt er in deze weken gelezen uit het boek Job. Deze zondag is Job 28 aan de beurt, daar staat de vraag naar de wijsheid centraal: wat is de waarde van wijsheid, waar vind je haar?
Zondag 25 november is de laatste zondag van het kerkelijk jaar, dus gedachteniszondag. We noemen de namen van hen die ons in het afgelopen kerkelijk jaar ontvallen zijn. Maar ook de namen van degenen die gedoopt werden. Leven dat we ontvingen, leven dat we los moesten laten. Ook dit jaar zullen rozen in een vaas geplaatst worden bij het noemen van de namen. Als lezing hebben we deze keer gekozen voor Jesaja 35. Daarbij past het mooie lied van Huub Oosterhuis ‘De steppe zal bloeien’. Over bloei in de woestijn, over bevrijding na ballingschap, over het perspectief van vreugde na verdriet. We bidden om Gods troostende nabijheid voor allen die iemand moeten missen. En zo willen we samen ook om elkaar heen staan deze zondag.

Kinderoppas
De oppas is op zondag 18 november toebedeeld aan Anouk Boon en Marlinda Vos.
Op zondag 25 november zijn dat Linda van Norden, Sara en Rosa Visser.

Vanuit de kerkenraad
Vanuit de vergadering van 18 oktober jongstleden zijn er een aantal punten die we graag met u delen.
Als kerkenraad hebben we teruggeblikt op een succesvol kerkenraadsweekend. Van vrijdag 5 oktober tot zaterdagmiddag 6 oktober hebben we als kerkenraad elkaar op een wat informelere manier ontmoet. We hebben elkaar gesproken, met elkaar gebeden en nagedacht over de invulling van komend seizoen. Een aantal besproken punten willen we in januari of februari in een gemeenteavond met u delen. Uiteraard komen we hier nog op terug.
Het is al een poosje stil rondom de aanpassingen van beeld en geluid in de Westerkerk, maar er zijn inmiddels een aantal stappen gezet. De offerte is goedgekeurd wat de weg vrij maakt om de plannen te concretiseren. Er wordt hard gewerkt aan een bekabelingsplan. Om alle kabels – ook die al jaren los op het podium liggen – netjes weg te kunnen werken, bekijken we de mogelijkheden om het podium te verhogen.
Een voorstel van de Algemene Kerkenraad om mee te werken aan periodieke kanselruil met de Gereformeerde Kerk is in de kerkenraad positief ontvangen. Dit houdt in dat we af en toe een wijkpredikant van de Gereformeerde Kerk als voorganger hebben, en ds. André Priem ook in de Gereformeerde Kerk zal voorgaan.
Het Overleg Kerken Ermelo is een interkerkelijk overleg tussen predikanten. Vanuit dit overleg is de vraag gekomen of we als Westerkerk mee willen werken aan een dienst op Aswoensdag. Komend jaar is dat op 6 maart. De kerkenraad staat hier positief tegenover. Dit houdt in dat komend jaar deze oecumenische vering in de Westerkerk plaatsvindt, en ds. André Priem één van de voorgangers zal zijn.
Sinds een aantal maanden is er voorin de Westerkerk een gedachtenistafel waarop foto’s van overleden gemeenteleden staan. In eerste instantie was het plan om na een jaar de foto te verwijderen. Vanuit één van de pastorale teams is het verzoek gekomen om een vorm te bedenken waarbij de foto’s in de kerk kunnen blijven. De kerkenraad vindt dit een mooi initiatief. Het idee is nu om een boek op de tafel neer te leggen waarin we na een jaar de foto plaatsen. Op deze manier blijven de gemeenteleden die we hebben verloren aan de dood toch zichtbaar in ons midden, ook na het jaar dat de foto op de tafel heeft gestaan. De komende weken zullen we dit verder uitwerken.

Wilt u de stukjes van de vorige vergaderingen teruglezen? Ga dan naar de website en kijk dan hier.

Rondom de kerk
Eindelijk, eindelijk gaat het beginnen. Na veel geduld en volharding van onze kerkrentmeesters gaat in week 46 de schop in de grond om het terrein rond de kerk in te richten. De tekening hangt in de hal op de wand naast de keuken. Het werk wordt in 2 delen uitgevoerd, zodat de kerk bereikbaar blijft, maar reken er op dat het de komende weken wat behelpen is. Als je daarom in de wijk parkeert, doe dat dan niet hinderlijk voor de omwonenden. Volgens de planning is het werk net voor de kerst klaar.

Met Uitgestrekte Hand”
Op zaterdag 8 december 2018 reizen we weer af, de stichting “Met Uitgestrekte Hand”, naar de Oekraïne, via Roemenië en Moldavië om daar levensmiddelenpakketten uit te delen.
In Moldavië bijvoorbeeld maakt de armoede dat een kwart van de mensen als gastarbeider in het buitenland is, waar ze vaak illegaal wonen en werken. Kinderen, bejaarden en gehandicapten blijven achter, zonder verzorging. Zij hebben het meest te lijden van de armoede. Ook in Roemenië en de Oekraïne is deze situatie nog steeds aan de orde. Daarbij is er in de Oekraïne nog steeds sprake van politieke onrust. Veel huizen zijn totaal vernietigd, deze mensen hebben dus werkelijk niets meer.
Ongeveer 80% van de Oekraïense bevolking leeft onder de armoedegrens, het gemiddelde inkomen in de Oekraïne is ongeveer € 50,= in de maand, €1,50 per dag. Het is daarmee onmogelijk om naast levensmiddelen gebruik te maken van de gezondheidszorg, het kopen van kleding, of een goede opleiding. En dan zijn er velen die werkelijk niets hebben, zij wonen in een krot en moeten dagelijks zien te overleven.
De stichting “Met Uitgestrekte Hand” wil daarom ook dit jaar weer een hand uitstrekken naar juist deze gezinnen, en hen voorzien van een levensmiddelenpakket. Alle producten worden ingekocht in het land waar de pakketten worden bezorgd ,ter ondersteuning van de lokale middenstanders.
Voor hen blijft het onbegrijpelijk dat er mensen in Nederland zijn die op deze wijze hun steun betuigen, terwijl men elkaar niet kent.
Wilt u ons ondersteunen doormiddel van gebed voor onze reis, en het mooie werk dat wij daar mogen doen.
Wilt u/jij ons financieel ondersteunen door middel van een gift, dat kan op rekeningnummer:
NL36 SNSB 0851 665039 o.v.v. kerstpakket Oost Europa
Een Hartelijke groet,
Fred de Haan en Bert van Panhuis

