Lees voor
Zoek
Home > Westerkerk > Wijknieuws tweede kwartaal 2022

Wijknieuws

Wijknieuws tweede kwartaal 2022

Wijknieuws Westerkerk voor kerkblad vrijdag 17-6-2022

Bij de diensten
Zondag 19 juni hoopt proponent Marcelle van Schoonhoven uit Barneveld bij ons voor te gaan. Ze is theoloog en jurist en op dit moment ook beroepbaar als predikant. Mooi om haar voor het eerst ons midden te kunnen verwelkomen.

Zondag 26 juni vieren we met elkaar de Maaltijd van de Heer. We lezen Handelingen 8:26-40 over de man uit Ethiopië. Er klinken een paar vragen: ‘Begrijpt u wat u leest’ en ‘Waarom zou ik niet gedoopt kunnen worden?’ Welke vragen zouden wij stellen? Of wat zou aan ons gevraagd worden?

Huwelijk
Op 24 juni hopen Ginette Geurts en Tom van Steden in het huwelijk te treden. De ceremonie zal om 14.30 uur beginnen en aansluitend de kerkdienst om 15.15 uur in het Oude Magazijn in Amersfoort. Zo willen zij samen met God beginnen. We wensen hun Zijn zegen en een hele mooie dag!

Huwelijksjubileum
Op maandag 20 juni a.s. zijn de heer en mevrouw De Vries-Lokhorst 25 jaar getrouwd. Van harte en een hele fijne dag!

DTS Zuid-Afrika
Op 22 juni vertrekt Annelie Priem naar Zuid-Afrika om daar op de Ywam-basis Muizenberg in Kaapstad een DTS te volgen. Na 3 maanden Zuid-Afrika volgt de outreach (van 2,5 maanden) naar een ander (nu nog onbekend) land. Een heel avontuur samen met God. We hopen en bidden dat het een mooi en bijzonder avontuur zal mogen zijn! Via haar Instagram-pagina (xannelie.anna.x) kunnen we haar belevenissen en ervaringen volgen.

Examens
Hopelijk kon de vlag uit bij vele gezinnen! Van harte als dat zo was, op naar een nieuwe uitdaging volgend jaar!
Mocht je een herkansing hebben: opnieuw succes, en ben je gezakt: balen! En maar weer proberen de moed bij elkaar te rapen voor een nieuw jaar.
Hartelijke groet,
ds. André Priem

Bloemen
Zondag 5 juni gingen de bloemen met onze hartelijke groet ter bemoediging naar de heer en mevrouw Terlouw.

Voedselbank - inzameling en ook punten sparen (DE).
Als gemeenteleden van de Westerkerk kunnen we een bijdrage leveren aan mensen die het financieel moeilijk hebben ( zie artikel kerkblad onder diaconie).
Op zondag 26 juni 2022 staan er lege kratten van de voedselbank. Wilt u mee helpen om de kratten te vullen door de volgende producten mee te nemen: bak en braad(vloeibaar), kleine pot groenten (350 gr), kaas (vacuümverpakt), (vegetarische) soep in stazak, bouillonblokjes( zonder zout), fles afwasmiddel, luiers maat 6.

De punten van Douwe Egberts kunt u ook inleveren. Dan sparen we samen voor koffie voor de voedselbank. Cadeaukaarten, AH,Plus of Jumbo (voor (dag) verse producten) zijn ook welkom. Alvast bedankt.

In de hal van de kerk staan weer kratten waarin u de producten kunt deponeren, maar u kunt uiteraard uw product ook geven aan een van de diakenen die daar aanwezig zijn. Wij hopen dat u mee wilt doen met deze concrete vorm van hulpverlening.
Alvast bedankt namens de Voedselbank Ermelo. Gijs van Norden.

One (Omzien Naar Elkaar)
Heeft u praktische hulp nodig of kunt u hulp bieden? Heeft u behoefte aan advies, steun, directe hulp of begeleiding naar andere hulpinstanties? ONE is er voor u. Neem contact op met ONE: Joke Nijeboer
Zie ook de website (Wat doen wij? – Omzien Naar Elkaar) of Facebook (Omzien Naar Elkaar Westerkerk).

