Lees voor
Zoek
Home > Westerkerk > Wijknieuws tweede kwartaal 2019

Wijknieuws

Wijknieuws tweede kwartaal 2019

Wijknieuws Westerkerk voor kerkblad vrijdag 28-6-2019

Bij de diensten
Zondag 30 juni is er een jeugddienst voorbereid door de jongeren en de leiding van de basiscatechese groep 7/8. Het thema is: Vluchteling. Hoe is het om (als kind) vluchteling te zijn?
Tijdens deze dienst is ook Janneke Berg van Stichting Gave te gast. De jongeren zullen haar enkele vragen stellen over wat het voor een kind betekent om vluchteling te zijn.
We lezen met elkaar Leviticus 19: 33-34 en Mattheus 25:31-46. Daarin vinden we genoeg motivatie om ons te bekommeren om vluchtelingen. De vraag is alleen of we ook echt oog voor hen hebben….
Zondag 7 juli is er een doopdienst. Er zullen twee kinderen gedoopt worden: Op het moment dat ik dit schrijf zijn we nog niet bij elkaar geweest om de dienst voor te bereiden, dus thema en lezingen zijn nog een verrassing.

Op deze zondag 7 juli is er ’s middags ook weer Kliederkerk.
Dit keer in en rondom de Westerkerk. Vanaf 15.30 uur is er inloop met koffie, thee, fris en wat lekkers. Om 16.00 begint het programma.
Het programma bestaat uit drie onderdelen: Samen ontdekken (workshopsachtige activiteiten) – Samen vieren (een korte viering) en Samen eten (een eenvoudige maaltijd).
Waar het bij Kliederkerk vooral om gaat is om ‘als gezin samen’ dingen te doen. Of iets breder ‘als verschillende generaties samen’, want dat kunnen ook (bonus)-opa’s en oma’s zijn. Normaal kom je naar de kerk - de eerste wordt afgeleverd bij de oppas, de tweede gaat naar de kindernevendienst en zelf zit je in de kerk. Dat gaat in het gewone dagelijkse leven ook steeds
vaker zo...
Dus het samen met elkaar ontdekken, vieren en eten is juist bij de Kliederkerk belangrijk.
De bedoeling is dat de maaltijd zo rond 18.00 uur is afgelopen.
We hopen op mooi weer, dan kunnen we een aantal onderdelen buiten op het kerkplein en op de parkeerplaats doen!
Van harte welkom!

Kinderoppas
Op 30 juni zijn aan de beurt Jonna van Dijk, Matanja Schaijk en Marlinda Vos. Op 7 juli wordt opgepast door Christien Blom, Matthea van Vliet, Emmelie van Doesburg en Kirsten Venus.

Voedselbank: inzameling 30 juni
Als gemeenteleden van de Westerkerk kunnen we een bijdrage leveren aan mensen die het financieel moeilijk hebben ( zie artikel kerkblad onder diaconie).
Op zondag 30 juni 2019 staan er lege kratten van de voedselbank. Wilt u mee helpen om de kratten te vullen door de volgende producten mee te nemen: houdbare melk,
koffiepads,
chocoladepasta,
spaghetti ( 500 grams verpakking),
gezeefde tomaatjes en
knäckebröd.
De punten van Douwe Egberts kunt u ook inleveren. Dan sparen we samen voor koffie voor de voedselbank.
In de hal van de kerk staan weer kratten waarin de producten worden verzameld. Wij hopen dat u mee wilt doen met deze concrete vorm van hulpverlening.
Alvast bedankt, de diakenen van de Westerkerk.

One (Omzien Naar Elkaar)
Als u op de een of andere manier bijvoorbeeld praktische hulp kunt gebruiken of bieden, neem dan contact op met Fred de Haan, zie de relevante links op deze pagina. .
Kijk ook op Facebook: Omzien Naar Elkaar Westerkerk.