Om vast te noteren!
Op donderdag 20 december aanstaande is het weer zover: de volgende 67plus middag. Deze keer een bijeenkomst die duurt van 12.30 uur tot ongeveer 15.00 uur.
Achter de schermen wordt al weer hard gewerkt om er een mooie middag van te maken. Met gezellig samen eten en een voorproefje van het komende kerstfeest. Noteert u daarom vast op uw kalender: ‘donderdag 20 december, 12.30 uur in de Westerkerk’.
Nadere informatie volgt nog.
De voorbereidingscommissie.

Agenda
Gebedsgroep Westerkerk, maandag 19 november:11.00 t/m 12.15 uur.
Voor de andere activiteiten in de agenda kijk hier.

One (Omzien Naar Elkaar)
Als u op de een of andere manier bijvoorbeeld praktische hulp kunt gebruiken of bieden, neem dan contact op met Fred de Haan,neem dan contact op met Fred de Haan, zie de relevante links op deze pagina.
Kijk ook op Facebook: Omzien Naar Elkaar Westerkerk.

Diaconaal wijkteam
Directe, praktische diaconale steun door middel van advies, steun, directe hulp en begeleiding naar andere hulpinstanties wordt uitgevoerd door het diaconaal wijkteam. Contact met dit team kan via Jan van de Hazel, zie de relevante links op deze pagina. 

Kerkauto
Voor vervoer naar de kerk kunt u contact opnemen met Piet van Diest, zie de relevante links op deze pagina.

Kopij, voorbeden en pastoralia
Voorbeden en pastoralia graag indien mogelijk vrijdag 12.00 uur doorgeven aan ds. A. Priem, zie de relevante links op deze pagina.
Kopij voor de nieuwsbrief kunt u wekelijks voor vrijdag 12:00 uur aanleveren, zie de relevante links op deze pagina.
Kopij voor het wijkbericht uiterlijk woensdag voor 19.00 uur aanleveren, zie de relevante links op deze pagina.

Theatervoorstelling
De diaconie vraagt uw aandacht voor de theatervoorstelling ‘De OmZieners’ op vrijdag 30 november in De Dialoog. ‘De OmZieners’ stelt vragen over de samenleving en hoe deze is ingericht. Over het handelen van mensen met macht en invloed, en de gevolgen daarvan voor mensen in armoede. De voorstelling laat zien hoe armoede mensen kwetsbaar maakt. ‘De OmZieners’ is ook een zoektocht naar compassie. Niet in de zin van medelijden, maar “het voelen van de pijn van een ander in jouw hart”. Met deze voorstelling willen we vanuit de diverse diaconieën en de gemeente Ermelo aandacht vragen voor mensen in armoede en de komende jaren de betrokkenheid bij hen vergroten.
De voorstelling begint om 20.00 uur en is vrij toegankelijk.
Reserveren: U kunt zich aanmelden via omzieners@gmail.com. Wilt u verzekerd zijn van een plek, dan raden wij u aan om aan te melden.


Wijknieuws Westerkerk voor kerkblad vrijdag 2-11-2018

Bij de diensten
Zondag 4 november is er een jeugddienst. Deze wordt ingevuld door de jongeren die mee zijn geweest met de Bulgarijereis. We zullen iets laten zien en delen van wat we daar hebben beleefd en meegemaakt. Op het moment dat ik dit schrijf is het nog 20 uur voor vertrek.. dus we moeten alles nog meemaken. Maar zijn we zijn verwachtingsvol naar ontmoetingen met de Roma-bevolking in Hristo Danovo, naar het samen op reis zijn als groep. U hoort van ons…..

Zondag 4 november wordt ook voor de derde keer ‘Open kerken Ermelo’ georganiseerd.  Hierbij willen we laten zien dat we samen één gemeente in Christus zijn. Waarschijnlijk heeft u de spandoeken ook al gezien. Maar u kunt ook zelf wat doen!  Nodig mensen in uw omgeving uit om met u mee te gaan naar de kerk. Samen kerk zijn! U doet toch ook mee?

Woensdag 7 november is het Dankdag voor Gewas en Arbeid. Collega de Wit hoopt voor te gaan in de gezamenlijke dienst in de Oude Kerk.

Kinderoppas
De oppas is op 4 november in handen van Christien Blom, Naomi de Vries en Annelotte van Doesburg. Op 11 november is deze taak voor Matthea van Vliet, Emmelie van Doesburg en Kirsten Venus.

Dinsdagmiddagkring
Dinsdag 6 november is er weer dinsdagmiddagkring (14.30-16.00 uur). We gaan verder met hoofdstuk 7 van het boekje ‘Vreugde als levensstijl’ over de Filippenzenbrief. Dit hoofdstuk heeft als titel ‘Zonder zorgen’. Welkom.