Kerkauto
Voor vervoer naar de kerk kunt u contact opnemen met Piet van Diest.

Kopij, voorbeden en pastoralia

Voorbeden en pastoralia graag indien mogelijk vrijdag 12.00 uur doorgeven aan ds. A. Priem.
Kopij voor de nieuwsbrief kunt u wekelijks voor vrijdag 12:00 uur aanleveren via e-mail.
Voor de exacte inleverdatum van de kopij voor het wijkbericht in het kerkblad: zie het kerkblad.Wijknieuws Westerkerk voor kerkblad vrijdag 2-6-2022

Bij de diensten
Zondag 5 juni vieren we met elkaar het Pinksterfeest. We lezen samen uit Handelingen 2:1-21. Het thema is ‘Wanneer het hard waait in je leven....’. Hoe kunnen we Gods Geestkracht in ons leven ervaren?
Ook dit jaar is er helaas geen gezamenlijke dienst op ’t Weitje. We hopen dat dit volgend jaar weer mogelijk is.

Zondag 12 juni hoopt Daniël Brussaard belijdenis te doen. Samen zijn we de dienst aan het voorbereiden. Een lezing hebben we nog niet uitgekozen, maar het woord ‘vertrouwen’ is een woord dat in onze gesprekken regelmatig viel. Dus daar zal het zeker ook over gaan!

’s Middags is er op 12 juni weer Kliederkerk, we gaan nog even verder met het vieren van het Feest van de Geest. Vanaf 15.30 uur ben je welkom in de Immanuelkerk. Het programma begint om 16.00 uur: eerst ‘samen ontdekken’, dan ‘samen vieren’ en tenslotte ‘samen eten’. Zo rond 18.00 uur is het weer afgelopen. Ben je er ook bij?

Bloemen
De bloemen van zondag 15 mei waren met groet en felicitatie bestemd voor dhr. Boek,. Hij vierde op 3 mei zijn 80ste verjaardag.
Zo gingen de bloemen van 22 mei met onze hartelijke groet naar mevr. van Duin-Altena.
En de bloemen van zondag 29 mei zijn voor Christien Blom met onze dank voor haar inzet voor onze wijkgemeente.

Uitje Vrouwengroep Hanna
Donderdag 9 juni gaan we met de Vrouwengroep Hanna naar “De Zandverhalen” in Elburg, een overdekte tentoonstelling van zandsculpturen: Bijbelverhalen in zand.
We zouden het leuk vinden als meer vrouwen meegaan, dus geef je op en ga gezellig mee!
We verzamelen vanaf 9.15 uur bij de Westerkerk, om half 10 gaan we richting Elburg. De entreeprijs is € 16.50. Na een bakje koffie/ thee gaan we tussen de middag weer huiswaarts.
Ga je mee, geef je dan op via de mail, dehaanrita@hotmail.com en of je eventueel een auto hebt om te rijden. Graag opgeven voor maandag 6 juni.
Eventuele informatie: Margreet (tel. 563369) en Rita ( tel. 554339).

EO Jongerendag
Zaterdag 11 juni is de EO-jongerendag in Rotterdam Ahoy. Het thema dit jaar is Speak Life! Een dag vol muziek, show en inspirerende verhalen.
Vanuit de Westerkerk gaan we met een groep erheen, wij regelen vervoer. Vanaf de 1e klas ben je welkom om mee te gaan!
Vertrek 11.30u vanaf de Westerkerk. Rond 22.30u zijn we weer terug.
Kosten: 10,- euro, de tickets regelen wij!
Ga je mee? Meld je aan bij 1 van ons.
Groet, Jan Willem & Janny Van Braak en Arend & Sophie Kwant. Sophiekwant@hotmail.com tel: 0616816059

Agenda
Juni
2 Cursus Luisterend Bidden (6)
5 Steps (Kamperen op Opwekking
7 Dinsdagmiddagkring
9 Vrouwenkring groep Hanna
11 EO jongerendag
13 Gebedsgroep maandagmorgen
16 Vergadering wijkkerkraad
27 Gebedsgroep maandagmorgen

One (Omzien Naar Elkaar)
Heeft u praktische hulp nodig of kunt u hulp bieden? Heeft u behoefte aan advies, steun, directe hulp of begeleiding naar andere hulpinstanties? ONE is er voor u. Neem contact op met ONE: Joke Nijeboer
Zie ook de website (Wat doen wij? – Omzien Naar Elkaar) of Facebook (Omzien Naar Elkaar Westerkerk).