Diaconaal wijkteam
Directe, praktische diaconale steun door middel van advies, steun, directe hulp en begeleiding naar andere hulpinstanties wordt uitgevoerd door het diaconaal wijkteam. Contact met dit team kan via Jan van de Hazel, zie de relevante links op deze pagina.

Kerkauto
Voor vervoer naar de kerk kunt u contact opnemen met Piet van Diest, zie de relevante links op deze pagina.

Kopij, voorbeden en pastoralia
Voorbeden en pastoralia graag indien mogelijk vrijdag 12.00 uur doorgeven aan ds. A. Priem, zie de relevante links op deze pagina.
Kopij voor de nieuwsbrief kunt u wekelijks voor vrijdag 12:00 uur aanleveren via e-mail: zie de relevante links op deze pagina.
Kopij voor het wijkbericht uiterlijk woensdag 3-7-2019 voor 19.00 uur aanleveren via e-mail:zie de relevante links op deze pagina.

Wijknieuws Westerkerk voor kerkblad vrijdag 7-6-2019


Bij de diensten
Zondag 9 juni hebben we twee bijzondere diensten. Allereerst gewoon om 9.30 uur in de Westerkerk een Pinksterdienst waarin Robin Brons belijdenis van zijn geloof hoopt af te leggen. Robin maakte deel uit van een kleine groep jongeren die dit seizoen in de Oude Kerk en Westerkerk belijdenis doen. Samen met ds. Verbaan mocht ik met hen optrekken. De dienst in de Oude Kerk is al geweest en Robin zal dus met Pinksteren belijdenis doen. Het belooft een mooie, persoonlijke dienst te worden.
Na deze dienst is er om 11.30 uur opnieuw een gezamenlijke Pinksterdienst op ’t Weitje. Negen (wijk)gemeenten werken daarin samen, een prachtig manier om samen iets te beleven en door te geven van het ‘één zijn in Christus’.
Zondag 16 juni hoopt Christien Blom voor te gaan.
Zondag 23 juni hopen we samen het Avondmaal te vieren. Dit is een lopende viering. Een lezing heb ik nog niet uitgezocht voor de zondag. Waarschijnlijk ga ik mee met de lezing van de kindernevendienst. Hierin staat Lucas 7:1-10 centraal en daarin wordt verteld hoe Jezus de slaaf van een Romeins officier beter maakt. De officier (centurio) toont een groot vertrouwen in Jezus: ‘U hoeft maar te spreken en mijn knecht zal genezen zijn’. Spreek slechts één woord…. Wat een geloof! Dat wil ik ook wel…..

Kinderoppas
Op 9 juni is de oppasbeurt voor Corrie Jansen, Anne van den Brink, Ramon van Malenstein en Roos van Braak. Op 16 juni zijn het Linda van Norden, Marloes de Vries en Sara en Rosa Visser. Op 23 juni zijn onze oppassers Nicole van Schaijk, Anouk Boon en Marlinda Vos.


Pinksterfeest op ’t Weitje
De Geest van Christus smeedt ontelbaar veel mensen aaneen met een aanstekelijk vuur en wederzijds begrip. De Geest brengt beweging, vuurt aan… Lopend Vuur! Dat willen we vieren. Dit jaar opnieuw op Pinkstermorgen op het Weitje rondom de muziektent.


We ontmoeten elkaar en vieren samen vanuit verschillende tradities, dat we als kerken met elkaar een aanstekelijke boodschap hebben. Iedereen in Ermelo mag dit zien en meebeleven.
Vanaf 11.15 bent u van harte welkom op het weitje. De viering begint om 11.30 uur. Aansluitend zullen we elkaar ontmoeten bij een kopje thee, koffie of iets fris. Anders dan vorig jaar is er dit jaar ook een doventolk in ons midden, en blijven de kinderen gewoon bij hun ouders.
Welkom allemaal! Vergeet u niet uw paraplu mee te nemen, en een stoel of een kleedje?
Wanneer het weer tegenwerkt wordt de viering in de Maranathakerk gehouden.
Pinksterfeest op ’t Weitje wordt georganiseerd door de RK parochie De Goede Herder, de Zendingskerk, de Gereformeerde Kerk, Evangeliegemeente Ermelo, de Nederlands Gereformeerde Kerk en de hervormde Oude Kerk, Westerkerk en Kerkelijk Centrum.