Hanna Vrouwengroep
Op 8 november komen we weer samen in de Westerkerk.
Het onderwerp voor deze morgen ”rentmeesterschap van christenen”
Weet je welkom!
Om 9.15 uur staat de koffie/thee klaar.
We beginnen om 9.30 uur en stoppen uiterlijk om 11.15 uur.
Voor oppas kan gezorgd worden.
(graag van tevoren bellen met Rita de Haan tel. 554339 of e-mail: dehaanrita@hotmail.com)
Tot 8 november, Henke en Nel.

Agenda
Zie de wijkagenda.

One (Omzien Naar Elkaar)
Als u op de een of andere manier bijvoorbeeld praktische hulp kunt gebruiken of bieden, neem dan contact op met Fred de Haan,zie de relevante links op deze pagina.
Kijk ook op Facebook: Omzien Naar Elkaar Westerkerk.

Diaconaal wijkteam
Directe, praktische diaconale steun door middel van advies, steun, directe hulp en begeleiding naar andere hulpinstanties wordt uitgevoerd door het diaconaal wijkteam. Contact met dit team kan via Jan van de Hazel, zie de relevante links op deze pagina.

Kerkauto
Voor vervoer naar de kerk kunt u contact opnemen met Piet van Diest, zie de relevante links op deze pagina.

Kopij, voorbeden en pastoralia
Voorbeden en pastoralia graag indien mogelijk vrijdag 12.00 uur doorgeven aan ds. A. Priem, zie de relevante links op deze pagina.
Kopij voor de nieuwsbrief kunt u wekelijks voor vrijdag 12:00 uur aanleveren via e-mail, zie de relevante links op deze pagina.
Kopij voor het wijkbericht uiterlijk woensdag voor 19.00 uur aanleveren via e-mail, zie de relevante links op deze pagina.

Wijknieuws Westerkerk voor kerkblad vrijdag 19-10-2018

Bij de diensten
Zondag 21 oktober gaan we met de Bulgarije-gangers naar een kerkdienst bij de Roma in Plovdiv. In West hoopt Christien voor te gaan.
Zondag 28 oktober wordt er geruild binnen Hervormd Ermelo. Ds. Priem is in de Oude Kerk, maar omdat de wijk Nieuwe Kerk-Zuid nog geen nieuwe predikant heeft, komt drs. Piet Verhagen opnieuw onze kant op!

Kinderoppas
Op 21 oktober zorgen Wendy Kamhorst en Sara en Rosa Visser voor de oppas. Op 28 oktober is de beurt aan Heleen en Marie-Lize Reitsma en Marlinda Vos

Mijn naam is …… Marijke de Vries
Mijn naam is Marijke de Vries en ik mag dit kerkelijk seizoen als stagiaire meedraaien in de Westerkerk. Ik ben 43 jaar, getrouwd met Peter en we hebben twee kinderen, David (15) en Nathan(13). We wonen in Swifterbant, in Flevoland.
Ik volg de deeltijdopleiding godsdienst pastoraal werk (GPW) aan de Christelijke Hogeschool in Ede. De eerste jaren van de opleiding heb ik dit gecombineerd met het werk als coördinator voor Stichting Present in Heerenveen. Een stichting, die ook in Ermelo actief is en als doel heeft mensen te stimuleren (eenmalig of vaker) hun kwaliteiten in te zetten voor mensen die de hulp goed kunnen gebruiken. Een mooie manier om diaconaal bezig te zijn in de eigen omgeving.
Nu wil ik graag in een kerkelijke gemeente praktijk ervaring opdoen. De missie van de Westerwijkgemeente spreekt mij zeer aan: “Samenlevend vanuit Gods Woord, mensen bekend maken met Jezus, opdat ze voor Hem kiezen!” Ik ben nieuwsgierig hoe dit in de gemeente vorm krijgt en hoop mee te mogen werken aan de missie van de Westerwijkgemeente. Ik zie er naar uit om u te ontmoeten.
Marijke de Vries

Schoendoosproject van Actie4Kids
Zondag 14 oktober zijn wij gestart met het schoenendoosproject van Actie4Kids.
Stichting de Samaritaan uit Ermelo organiseert deze landelijke actie en Ton Bannink heeft het bij ons in de dienst geintroduceerd.
Iedereen, jong en oud, wordt uitgenodigd een schoenendoos te versieren en te
vullen met schoolspullen, hygiëne producten, speelgoed en een knuffeltje. Daar hebben wij een paar weken de tijd voor, want op zondag 4 november (jeugddienst) zamelen wij de schoenendozen in. De dozen gaan naar kinderen elders op de wereld die leven in moeilijke omstandigheden. Dit jaar zijn dat kinderen in: Sierra Leone, Togo, Zambia, Roemenië, Oekraïne en kinderen in vluchtelingenkampen op Lesbos.
Waar dat is toegestaan wordt er ook een boekje uit gedeeld met Bijbelverhalen.