Kerkauto
Voor vervoer naar de kerk kunt u contact opnemen met Piet van Diest.

Kopij, voorbeden en pastoralia

Voorbeden en pastoralia graag indien mogelijk vrijdag 12.00 uur doorgeven aan ds. A. Priem.
Kopij voor de nieuwsbrief kunt u wekelijks voor vrijdag 12:00 uur aanleveren via e-mail.
Voor de exacte inleverdatum van de kopij voor het wijkbericht in het kerkblad: zie het kerkblad.Wijknieuws Westerkerk voor kerkblad vrijdag 13-5-2022

Bij de diensten
We nodigen je van harte uit voor de gezinsdienst op zondag 15 mei met als thema ‘Kerk en wij’. We willen tijdens deze viering met elkaar in gesprek gaan over samen kerk-zijn. Wat zijn je verwachtingen en verlangens ten aanzien van gemeente-zijn en samen vieren?
We doen het deze keer anders dan anders: we beginnen om 9.30 uur met koffie (met wat lekkers) en ontmoeting, daarna nemen we de tijd om met elkaar in gesprek te zijn en we sluiten af met een korte viering. Wees erbij!
Wij raakten geïnspireerd door de podcastserie ‘Kerk en ik’ – waarin zanger/presentator Elbert Smelt onderzoekt of de opgroeiende generatie nog iets heeft met de kerk. En ook: Hoe ziet de kerk van morgen eruit? Welke positieve ontwikkelingen zijn er te zien?
Via deze link kun je de podcasts beluisteren: https://www.eo.nl/podcasts/kerk-en-ik/alle-afleveringen

Zondag 22 mei is er weer een doopzondag. Het is mooi dat we weer aan 4 of 5 kinderen de Heilige Doop mogen bedienen. Aan Finn, zoon van Martijn & Annouschka, aan Thijs, zoon van Henk & Stephanie, aan Noud, zoon van Nick & Anne, aan Laura, dochter van Harry & Ilse en waarschijnlijk ook aan Jaël, dochter van Ronald en Ery.
We hebben op het moment van schrijven nog geen voorbereidingsavonden gehad, dus we nog geen Bijbelgedeelte uitgekozen voor de dienst. In ieder geval hopen we op een mooie, feestelijke dienst met elkaar!

Donderdag 26 mei, Hemelvaartsdag, hebben we een gezamenlijke dienst met de Oude Kerk en het Kerkelijk Centrum. Ds. Roelof de Wit hoopt daarin voor te gaan.

Geboren
Op dinsdag 19 april is Jaël Bennink geboren, dochter van Ronald en Ery. Dat betekent dat Aron en Juda een zusje hebben gekregen, en dat vinden ze maar wat mooi! En opa Gerrit kreeg op zijn verjaardag de geboorte van een kleindochter! Alles is gelukkig goed gegaan.
Op het geboortekaartje staat een stukje van het lied ‘Maan en sterren’ van Ademproject:
God die maan en sterren schiep
de oceaan zo diep
Hij ziet jou staan
Hij die ons tot leven riep
zijn adem in ons blies
Hij kent jouw naam
De God van het begin en het eind
Hij zal er altijd zijn
Van harte! En we wensen jullie als gezin al het goede en Gods zegen

Op vrijdag 29 april werd Levi Robert Visser geboren, zoon van Arthur en Mariska. Hij werd in het St Jansdal geboren, maar ondertussen zijn moeder en zoon gelukkig weer thuis. Ze maken het goed – beetje slaapgebrek voor het hele gezin, maar ja, dat schijnt erbij te horen... Luuk is nu grote broer!
Van harte geluk en zegen gewenst!