Vanuit de kerkenraad
Graag willen we u informeren over een aantal onderwerpen uit de vergadering van de wijkkerkenraad van 16 mei jongstleden.
Vlaggenmast:
Zoals we al eerder schreven, hebben we momenteel geen vlaggenmast. De kerkenraad heeft in de vergadering besloten om een nieuwe vlaggenmast te plaatsen. Daarnaast schaffen we een PKN-vlag aan, die op iedere zondag tijdens de kerkdienst zal wapperen.
Liturgisch centrum:
Op 11 juni aanstaande willen we met u en architect Steven van Kooten, o.a. gespecialiseerd in bouw en inrichting van kerken, van gedachten te wisselen over de mogelijke herinrichting van het liturgisch centrum. U heeft hierover kunnen lezen in de nieuwsbrief en het kerkblad. Iedereen is van harte welkom. De avond begint om 19.30 uur. Om praktische redenen zou het fijn zijn als u zich hiervoor van tevoren aanmeldt (bij scriba Aart Verspuij).
Stille Week:
We mogen terugkijken op een aantal mooie diensten tijdens de Stille Week. In de kerkenraad hebben we wel geconstateerd dat er niet heel veel bezoekers waren. De mensen die er wel waren, vonden de diensten erg waardevol. Volgend jaar willen we wat nadrukkelijker de gemeente van tevoren informeren over de diensten. Uiteraard met als doel om met meer mensen uit de gemeente deze diensten te vieren.
Afscheid Marijke de Vries:
De afgelopen maanden was Marijke de Vries in ons midden in het kader van haar stage voor de opleiding Godsdienst Pastoraal Werk. In de vergadering heeft ze haar bevindingen met de kerkenraad gedeeld. In een latere vergadering willen haar conclusies en aanbevelingen inhoudelijk bekijken. We hebben in de vergadering met dank voor haar inzet afscheid van haar genomen en we wensen haar veel zegen toe in de tijd die voor haar ligt.
Gemeentezondag:
Ook dit jaar willen we als gemeente het nieuwe seizoen starten met de gemeentezondag. Een mooie dienst, ruimte en gelegenheid om elkaar te ontmoeten, koffie drinken, samen eten. Een paar activiteiten wellicht? Dit vergt wel enige organisatie. Vorig jaar heeft de kerkenraad dit op zich genomen. Voor dit jaar zouden we het fijn vinden als er vanuit de gemeente een paar mensen zijn die zich hiervoor willen inzetten. Je hoeft niet alles zelf te verzinnen: vanuit de PKN is er materiaal beschikbaar, al ben je daar niet aan gebonden. Het thema van de PKN is ‘een goed verhaal’. Zie de www.protestantsekerk.nl/thema/startzondag voor meer informatie. Lijkt het je leuk om hieraan mee te werken? We horen het graag! De gemeentezondag is op 22 september.

Wilt u de stukjes van de vorige vergaderingen teruglezen? Ga dan naar de website en kijk onder “Wat doen wij?”, “Relevante links” en vervolgens “Vanuit de kerkenraad”.


One (Omzien Naar Elkaar)
Als u op de een of andere manier bijvoorbeeld praktische hulp kunt gebruiken of bieden, neem dan contact op met Fred de Haan, zie de relevante links op deze pagina.
.Kijk ook op Facebook: Omzien Naar Elkaar Westerkerk.

Diaconaal wijkteam
Directe, praktische diaconale steun door middel van advies, steun, directe hulp en begeleiding naar andere hulpinstanties wordt uitgevoerd door het diaconaal wijkteam. Contact met dit team kan via Jan van de Hazel, zie de relevante links op deze pagina.