Vanuit de kerkenraad
Op 20 september vond de eerste vergadering van de wijkkerkenraad na het zomerreces plaats. Zoals gebruikelijk willen we u over een aantal onderwerpen informeren.
De kerkenraad is blij met het initiatief van het jeugdwijkteam om de basiscatechisatie uit te breiden naar klas 3 en 4.
Op de avondmaalszondag in september hebben we een lopende viering gehouden in de ochtend en een tafelviering in de middag. Deze middagviering was mede bedoeld voor gemeenteleden, die om uiteenlopende redenen niet op zondagochtend naar de lopende viering kunnen komen. De
kerkenraad heeft gezien dat deze dienst in een behoefte voorziet. Daarom is er besloten om twee
maal per jaar een dergelijke middagviering in het rooster op te nemen. De middagviering vindt plaats op de avondmaalszondagen in maart en september.
Naar aanleiding van een inventarisatie in de kerk zijn een aantal maanden terug drie werkgroepen gevormd. De werkgroep ‘Vertellend Geloven’ heeft een voorstel gedaan voor de organisatie van een aantal samenkomsten. De kerkenraad ondersteunt dit van harte. Vanuit de werkgroep krijgen we als gemeente hier nog informatie over.
De belangrijkste aanpassing in de voorstellen van de werkgroep ‘Gebouw’ is de vervanging van ‘De Keet’. De kerkenraad heeft besloten dat dit prioriteit krijgt. Het is een kostbare en ingrijpende aanpassing, maar noodzakelijk omdat ‘De Keet’ al jaren aan vervanging toe is en we meer ruimte nodig hebben voor onze activiteiten.
De schoonmaak van de kerk is een zorgpunt. Er zijn te weinig vrijwilligers om de kerk schoon te
houden. De kerkenraad ziet dit als knelpunt wat op korte termijn moet worden aangepakt. We gaan hiermee aan de slag, en zullen ongetwijfeld een beroep op u gaan doen. Met elkaar het gebouw gebruiken betekent ook dat we het met elkaar schoon moeten houden.
Het weekend van 5/6 oktober is het jaarlijkse kerkenraadsweekend. Van vrijdagmiddag tot zaterdagmiddag is de kerkenraad ‘de hei op’ voor ontmoeting, bezinning en verdieping rond het thema ‘verbinding’. Op deze manier willen we ons samen voorbereiden op het nieuwe seizoen.
Ieder jaar mag de kerkenraad een bestemming kiezen voor de opbrengst van de zendingsbussen in de maanden november en december. De kerkenraad wil dit jaar graag een beroep op de gemeente doen en vraagt suggesties voor het doel voor dit jaar.

Nieuwe pastoraal bezoeker
Binnen het team Pastoraat zijn een aantal vacatures voor pastoraal bezoeker. Mevr. Dineke Vletter is bereid gevonden deze taak op zich te nemen. De kerkenraad heeft in de afgelopen vergadering van harte hiermee ingestemd. We wensen Dineke mooie contacten en veel zegen toe bij de invulling van deze taak.

De vieze kerk….
Onder deze noemer hebben we in de nieuwsbrief aandacht gevraagd voor het schoonhouden van de kerk. Het team schoonmakers is zo langzamerhand om verschillende, begrijpelijke redenen zodanig uitgedund, dat de kerk onaanvaardbaar vies is geworden. Daar moet wat aan worden gedaan. Eerst worden de schoonmaakklussen op een rij gezet en daarna wordt de gemeente gevraagd om daarop in te tekenen. Vele handen maken licht werk. Hoe meer mensen zich opgeven, hoe minder vaak je aan de beurt bent. Dus niet denken, dat er vast genoeg anderen zijn, die zich opgeven. Gewoon samen aan de slag, zodra de klussenlijst klaar is.

Agenda
(zie rooster gebedsgroep, kerkenraad en verder op website)

One (Omzien Naar Elkaar)
Als u op de een of andere manier bijvoorbeeld praktische hulp kunt gebruiken of bieden, neem dan contact op met Fred de Haan,zie de relevante links op deze pagina.
Kijk ook op Facebook: Omzien Naar Elkaar Westerkerk.

Diaconaal wijkteam
Directe, praktische diaconale steun door middel van advies, steun, directe hulp en begeleiding naar andere hulpinstanties wordt uitgevoerd door het diaconaal wijkteam. Contact met dit team kan via Jan van de Hazel, zie de relevante links op deze pagina.

Kerkauto
Voor vervoer naar de kerk kunt u contact opnemen met Piet van Diest, zie de relevante links op deze pagina.

Kopij, voorbeden en pastoralia
Voorbeden en pastoralia graag indien mogelijk vrijdag 12.00 uur doorgeven aan ds. A. Priem, zie de relevante links op deze pagina.
Kopij voor de nieuwsbrief kunt u wekelijks voor vrijdag 12:00 uur aanleveren via e-mail, zie de relevante links op deze pagina.
Kopij voor het wijkbericht uiterlijk woensdag Klik hier als u een datum wilt invoeren. voor 19.00 uur aanleveren via e-mail, zie de relevante links op deze pagina.


Wijknieuws Westerkerk voor kerkblad vrijdag 5-10-2018 nummer 19

Bij de diensten
Zondag 7 oktober is het Israëlzondag, de zondag waarop wat nadrukkelijker stil willen staan bij de onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël. Dat is een ander aspect van de verbinding en verbondenheid waar we het seizoen mee startten. De verbondenheid met God is niet los te maken van de verbondenheid met Zijn volk (ook al pleitten sommige collega’s in den lande recentelijk nog voor een ‘lossere band’). Deze zondag sluiten we aan bij het feest Simchat Thora (Vreugde van de Wet) dat het Joodse volk op dinsdag 2 oktober vierde. Net als in de synagoge lezen we de laatste verzen van het boek Deuteronomium en de eerste verzen van het boek Genesis.
De dienst is mede voorbereid door Petra de Vries en Nel Kommers (namens de Westerkerk maken zij deel uit van de Cie. Kerk & Israël).

Israëlische dans na afloop
In de synagoge worden de Thora-rollen al dansend en zingend rondgedragen. Dat gebeurt bij ons natuurlijk niet, maar na afloop van de dienst (na de koffie) ben je wel van harte uitgenodigd om in beweging te komen! Lisette van Groeningen komt voor deze gelegenheid speciaal uit Woudenberg en zal ons enkele Israëlische volksdansen aanleren. Dat is weer eens een andere manier van samen vieren! Voel je vrij om mee te doen!