Huwelijksjubilea
Henk en Suzanne Onderwater zijn 25 jaar getrouwd op 22 mei en Richard en Irma Hop zijn op 28 mei 40 jaar getrouwd. We wensen beide echtparen en hun gezinnen een mooie dag en feliciteren hen van harte met dit heuglijke feit!

Welkom
Op zondag 29 mei hoopt de Zendingskerk een nieuwe predikant te verwelkomen, ds. Kim Magnée - de Berg. Fijn dat na het vertrek van Rainer Wahl en na een jaar beroepingswerk weer een nieuwe passende voorganger gevonden kon worden. We wensen hen met elkaar alle goeds en Gods zegen en hopen op een goede tijd binnen de Ermelose wijkgemeenten en kerken. Fijn om ook weer een nieuwe collega in onze kring te kunnen verwelkomen!

Bloemen
De bloemen van zondag 24 april gingen met een hartelijke groet van de gemeente naar mevr. Nagel-van Bladeren.
Op zondag 1 mei kreeg Mevr. Wil Bakker-Timmer de bloemen ter bemoediging.
En de bloemen van zondag 8 mei zijn met onze hartelijke felicitatie voor mevr. Brinkhorst. Zij mocht op 4 mei haar 94ste verjaardag vieren.

Bulgarije 2022
Drie maal is scheepsrecht. Zou het dit jaar dan wel gaan lukken om naar Bulgarije te gaan? We gaan ervoor.
Helaas is het voor een deel van de tieners niet meer mogelijk om mee te reizen naar Bulgarije. Dit vinden we heel jammer!
Daardoor is er nu ruimte in de groep. Ben je tussen de 16 en 25 jaar en wil je komende herfstvakantie in Bulgarije je handen uit de mouwen steken bij de Roma stuur me dan even een mailtje (familie.poelman@gmail.com). Zondag 22 mei om 20 uur in de Westerkerk ben je van harte welkom om kennis te maken met de rest van de groep.
Namens de crew, Patricia Poelman.

Uitnodiging voor een open avond over kringen
Op maandagavond 23 Mei organiseren we een open avond over kringen. Om 19:45 uur vindt de inloop plaats in de Westerkerk en om 20:00 uur starten we dan.
Het wordt een avond, om samen uit te wisselen en ook te kijken naar het nieuwe seizoen.
Fijn elkaar dan te zien en te spreken! Mocht je in de tussentijd al vragen hebben, ik hoor ze graag!
Hartelijke groeten,
André Priem (Voorganger Westerkerk)
Sita Wijma (Coördinator kringen)
Tel. 06-13881326 E-mail: sitawijma@gmail.com

Seniorenmiddag 24 mei
Op dinsdag 24 mei bent u hartelijke welkom op onze seniorenmiddag. Het leek ons een leuk idee om met elkaar te lunchen nadat we zolang de bijeenkomsten hebben moet missen.
Vanaf 12 uur staat de koffie voor u klaar.
We zien uit naar een gezellige ontmoeting!
We vinden het fijn als u zich voor zondag 22 mei opgeeft zodat wij weten op hoeveel personen wij kunnen rekenen.
Opgeven kan op twee manieren: per telefoon bij Petra 06 44825359 of per e-mail bij Henke: h.l.troost-laban@kpnmail.nl
Nogmaals: hartelijk welkom in de Westerkerk op 24 mei om 12 uur!