Kerkauto
Voor vervoer naar de kerk kunt u contact opnemen met Piet van Diest, zie de relevante links op deze pagina.

Kopij, voorbeden en pastoralia
Voorbeden en pastoralia graag indien mogelijk vrijdag 12.00 uur doorgeven aan ds. A. Priem,zie de relevante links op deze pagina.
Kopij voor de nieuwsbrief kunt u wekelijks voor vrijdag 12:00 uur aanleveren via e-mail:zie de relevante links op deze pagina. .
Kopij voor het wijkbericht uiterlijk woensdag 19-6-2019 voor 19.00 uur aanleveren via e-mail: zie de relevante links op deze pagina.


Wijknieuws Westerkerk voor kerkblad vrijdag 17 mei 2019


Bij de diensten
Zondag 19 mei is er ’s morgens een doopdienst. We hopen de Heilige Doop te bedienen aan Naomi Leune, dochter van Paul en Lisanne Leune-van Kuilen. Tijdens deze dienst wil ik stilstaan bij Psalm 139 over onze hemelse Vader die ons al kende voordat onze ouders op de hoogte waren van ons bestaan. Hoe goed kent Hij ons, hoe goed kennen wij onszelf? De uitdaging is om ons leven samen met Hem, niet zónder Hem, te leven.
Zondag 26 mei is ruilzondag. Collega van den Born hoopt in West voor te gaan, zelf hoop ik voor te gaan in het Kerkelijk Centrum.
Donderdag 30 mei vieren we samen Hemelvaartsdag. Zoals altijd samen met onze broeders en zusters van Oude Kerk en Kerkelijk Centrum. Voorganger in deze dienst is ds. H. Engelsma uit Wijnjewoude.
Zondag 2 juni. Op verzoek van de themagroep ‘Wereld’ van de diaconie staat deze zondagmorgen in het teken van duurzaamheid. Ik kwam terecht op de website ‘God in de supermarkt’ en dat leek me wel een mooi thema. We lezen Psalm 8 waarin bezongen wordt dat God het werk van Zijn handen in mensenhanden heeft gelegd. En wat doen wij ermee nu het in onze handen ligt? Hoe geef je letterlijk handen en voeten aan de verantwoordelijkheid die we hebben gekregen?
Daarnaast zal Fiet van Beek in deze dienst iets vertellen over haar betrokkenheid bij de Protestantse Gemeente Texel waar ze sinds kort een huisje heeft, nl in De Waal.

Examenkandidaten
De jongeren die op dit moment zwoegen op hun examens wensen we veel succes! We hopen dat alles lukt, zodat volgende maand de vlag uit kan!

Kinderoppas
De kleintjes zijn op 19 mei onder de hoede van Nicole van Schaijk, Hanna en Sara van Eijk en Jasper van Diepen.
Op 26 mei zijn daarvoor Miranda Macare, Wendy Kampghorst en Marlinda Vos aanwezig.
En op 2 juni Ery Bennink, Matanja Schalk, Emmelieke van Doesburg en Kirsten Venus

Avond voor ouders van jonge kinderen
Heb jij / hebben jullie in de afgelopen jaren een of meerdere kinderen laten dopen (in de Westerkerk of een andere kerk…) ? Dan zouden we het fijn om jullie te ontmoeten: elkaar beter leren kennen, ervaringen uitwisselen en elkaar bemoedigen.
Wanneer? Maandagavond 20 mei van 20.00 uur – 21.30 uur in de Westerkerk (inloop vanaf 19.45 uur). Na ontvangst met koffie en thee nemen we de tijd voor een korte opening en introductie. Daarna willen we samen aan de slag met het onderwerp ‘Time-management voor gezinnen’: Wat zijn thuis de stressmomenten? Hoe vind je balans?
Willen jullie even doorgeven als je van plan bent te komen? We hopen elkaar te ontmoeten!
met hartelijke groet,
Ery Bennink, Miranda Macaré, Mark de Groot
Joke Nijeboer
André Priem