Zondag 14 oktober is het doopzondag. Deze zondagmorgen hopen we de Heilige Doop te bedienen aan drie kinderen. Allereerst aan Denise, dochter van Dennis en Renate van Diepen.
Denise is bijna 7 jaar en verheugt zich enorm op dit bijzondere moment (en wij met haar!)
Verder aan Vayenne, dochter van Nathaniel en Jonna van Dijk, en aan Lynn, dochter van Arjan en Corina Ruiter. Mooi om dat als gemeente te mogen vieren samen met deze ouders. Ook bij de doop worden we bepaald bij het thema ‘verbondenheid’. Teken van Gods verbondenheid met ons en ons antwoord daarop.
We zijn al bij elkaar geweest om deze dienst voor te bereiden, dus de eerste liederen zijn al uitgekozen en het leek ons mooi om Lucas 15:11-31 te lezen. Over thuiskomen / thuis-zijn bij de Vader.

Bulgarije-reis
Aan het einde van de dienst op 14 oktober willen we de jongelui en de leiding die naar Bulgarije gaan uitzegenen. We vertrekken op de vroege ochtend van zaterdag 20 oktober naar Karlovo. In Hristo Danovo zullen we aan het werk gaan in en om de kerk: schilderen, stuccen, kinderwerk doen. Een prachtige
uitdaging. We bidden dat het in alle opzichten een gezegende reis zal mogen zijn, voor de medebroeders en -zusters bij wie we te gast zullen zijn, voor een ieder die we zullen ontmoeten en voor ons als groep
zelf.
Bidt u mee?

Giften
Via de bezoekdienst ontvangen: €10,- voor de zending.
Hartelijk dank. Ds. André Priem

Kinderoppas
Zondag 7 oktober is de oppas in handen van Jonna van Dijk en Marlinda Vos, op zondag 14 oktober wordt de oppas verzorgd door Ery Bennink, Emmelie van Doesburg en Kirsten Venus.

Terugkom-avond voor doopouders gaat niet door….
De avond die wilden houden voor alle ouders die in de afgelopen jaren een kind hebben laten dopen gaat
niet door. Slechts twee stellen meldden zich aan en om echt tot een zinvolle uitwisseling te komen is dat te weinig. Dat is jammer.
Wellicht doen we in het voorjaar een nieuwe poging. De beide stellen die zich hadden opgegeven worden persoonlijk bezocht. Wat blijft staan is dat we als kerk graag ondersteunend betrokken willen zijn, wanneer het gaat om (geloofs)opvoeding en samen gezin-zijn. Kunnen we iets voor je betekenen? Aarzel niet, maar neem contact met ons op!
Joke, Mark en André

Op zoek naar...
Heb jij dat ook dat je graag iets meer over een bepaalde Bijbeltekst of een ander geloofsonderwerp wilt weten? Samen over deze dingen praten en merken dat een ander vaak tegen dezelfde dingen aanloopt. We doen dit door over diverse, hedendaagse onderwerpen te praten, soms voor verdieping met hulp van een dominee. Wij zouden het als groep heel fijn vinden als er weer wat nieuwe mensen bij komen.
Onze groep is de Vrouwengroep HANNA. Elke 2 e donderdagochtend van de maand komen we samen in de Westerkerk. Om 9.15 u. staat de koffie/thee met iets lekkers klaar. We beginnen om half 10 en stoppen uiterlijk om 11.15u.
Voor oppas kan gezorgd worden. Graag van tevoren bellen met Rita de Haan 
Kom geheel vrijblijvend eens bij ons op donderdag 11 oktober a.s. kennismaken.
Voor informatie kun je mailen

Agenda
8 oktober Gebedsgroep Westerkerk. Leiding Ge Spelmink.
16 oktober Wijkkerkraad

One (Omzien Naar Elkaar)
Als u op de een of andere manier bijvoorbeeld praktische hulp kunt gebruiken of bieden, neem dan
contact op met Fred de Haan,
Kijk ook op
Facebook: Omzien Naar Elkaar Westerkerk.

Diaconaal wijkteam
Directe, praktische diaconale steun door middel van advies, steun, directe hulp en begeleiding naar andere hulpinstanties wordt uitgevoerd door het diaconaal wijkteam. Contact met dit team kan via Jan van de
Hazel, tel. 560978

Kerkauto
Voor vervoer naar de kerk kunt u contact opnemen met Piet van Diest, tel. 559046 of 0613618731

Kopij, voorbeden en pastoralia
Voorbeden en pastoralia graag indien mogelijk vrijdag 12.00 uur doorgeven aan ds. A. Priem.
Kopij voor de nieuwsbrief kunt u wekelijks voor vrijdag 12:00 uur aanleveren via e-mail
.
Kopij voor het wijkbericht uiterlijk woensdag voor 19.00 uur
aanleveren via e-mailWijknieuws Westerkerk voor kerkblad vrijdag 21-9-2018 nummer 18


Bij de diensten
Zondag 23 september hebben we onze start- en gemeentezondag. Het komende jaar willen we tijdens verschillende diensten aandacht besteden aan het thema ‘Verbinden’.
‘Verbinden en bezielen’ is de naam van een van de werkgroepen die het afgelopen jaar na de sessies met de papieren flapover-vellen in de hal is ontstaan. Hoe blijven we met elkaar verbonden, waar is er meer verbinding mogelijk? Hoe kunnen bezield blijven of opnieuw raken? Kunnen we dat vertalen naar ontmoetingsmomenten, naar activiteiten of vieringen?
Vanuit die vragen ontstond ook het thema voor de gemeentezondag: ‘Verbonden met God en elkaar’.
Daar staan we bij stil, proberen er op speelse wijze handen en voeten aan te geven. Van harte welkom om deze dienst mee te vieren. Chayim en de koperblazers zullen hun muzikale medewerking verlenen.
We lezen 1 Johannes 1:1 – 2:2 waarin die verbondenheid prachtig verwoord wordt.
Ben je erbij? We hopen elkaar te ontmoeten! Om het thema ‘Verbonden met God en elkaar’ op creatieve en speelse wijze te kunnen verbeelden hebben we uw hulp nodig.
Wilt u / wil jij die zondagmorgen een nietmachine meenemen naar de dienst? U mag die zelf bij u houden. Ergens na de preek gaan we die gebruiken