New Wine Zomerconferentie 2022 (23-29 juli): United
'United' is het thema van de New Wine Zomerconferentie 2022, van zaterdag 23 tot en met vrijdag 29 juli 2022, in Liempde. Vrij vertaald betekent dit: verenigd. Na een lange periode van op onszelf te zijn teruggeworpen door lockdowns, mogen we onze verbondenheid met Jezus, met de kerk en met elkaar weer vieren en versterken. En hoe uit deze verbondenheid zich? Wat betekent dit voor onze betrokkenheid bij andere gelovigen, in onze kerk of gemeente? Hoe leven we als mensen van het Koninkrijk van God, in onze gezinnen en relaties, op ons werk, op school en in de buurt? Dat gaan we ontdekken tijdens deze zomerweek. Voor onszelf als christen, voor de plaatselijke gemeente e´n samen als gemeenten. Kom je ook? Meld je aan via https://zomerconferentie.new-wine.nl (tot 1 juni betaal je minder).
Samen als gemeente of groep deze week beleven? Dat kan! Het geeft vaak een extra bijzondere dimensie! Kijk voor meer informatie over verblijven als groep op de website!

Scipio-app
Ze bestaan al enige tijd: apps voor kerken en gemeenteleden. Binnen Hervormd Ermelo ontstond in een aantal wijken min of meer tegelijk de vraag of het gebruik van een app toegevoegde waarde heeft voor ons. Een werkgroep bestaande uit een aantal kerkenraadsleden uit alle wijken is hier vorig jaar mee aan de slag gegaan. Gezamenlijk is gekozen om in de Westerkerk een pilot te houden met de Scipio app. Zie scipio-app.nl voor informatie van de leverancier. Het college van kerkrentmeesters betaalt het eerste jaar de kosten.
Inmiddels is de app voor leden beschikbaar. Je kunt de Scipio app downloaden in de app store.
De app is gekoppeld aan het administratiepakket van de Hervormde gemeente. De app en de gegevens in de app zijn alleen toegankelijk voor leden. Om een account aan te kunnen maken, moet je e-mailadres bekend zijn in de administratie van het kerkelijk bureau.
Gedurende de pilot gaan we met elkaar kijken naar de mogelijkheden die de app biedt. Later dit jaar zal de werkgroep de app evalueren. Loop je tegen problemen aan, bijvoorbeeld omdat je e-mailadres niet bekend is, neem dan contact op met de app.wk@hervormd-ermelo.nl.
Kijk voor meer informatie op de website: hervormd-ermelo.nl/westerkerk/scipio-app.

Agenda
Mei
14 Mannenwandeling
17 Lezing kerk en Israël
19 Vergadering wijkkerkraad
19 Cursus Luistrend bidden (5)
21 Deel je tafel
22 Steps
23 Gebedsgroep maandagmorgen
23 Open avond over kringen
24 Seniorenmiddag

Juni
2 Cursus luisteren Bidden (6)
5 Steps (kamperen op Opwekking)
7 Dinsdagmiddagkring
9 Vrouwenkring Hanna

One (Omzien Naar Elkaar)
Heeft u praktische hulp nodig of kunt u hulp bieden? Heeft u behoefte aan advies, steun, directe hulp of begeleiding naar andere hulpinstanties? ONE is er voor u. Neem contact op met ONE: Joke Nijeboer
Zie ook de website (Wat doen wij? – Omzien Naar Elkaar) of Facebook (Omzien Naar Elkaar Westerkerk).
Kerkauto
Voor vervoer naar de kerk kunt u contact opnemen met Piet van Diest.
Kopij, voorbeden en pastoralia
Voorbeden en pastoralia graag indien mogelijk vrijdag 12.00 uur doorgeven aan ds. A. Priem.
Kopij voor de nieuwsbrief kunt u wekelijks voor vrijdag 12:00 uur aanleveren via e-mail.
Voor de exacte inleverdatum van de kopij voor het wijkbericht in het kerkblad: zie het kerkblad.