Dauwtrappen
Een mooie wandeling over heide en door de bossen rondom Ermelo, een goed begin van Hemelvaartsdag. Onderweg stoppen we voor het opeten van een (zelf meegebracht) ontbijtje en een korte overdenking.
Start: 05.30 uur vanaf de parkeerplaats bij Calluna. We zijn tegen 09.00 uur terug bij Calluna.
Opgeven is niet nodig (wel handig zodat we weten of we op je moeten wachten) en aanvullende info kun je opvragen bij Sjoerd van Werven.

In gesprek over het liturgisch centrum
De kerkenraad heeft het aanvankelijke voornemen voor mogelijke herinrichting van het liturgisch centrum iets aangepast. In contact met architect Steven van Kooten, o.a. gespecialiseerd in bouw en inrichting van kerken, wordt de gemeente uitgenodigd voor een gedachtewisseling over de inrichting van het liturgisch centrum. Er gebeurt in de dienst meer voor in de kerk dan ruim 25 jaar geleden kon worden bedacht en de vraag is hoe we rust en ruimte behouden dan wel maken. Daarbij gaat het niet alleen om de preekstoel, maar over het totaal. Dus bijvoorbeeld ook over de plaats van de gedachtenistafel en de doop rol. Graag gaan we onder leiding van Steven van Kooten samen met de gemeente op zoek naar een inrichting waar we de komende jaren mee verder kunnen. Van harte uitgenodigd op dinsdagavond 11 juni om 19.30 uur in de kerk. In verband met de voorbereiding is het wel nodig je vooraf aan te melden. Liefst per email, zodat we je eventueel vooraf nog verder informatie kunnen zenden. Opgeven kan bij de scriba, Aart Verspuij.

Agenda
Klik hier om naar de agenda te gaan.

One (Omzien Naar Elkaar)
Als u op de een of andere manier bijvoorbeeld praktische hulp kunt gebruiken of bieden, neem dan contact op met Fred de Haan, zie de relevante links op deze pagina.
Kijk ook op Facebook: Omzien Naar Elkaar Westerkerk.

Diaconaal wijkteam
Directe, praktische diaconale steun door middel van advies, steun, directe hulp en begeleiding naar andere hulpinstanties wordt uitgevoerd door het diaconaal wijkteam. Contact met dit team kan via Jan van de Hazel, zie de relevante links op deze pagina.

Kerkauto
Voor vervoer naar de kerk kunt u contact opnemen met Piet van Diest, zie de relevante links op deze pagina.