Zondag 30 september zal het thema van de dienst ‘Bezieling’ zijn. Die term ‘bezieling’ is een nadere invulling en verdieping van het ‘verbinden’ waar we op de gemeentezondag mee aan de slag zijn geweest. We lezen uit Numeri 13 en 14 het verhaal over de 12 verspieders. Het draait in dit verhaal om hun bezieling. En als we onszelf de spiegel voorhouden, hoe zit het dan met ónze bezieling?

Kinderoppas.
Zondag 23 september is de oppas in handen van Anouk Boon en Miranda Vos. Zondag 30 september is die taak toevertrouwd aan Linda van Norden, Naomie de Vries en Annelotte van Doesburg.

Gemeentezondag 2018
Zondag 23 september as. hopen we met de hele gemeente een mooie gemeentezondag mee te maken. De kerkenraad heeft dit jaar de organisatie in handen. Het thema zal zijn : “Verbonden met God en elkaar”. In de dienst zullen we hierover horen, zingen en nadenken en na de dienst is er volop tijd voor ontmoeting onder het genot van koffie, thee of fris. Daarna hebben we gezellige spelletjes voor jong en oud en is er gelegenheid om samen te zingen bij het orgel. Als afsluiting zorgen we voor een lekkere maaltijd. Kortom we zoeken die dag verbinding met God en elkaar. Van harte welkom! Wij zien er naar uit, deze dag met elkaar te beleven. Een vriendelijke groet van uw kerkenraad.

Meet & Greet-Box
Wilt u verrast worden met een mooie kaart van iemand uit de gemeente? Schrijf dan uw naam en adres op een briefje en doe die in de vrolijk gekleurde doos op de startzondag. Daarna haalt u een briefje van iemand anders uit dezelfde doos en stuurt u diegene dezelfde week nog een mooie kaart. Natuurlijk mag u ook een gedicht, lied of tekst meesturen en bij de ander aanbellen om de kaart zelf te geven. Op de startzondag staat de vrolijk gekleurde doos/Meet & Greet-Box in de hal óf is die met mij mee op stap en onder mijn arm. Het lijkt mij helemaal geweldig als er veel kaarten de gemeente zullen rondgaan en wij zo onze verbondenheid als geloofsgemeenschap onderstrepen! En als u met de startzondag niet in de kerk bent, maar wel mee wilt doen, kunt u ook gerust contact met mij opnemen.
Christien Blom

Steps en Next Step gaan barbecueën
Binnenkort gaat het nieuwe clubseizoen weer beginnen en we willen jullie uitnodigen bij de club Steps en Next Step van de Westerkerk, voor tieners uit klas 1 en 2 en klas 3 en 4
We starten met een barbecue op 30 september van 18:00 tot 20:00 uur aan de Watervalweg 165.
Jullie kunnen je, voor 26 september, aanmelden voor deze barbecue via deze link

Voor Steps:
We hebben ongeveer eens in de maand club aan de Watervalweg 165 op zondag, van half 7 tot half 9, eerst volgende clubavond na de barbecue is 14 oktober.
Leiding van Steps: Els, Heimen, Brenda, Harry en Petra

Voor Next step:
De tieners uit klas 3 en 4 komen ongeveer eens in de 4 weken op zondag bij elkaar in de Westerkerk, van 19:00 uur tot 21:00 uur, hun eerste clubavond na de barbecue is op 8 oktober.
Leiding van Next steps: Nathaniel en Kayla


Terugkom-avond voor doopouders
Maandagavond 8 oktober willen we van 20.00-21.30 uur in de Westerkerk een avond houden voor alle ouders die in de afgelopen 5 jaar een kind (of meerdere kinderen) hebben laten dopen.
Elkaar ontmoeten, samen ervaringen uitwisselen. Samen in gesprek over ‘geloof en vertrouwen’ en ‘time-management voor gezinnen’. Mocht je per ongeluk geen uitnodiging hebben ontvangen, wees dan alsnog van harte welkom!
We hopen jullie te ontmoeten!
Joke, Mark en André

Dinsdagmiddagkring.
Dinsdag 2 oktober is er weer de dinsdagmiddagkring (14.30-16.00 uur). We gaan verder met hoofdstuk 6 van het boekje ‘Vreugde als levensstijl’ over de Filippenzenbrief.

Seniorenmiddag.
Het is weer zover!
Op donderdag 4 oktober 2018 hopen we weer een gezellige seniorenmiddag te hebben.
Vanaf 14.15 uur staat de koffie klaar en om ongeveer 14.30 beginnen we met het programma. De sluiting is om ongeveer 16.30 uur. U bent hartelijk welkom om elkaar te ontmoeten: gezellig bijpraten en genieten van koffie of thee met wat lekkers en zoals altijd een leuk programma.
Deze middag zijn er geen gastsprekers.
In het kader van ‘Werelddierendag’ hopen we als commissie deze middag zelf te verzorgen. Er wordt overigens niet van u verwacht dat u uw geliefde huisdier meeneemt.
Een tipje van de sluier: zoals u wellicht weet was Franciscus van Assisi een echte dierenvriend. Misschien hoort u deze middag wel iets meer over hem…
Aanmelden voor deze middag is niet nodig. U bent gewoon hartelijk welkom!