Wijknieuws Westerkerk voor kerkblad vrijdag 8-4-2022

Bij de diensten
Zondag 10 april, Palmzondag, hoopt ds. G. Bikker voor te gaan.
In de Stille Week zijn er weer de Passiestonden in de Oude Kerk.
Op Witte Donderdag, 14 april, vieren we het Heilig Avondmaal aan tafel.
In de vieringen in deze dagen is ‘verstilling’ de rode draad. Thema van de Witte donderdag is ‘Tot stilte gebracht’. Er zijn verschillende lezingen: Psalm 131, enkele verzen uit Johannes 1, een stukje lijdensevangelie uit Mattheus 26.
Op Goede Vrijdag, 15 april, lezen we verder uit Mattheus. Het thema is ‘Stil staan zal ik – aan de voet van het Kruis’.
In de Paaswake op Stille Zaterdag is het thema: ‘In de stilte groeit de hoop’. In deze dienst ontsteken we het licht van de Paaskaars – en krijgen het licht ook aangereikt. Verder is een belangrijk element in deze dienst de Doopgedachtenis. Nu, na corona, kunnen we ook de gang langs het doopvont weer maken, om stil te staan bij onze doop. Sterven en opstaan met Christus, ten leven!
Dan op Paasmorgen, zondag 17 april: De stilte voorbij: Ik zeg het allen dat Hij leeft! Ook het Opstandingsverhaal lezen we uit het Mattheus-evangelie. De boodschap van Jezus opstanding moet gebracht worden. Ook al worden er pogingen gedaan om het te verdraaien. De beide Maria’s zijn de eerste getuigen.
Zondag 24 april ontstond er een gaatje in het ruilrooster. Gelukkig was onze plaatsgenoot Jet Weigand-Timmer bereid en in de gelegenheid bij ons voor te gaan. Jet is bezig met de afronding van haar master theologie aan de EFT in Leuven en het is mooi haar als voorganger in ons midden te kunnen verwelkomen.

Geboren
Op 17 maart werd Noud Dobbenberg geboren, zoon van Nick en Anne Dobbenberg
Op het geboortekaartje schrijven zij:
Wat wij je willen geven
is ruimte om te leven
kracht om te groeien
een slab om op te knoeien
Wij willen met je kroelen
Zodat je je veilig mag voelen.
Van harte gefeliciteerd en gelukgewenst met jullie kleine man, die zo welkom is....

Huwelijk
Op 7 april zijn Dennis van Malestein en Harianne Hop in het huwelijk getreden. De kerkelijke inzegening vond plaats in de Hersteld Hervormde Kerk te Elspeet, door ds. W. Pieters. Het is prachtig dat Dennis en Harianne nu deze stap hebben kunnen zetten in hun relatie. We wensen hen, samen met hun zoontje Milan, Gods zegen en alle goeds!

Bloemen
De bloemen van zondag 27 maart gingen met onze hartelijke groet en felicitatie naar mevr. Bertha Hazeleger. Zij vierde op 21 maart haar 80ste verjaardag.
En zo waren de bloemen van zondag 3 april bestemd voor mevr. Buma, ook met onze hartelijke groet en felicitatie vanwege haar 80ste verjaardag op 2 april.

Vanuit de kerkenraad
Op 17 maart vergaderde de wijkkerkenraad. Hieronder vindt u informatie uit deze vergadering.

Nieuwbouw De Vleugel
We bespraken met elkaar de huidige stand van zaken rond de nieuwbouw van De Vleugel. Er kwamen een aantal wijzigingen in de tekening aan de orde. Hierover volgt op een later moment meer informatie.

Werkgroep samenwerking Oude Kerk, Kerkelijk Centrum en Westerkerk
De kerkenraad werd bijgepraat over de huidige stand van zaken van deze werkgroep. Op 7 april is er een gemeenteavond. Tijdens deze avond neemt de werkgroep u mee in de voortgang en ideeën. We nodigen iedereen uit om deze avond bij te wonen.

Vacature en benoemingen
De kerkenraad heeft Albert Leeflang benoemd als ouderling-kerkrentmeester. Albert krijgt de portefeuille gebouwen. De ouderling-kerkrentmeester gebouwen wordt al vier jaar ondersteund door onze kerkrentmeester Willem Ruis. De kerkenraad heeft hem opnieuw voor vier jaar benoemd in deze functie. We hebben momenteel in de kerkenraad alleen de vacature van scriba nog open staan. Ook zoeken we een notulist.

Scipio app
In de vergadering keken we naar de Scipio app, het huidige gebruik en de inrichting. De pilot verloopt voorspoedig, al is het nog wel even zoeken naar de mogelijkheden. De collectemodule is momenteel nog niet beschikbaar, maar hier wordt achter de schermen aan gewerkt.