Wijknieuws Westerkerk voor kerkblad vrijdag 20-4-2019
Bij de diensten
Na weken van voorbereiding in de 40-dagentijd zijn er verschillende vieringen in de Stille Week.
Allereerst de Passiestonden in de Oude Kerk, van maandag t/m donderdag.
Op Witte Donderdag, 18 april, hebben we in de Westerkerk zelf een dienst waarin we het Heilig Avondmaal aan tafel vieren. Het thema is ‘Deze beker’. De beker waarvan Jezus zegt: ‘laat deze beker aan mij voorbijgaan…’ maar ook de beker waarvan Hij zegt: ‘Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed’. We lezen Lucas 22: 39-46, Jeremia 25: 15-26 en enkele verzen uit Psalm 116.
In de dienst op Goede Vrijdag lezen we deze keer niet alle hoofdstukken van het lijdensevangelie. Dat hebben we enkele weken in een mooie vertolking al gehoord vanuit de Marcuspassie. De focus ligt deze keer op wat er gebeurt aan de voet van het kruis. Dat is ook het thema van deze dienst: ‘Aan de voet van het kruis’ We lezen Mattheus 27: 27-51, 57-61 en Galaten 5: 16-26. We staan stil bij het sterven van onze Heer Jezus Christus en we worden uitgenodigd om zelf onze zorgen, moeiten, zonden, lasten en frustraties achter te laten bij het
kruis. Dat kan door symbolisch een steen neer te leggen aan de voet van het kruis…..
In de Paaswake op Stille Zaterdag maken we de overgang van donker naar licht, van dood naar opstanding. Een dienst vol symboliek waarin we de gang door de geschiedenis maken, uitkomen bij doopgedachtenis en belijdenis en vervolgens de overgang maken naar de dageraad. Er is kaarslicht – ontstoken aan de nieuwe Paaskaars, er zijn lezingen, er is stilte en muziek. Deze keer
zorgen Thom, Natascha en Christien voor de muzikale begeleiding. Een prachtige dienst om eens mee te maken…
Dat geldt natuurlijk zeker voor de dienst op Paasmorgen, zondag 21 april. De Heer is waarlijk opgestaan! We vieren een nieuw begin! Een nieuw begin dat voor sommigen al begon op het moment van Jezus’ sterven! We lezen Mattheus 27: 50-56 en 28:1-10. In deze dienst zullen de
koperblazers samen met het muziekteam en de organist de muzikale begeleiding op zich nemen.
Van harte uitgenodigd!
Zondag 28 april is de ochtenddienst voorbereid door de dinsdagmiddagkring. De liederen voor orgel en muziekteam en het thema hebben we samen met elkaar uitgezocht. De vraag die centraal staat is: Hoe kom je tot geloof, wat is er nodig om te geloven? We lezen daarbij uit Johannes 20: 19-31 over Thomas die twijfelt en uit Romeinen 3: 21-31. Daarin gaat het over vrijspraak en verzoening ontvangen door geloof. Woorden van geloof zullen ook klinken aan de
hand van de apostolische geloofsbelijdenis en aan de hand van een eigentijdse geloofsbelijdenis.

Kinderoppas
De oppasbeurt gaat op 21 april naar Linda van Norden, Wendy Kamphorst, Marlinda Vos en Ramon van Malenstein. Op 28 april zijn onze oppassers Ery Bennink, Matanja Schaijk en Sara en Rosa Visser.

Paasactie Gewis
Op zaterdag 20 april is Gewis (gezamenlijk evangelisatie werk is sterk) aanwezig op de paasmarkt in het dorp. Om 15.00 uur is er een samenzang onder leiding van een koperensemble op het Raadhuisplein. Welkom!

Doopvoorbereiding en doopzondagen
Zondag 19 mei en 7 juli zijn de eerstvolgende doopzondagen. Om deze doopdiensten voor te bereiden combineren we de doopvoorbereidingsavonden. Deze zullen in de tweede en derde week van mei worden gehouden. Voor opgave kun je terecht bij ds. André Priem.

Gedachtenisboek
Sinds een jaar plaatsen we foto’s van overleden gemeenteleden op de gedachtenistafel. Een jaar na het overlijden plaatsen we de foto in een gedachtenisboek om hen op deze manier in ons midden te houden. Onlangs kregen we het verzoek of een foto van een eerder overleden gemeentelid ook in het gedachtenisboek kan worden opgenomen. We vinden dit een mooi
voorstel en willen hier graag gehoor aan geven. Hebt u als gemeentelid in het verleden een dierbare verloren en wilt u een foto van hem of haar in het gedachtenisboek? Neem hierover voor 1 mei even contact op met ds. André Priem zie de relevante links op deze pagina.
Vermeld daar apart bij:
Voornamen of roepnaam en achternaam van de overledene,
Datum overlijden
Leeftijd van overlijden.
In verband met de volgorde in het boek kunnen foto’s na 1 mei niet meer worden geplaatst.