Agenda
24 september Gebedsgroep. Leiding Nel Kommers. Tijd 11.00 uur – 12.15.

One (Omzien Naar Elkaar)
Als u op de een of andere manier bijvoorbeeld praktische hulp kunt gebruiken of bieden, neem dan contact op met Fred de Haan, tel.554339 of via e-mail: onewesterkerk@gmail.com. Kijk ook op Facebook: Omzien Naar Elkaar Westerkerk.

Diaconaal wijkteam
Directe, praktische diaconale steun door middel van advies, steun, directe hulp en begeleiding naar andere hulpinstanties wordt uitgevoerd door het diaconaal wijkteam. Contact met dit team kan via Jan van de Hazel, tel. 560978 of e-mail: jhvdhazel@hotmail.com

Kerkauto
Voor vervoer naar de kerk kunt u contact opnemen met Piet van Diest, tel. 559046 of 0613618731, e-mail: pietvandiest@upcmail.nl

Kopij, voorbeden en pastoralia
Voorbeden en pastoralia graag indien mogelijk vrijdag 12.00 uur doorgeven aan ds. A. Priem.
Kopij voor de nieuwsbrief kunt u wekelijks voor vrijdag 12:00 uur aanleveren via e-mail: nieuwsbriefwk@gmail.com.
Kopij voor het wijkbericht uiterlijk woensdag 26-9-2018 voor 19.00 uur aanleveren via e-mail: kerkbladwk@gmail.com

Werken bij Stichting Gave
Beste mensen, graag wil ik u en jullie bekend maken met stichting Gave waar ik sinds juni werkzaam ben als secretarieel medewerker. Voor diegenen die mijn stukje in de digitale nieuwsbrief en mijn presentatie in de dienst van 26 augustus gemist hebben hierbij nog een korte uitleg van wat Gave doet en beweegt. En waarin ik mijn hart heb gevolgd door daar te gaan werken.
Gave maakt kerken en christenen bewust om vluchtelingen gastvrij te ontvangen, inspireert, traint en ondersteunt vrijwilligers om contacten op te bouwen met asielzoekers en hen Gods Liefde te laten zien. Ook de juristen in ons team dragen hun steentje bij door situaties van vluchtelingen die uitgezet dreigen te worden te bekijken en advies uit te brengen naar het IND. Het raakt echt mijn hart als ik hoor en zie hoe er zovele medemensen hun land verlaten met of zonder gezin door oorlogsdreiging en christenvervolging. Hoe wanhopig moet je zijn om te gaan en niet te weten of je ergens welkom bent en of je er wel een toekomst op mag bouwen. En waar de taal en de cultuur je onbekend zijn.
Geweldig hoe Gave zich inzet om deze mensen hier mogelijkheden te geven om anderen te ontmoeten en gelegenheden creëert om vriendschappen op te bouwen d.m.v. kinder- en jongerenkampen, vriendinnendagen en gezinsweekenden.
Dit werk wordt ook gedragen door veel vrijwilligers.
Ik hoop van harte dat dit werk van stichting Gave, waar zo'n 65 man werkzaam is, deels op kantoor en door heel Nederland heen ook u of jou mag raken en aanspreken.
Wanneer dit het geval is dan is het goed te weten dat ons en mijn werk door gebed gedragen wordt.
Daarnaast kan Gave niet bestaan zonder financiële achterban. Door Gave te ondersteunen, maakt u/ jij het werk dat ik daar verricht ook mogelijk.
Zelf zoek ik ook mensen die met mij willen meewerken en denken en die Gods liefde delen voor de vluchtelingen in ons land. Zo hoop ik op iemand die zich geroepen voelt om in mijn persoonlijke achterban te fungeren als secretaris en nog iemand als penningmeester.
Verder hoop ik op een grote vriendenkring die samen met mij dit mooie werk ook financieel willen steunen, al zijn het maar kleine bedragen. Alles bij elkaar zou mijn werk van 2 dagen per week bij Gave mogelijk maken. Daarbij is het dan ook de bedoeling om iedereen 3 á 4x per jaar op de hoogte te houden via een nieuwsbrief van wat Gave bezig houdt en mijn werk daarin. Graag zie ik uit naar uw steun. Eventuele vragen en reacties wil ik telefonisch, per mail of persoonlijk in de kerk ontvangen/beantwoorden.
Met een vriendelijke groet,
Sia Loedeman,

Wijknieuws Westerkerk voor kerkblad vrijdag 8-9-2018


Bij de diensten
Zondagmorgen 9 september is er een lopende viering van het Heilig Avondmaal. Op het rooster van de kindernevendienst staat een lezing uit Marcus 6:30-44. Dit is het welbekende verhaal over de wonderbaarlijke spijziging. ‘Het past mooi bij het Avondmaal, maar is het niet te bekend?’ zo vroeg ik me af. ‘Lukt het om er met een frisse blik naar te kijken?’ Wat mij deze keer trof tijdens het doorlezen was ‘het hongerig zijn naar...’ Daar wil ik eens verder over nadenken.