Werkgroep muziek
De werkgroep muziek is onlangs voortvarend gestart. Ze kijken momenteel naar de roosters, afstemming met de belanghebbenden en budget. We zijn blij met deze enthousiaste groep.

Wilt u de stukjes van de vorige vergaderingen teruglezen? Ga dan naar de website en kijk onder “Wat doen wij?”, “Relevante links” en vervolgens “Vanuit de kerkenraad”. Reageren naar aanleiding hiervan kan altijd; neem gerust contact op met een van de kerkenraadsleden. De eerstvolgende vergadering van de wijkkerkenraad is op 21 april.

Informatie over de Scipio-app: collectemodule
De collectemodule is weer beschikbaar. De betaling is nu op een andere manier ingericht. Een aantal mensen heeft in februari saldo geladen. Dit saldo is niet geïncasseerd, kan niet meer geïncasseerd worden maar is nog wel beschikbaar in de app. Het blijkt niet mogelijk om het saldo uit de app te verwijderen. Ook kunnen we niet zien wie de betaling gedaan heeft. We willen vragen of degenen die saldo geladen hebben, dit bedrag handmatig willen overmaken naar NL 06 RABO 0317 7015 25 t.n.v. College van Kerkrentmeesters, onder vermelding van "opwaardering tegoed scipio app".
Als je nu saldo laadt, vindt de betaling direct plaats via iDEAL. Het saldo is te gebruiken in de collectes die in de app beschikbaar zijn. De collecte voor een zondag is gedurende de hele week beschikbaar.

Heb je nieuws? Laat het ook in de Scipio app zetten
We kennen allemaal het kerkblad, de website en nieuwsbrief als kanaal voor nieuws en activiteiten. Hier is de Scipio app bijgekomen. We merken dat men bij het aanleveren van nieuws of activiteiten de weg naar de app nog niet zo goed weet te vinden. Heb je nieuws of meld je een activiteit aan bijvoorbeeld de nieuwsbrief of het kerkblad? Stuur het dan ook naar de beheerders van de app (app.wk@hervormd-ermelo.nl). Voor algemene informatie over communicatie in onze wijk zie de website.

Heb je vragen of opmerkingen over de app, neem dan contact op met de app-beheerders via app.wk@hervormd-ermelo.nl.

Agenda
April 2022
9. Leerhuis: Kerkenpad in Ermelo
9. Kindernevendienst uitje: Het Uilenbos in Lunteren
10. Steps
11. Gebedsgroep maandagmorgen
14. Vrouwenkring Hanna
21. Vergadering wijkkerkraad
21. Leerhuis: Marc Chagall
21. cursus Luisterend Bidden (3)
24. Next Step
25. Gebedsgroep maandagmorgen

Mei 2022
5. cursus Luisterend Bidden (4)
8. Steps
8. Next Step
9. Gebedsgroep maandagmorgen
10. Dinsdagmiddagkring
12. Vrouwenkring Hanna

One (Omzien Naar Elkaar)
Heeft u praktische hulp nodig of kunt u hulp bieden? Heeft u behoefte aan advies, steun, directe hulp of begeleiding naar andere hulpinstanties? ONE is er voor u. Neem contact op met ONE: Joke Nijeboer
Zie ook de website (Wat doen wij? – Omzien Naar Elkaar) of Facebook (Omzien Naar Elkaar Westerkerk).
Kerkauto
Voor vervoer naar de kerk kunt u contact opnemen met Piet van Diest.
Kopij, voorbeden en pastoralia
Voorbeden en pastoralia graag indien mogelijk vrijdag 12.00 uur doorgeven aan ds. A. Priem.
Kopij voor de nieuwsbrief kunt u wekelijks voor vrijdag 12:00 uur aanleveren via e-mail.
Voor de exacte inleverdatum van de kopij voor het wijkbericht in het kerkblad: zie het kerkblad.
Website ontwikkeling: Exitus ICT