Volgende 67+ middag
Op donderdag 16 mei is het weer zover: de volgende seniorenmiddag.
Achter de schermen wordt al weer hard gewerkt om er een gezellige middag van te maken.
Gezellig wordt het pas echt als ook u komt!
Als spreker hebben we voor deze middag uitgenodigd dhr. Tijmen Bosch, ouderling in onze wijk.
Noteert u daarom vast in uw agenda of op uw kalender: donderdagmiddag 16 mei om 14.30 uur.
Nadere informatie volgt nog.

Agenda
Klik hier om naar de agenda te gaan.

One (Omzien Naar Elkaar)
Als u op de een of andere manier bijvoorbeeld praktische hulp kunt gebruiken of bieden, neem dan contact op met Fred de Haan, zie de relevante links op deze pagina.
Kijk ook op Facebook: Omzien Naar Elkaar Westerkerk.

Diaconaal wijkteam
Directe, praktische diaconale steun door middel van advies, steun, directe hulp en begeleiding naar andere hulpinstanties wordt uitgevoerd door het diaconaal wijkteam. Contact met dit team kan via Jan van de Hazel, zie de relevante links op deze pagina.

Kerkauto
Voor vervoer naar de kerk kunt u contact opnemen met Piet van Diest, zie de relevante links op deze pagina.

Kopij, voorbeden en pastoralia
Voorbeden en pastoralia graag indien mogelijk vrijdag 12.00 uur doorgeven aan ds. A. Priem, zie de relevante links op deze pagina.
Kopij voor de nieuwsbrief kunt u wekelijks voor vrijdag 12:00 uur aanleveren via e-mail: zie de relevante links op deze pagina.
Kopij voor het wijkbericht uiterlijk woensdag Klik hier als u een datum wilt invoeren. voor 19.00 uur aanleveren via e-mail: zie de relevante links op deze pagina.

Wijknieuws Westerkerk voor kerkblad vrijdag 5-4-2019 nummer 7

Bij de diensten, deze beginnen weer om 9.30 uur.

Zondag 7 april is er weer een ruilzondag. Ds. A.S. de Winter gaat deze dienst voor. We lezen Lucas 9: 51-62 en Efeze 4:25 - 5:2 en daarin gaat het over het volgen van Jezus. Wat is ervoor nodig?
Diaconie collecte zondag 7 april voor slachtoffers cycloon Idai.
Zondag 14 april hoopt ds. C. van Dam voor te gaan, ook geen onbekende voor ons.

Doopzondag
Zondag 19 mei is de eerstvolgende mogelijkheid om te laten dopen. Omdat gebleken is dat deze datum voor sommige doopouders niet handig is, is er een extra doopzondag ingelast op 7 juli.

Kinderoppas
De kleintjes zijn zondag 7 april toevertrouwd aan Nicole van Schayk, Matthea van Vliet, Naomi de Vries en Annelotte van Doesburg.
Op zondag 14 april zijn dat Heleen en Marie Lize Reitsma, Hannah en Sara van Eijk.

One (Omzien Naar Elkaar)
Als u op de een of andere manier bijvoorbeeld praktische hulp kunt gebruiken of bieden, neem dan contact op met Fred de Haan, zie de relevante links op deze pagina.  Kijk ook op Facebook: Omzien Naar Elkaar Westerkerk.

Kerkauto
Voor vervoer naar de kerk kunt u contact opnemen met Piet van Diest, zie de relevante links op deze pagina.

Kopij, voorbeden en pastoralia
Voorbeden en pastoralia graag indien mogelijk vrijdag 12.00 uur doorgeven aan ds. A. Priem, zie de relevante links op deze pagina.

Kopij voor de nieuwsbrief
Deze kunt u wekelijks voor vrijdag 12:00 uur aanleveren via e-mail, zie de relevante links op deze pagina.

Kopij voor het wijkbericht
Deze kunt u uiterlijk donderdag 11-4-2019 voor 19.00 uur aanleveren via e-mail, zie de relevante links op deze pagina.  
Website ontwikkeling: Exitus ICT