Avondmaal in kleine kring aan tafel
Zondagmiddag 9 september is er om 15.00 uur in de Westerkerk een tafelviering van het Heilig Avondmaal in kleine kring. Deze viering wordt gewoon voorin de kerkzaal zelf gehouden.
Deze viering is bedoeld voor twee doelgroepen: voor hen voor wie het niet meer mogelijk is om een gewone kerkdienst bij te wonen én voor diegenen die een voorkeur hebben voor een viering aan tafel.
Het zal een korte dienst zijn, waarin de viering van het Heilig Avondmaal centraal staat. Heeft u vervoer nodig om in de kerk te komen, neem dan contact op met Piet van Dienst (tel. 559046, pietvandiest@upcmail.nl) of ds. André Priem.
Zondag 16 september is een ruilzondag binnen Hervormd Ermelo. Zelf hoop ik voor te gaan in de beide diensten in Kapel Staverden, terwijl we in West collega De Wit welkom heten als voorganger.

Kinderoppas
Op 9 september is de oppas voor Miranda Macaré, Kirsten Venus en Emmelie van Doesburg. Op zondag 16 september zijn aan de beurt Matthea van Vliet en Sara en Rosa Visser.

Lectoren
Henk Schuurt heeft per 1 augustus zijn taak als lector neergelegd. Vele jaren heeft Henk meegedraaid in het team. Ook begeleidde hij lange tijd de jeugdlectoren. Henk, bedankt voor je inzet, en we wensen je Gods zegen toe. Het lectorenteam wordt aangevuld met Beppie Vliek.
Hartelijk welkom!

Gemeentezondag 2018
Nog een poosje en het is weer zover. Zondag 23 september hopen we met de hele gemeente een mooie gemeentezondag te hebben. Noteer de datum alvast. De kerkenraad heeft dit jaar de organisatie in handen. Het thema zal zijn: “Verbonden met God en elkaar”. In de dienst zullen we hierover horen en nadenken en na de dienst is er volop tijd voor ontmoeting onder het genot
van koffie, thee of fris. Daarna hebben we gezellige spelletjes voor jong en oud en is er gelegenheid om samen te zingen bij het orgel. Als afsluiting zorgen we voor een lekkere maaltijd. Kortom, we zoeken die dag verbinding met God en elkaar. Zondag 9 en 16 september staan we in de hal met een inschrijfformulier. Als u/je wat wilt bakken voor bij de koffie dan horen we dat dan ook graag. Wij zien er naar uit om deze dag met elkaar te beleven.
Een vriendelijke groet van uw kerkenraad.

Terugkom-avond voor doopouders (uit de afgelopen jaren….)
Om alvast te noteren. Op maandagavond 8 oktober willen we een avond houden voor alle ouders, die in de afgelopen 5 jaar een kind (of meerdere kinderen) hebben laten dopen. Elkaar ontmoeten, samen ervaringen uitwisselen. Samen in gesprek over een passend thema.
Uitnodigen worden t.z.t. verspreid. We hopen jullie te ontmoeten!
Joke, Mark en André

Doopzondag
Zondag 14 oktober is de eerstvolgende doopzondag.
Voorafgaand aan de doopdienst zijn er twee voorbereidingsavonden. De data worden in overleg vastgesteld. Voor de aanvraag van de doop kun je contact opnemen met ds. André Priem. De eerste aanvraag is binnen.

67+ middag
Om alvast te noteren!
Op donderdag 4 oktober is het weer zover: de volgende 67plus middag.
Achter de schermen wordt al weer hard gewerkt om er een gezellige middag van te maken.
Gezellig wordt het pas echt als ook u komt! Noteert u daarom alvast op uw kalender:
“donderdagmiddag 4 oktober, vanaf 14,15 uur in de Westerkerk”.
Nadere informatie volgt nog.

Omzien Naar Elkaar (1)
Zoals u allemaal wel weet, proberen we in de Westerkerk het omzien naar elkaar vorm te geven door elkaar - daar waar nodig - te helpen met kleine klusjes, maar soms ook grote klussen. Het varieert van het rijden naar het ziekenhuis tot het opknappen van een tuin. Drijvende kracht achter ONE is Fred de Haan. Verder zijn nog twee andere zaken van belang: vrijwilligers en geld. De inzet van vrijwilligers is onmisbaar. Vele handen maken licht werk, en er zijn gelukkig veel handen. Daarnaast draait ONE volledig op giften. De diaconie draagt regelmatig bij, maar de gemeente ook. Zo ontving ONE laatst een gift van een gemeentelid van €500. Dat is om stil van te worden… Als u ook een steentje aan ONE en de gemeente wil bijdragen in de vorm van hulp of een gift, dan kan dat altijd! Neem gerust contact op met Fred de Haan.

Omzien Naar Elkaar (2)
Als u op de een of andere manier bijvoorbeeld praktische hulp kunt gebruiken of bieden, neem dan contact op met Fred de Haan, tel.554339 of via e-mail: onewesterkerk@gmail.com. Kijk ook op Facebook: Omzien Naar Elkaar Westerkerk.

Diaconaal wijkteam
Directe, praktische diaconale steun door middel van advies, steun, directe hulp en begeleiding naar andere hulpinstanties wordt uitgevoerd door het diaconaal wijkteam. Contact met dit team kan via Jan van de Hazel, tel. 560978 of e-mail: jhvdhazel@hotmail.com

Kerkauto
Voor vervoer naar de kerk kunt u contact opnemen met Piet van Diest, tel. 559046 of 0613618731, e-mail: pietvandiest@upcmail.nl

Kopij, voorbeden en pastoralia
Voorbeden en pastoralia graag indien mogelijk vrijdag 12.00 uur doorgeven aan ds. A. Priem.
Kopij voor de nieuwsbrief kunt u wekelijks voor vrijdag 12:00 uur aanleveren via e-mail: nieuwsbriefwk@gmail.com.
Kopij voor het wijkbericht uiterlijk woensdag 12-9-2018 voor 19.00 uur aanleveren via e-mail: kerkbladwk@gmail.com
Website ontwikkeling: Exitus ICT