Lees voor
Zoek
Home > Westerkerk > Wijknieuws vierde kwartaal 2019

Wijknieuws

Wijknieuws vierde kwartaal 2019

Wijknieuws Westerkerk voor kerkblad vrijdag 24-1-2020

Bij de diensten
Zondag 26 januari wordt er weer geruild binnen Hervormd Ermelo. Collega Verbaan is in West, zelf hoop ik voor te gaan in de Nieuwe Kerk.
Zondag 2 februari wil ik graag stilstaan bij enkele woorden uit Jeremia 29:1-14 Het volk Israël krijgt de opdracht om te bidden en zich in te zetten voor de bloei van de stad waar ze als balling verblijft. Want, schrijft Jeremia, de bloei van de stad is ook jullie bloei! Aan deze woorden koppel in de vraag hoe wij kerk kunnen zijn in onze buurt/wijk.

Zendingsbussen bij de uitgang.
De zendingsbussen hebben in de maanden november en december het prachtige bedrag van 1164,95 euro voor onze werkweek naar Bulgarije opgebracht. Hartelijk dank.

Verantwoording giften
Ontvangen via een van de pastoraal bezoekers: € 15,- voor de wijkkas en via ds. Priem € 50,- voor de diaconie en €50,- voor de kerk.

Dinsdagmiddagkring
Op dinsdag 4 februari komt de dinsdagmiddag kring weer bij elkaar. We vervolgen onze bestudering van het boek Esther en zijn bijna toe aan de ontknoping….


Werkweek Bulgarije.
Vrijdag 27 maart om 20 uur is er in de Westerkerk een concert van Matthijn Buwalda.
De opbrengst is bestemd voor de werkweek naar Bulgarije.
Kaarten zijn €15 per stuk en online te verkrijgen.
Tevens zullen de tieners kaarten verkopen, dus u kunt ook ben hen terecht.
Mocht u er niet uitkomen kunt u ook mailen
We gaan voor een volle kerk! Ik zie u graag 27 maart.
Vriendelijke groet Patricia Poelman
Jeugddiaken Westerkerk.

Agenda
Klik hier om naar de agenda te gaan.

One (Omzien Naar Elkaar)
Heeft u praktische hulp nodig of kunt u hulp bieden? Heeft u behoefte aan advies, steun, directe hulp of begeleiding naar andere hulpinstanties?
ONE is er voor u. Neem contact op met ONE:
Fred de Haan zie, de relevante links op deze pagina
Jan van den Hazel, zie de relevante links op deze pagina
E-mail: onewesterkerk@gmail.com.
Zie ook de website (Wat doen wij? – Omzien Naar Elkaar) of Facebook (Omzien Naar Elkaar Westerkerk).

Kerkauto
Voor vervoer naar de kerk kunt u contact opnemen met Piet van Diest, zie de relevante links op deze pagina.

Kopij, voorbeden en pastoralia
Voorbeden en pastoralia graag indien mogelijk vrijdag 12.00 uur doorgeven aan ds. A. Priem,zie de relevante links op deze pagina
Kopij voor de nieuwsbrief kunt u wekelijks voor vrijdag 12:00 uur aanleveren via e-mail: zie de relevante links op deze pagina
Kopij voor het wijkbericht uiterlijk woensdag 29-1-2020 voor 19.00 uur aanleveren via e-mail:zie de relevante links op deze paginaWijknieuws Westerkerk voor kerkblad vrijdag 20-12-2019


Bij de diensten
Klik hier om naar de diensten rondom kerst te gaan.
Zondag 22 december, de vierde zondag van Advent, wordt traditiegetrouw het Kinderkerstfeest
gehouden. De musical is deze keer: Een (b)engel uit de hemel. De kinderen zijn met de leiding al druk aan het oefenen. We hopen er samen een mooie viering van te maken!

Op kerstavond, dinsdag 24 december is het thema ‘Geef licht’.
Dat willen we op verschillende manieren doen: allereerst om 19.00 uur met een lichtjestocht door de straten rondom de Westerkerk. Neem je lampion mee en loop met ons mee!
Tijdens de tocht kunnen er ook waxinelichtjes aan onze kerk-buren uitgedeeld worden.
Na de tocht, vanaf 19.30 uur, branden de vuurkorven en is er warme
chocolademelk.
Om 20.00 uur begint de dienst die in het teken van hetzelfde thema zal staan: Geef licht!
De voorbereidingscommissie is al geruime tijd bezig om e.e.a. in
goede banen te leiden. We hopen op een mooie dienst waarin we
de geboorte van onze Heer Jezus Christus vieren.

Eerste Kerstdag, woensdag 25 december, vieren we opnieuw dat goede nieuws met elkaar.
Thema is ‘Goed nieuws – uit de hemel’. We lezen uit het Lucas-evangelie. Deze morgen zal Chr. Harmonieorkest Excelsior muzikale medewering verlenen.

Zondag 29 december hoopt dhr. Piet Verhagen voor te gaan in West.
Oudjaarsavond, 31 december, wil ik eens stil staan bij de Psalm die vaak gekoppeld wordt aan deze avond: Psalm 90. Over jaren die zomaar voorbijgaan, over God in de tijd….. Zo sluiten we samen 2019 af.
De volgende morgen, 1 januari 2020, is er een gezamenlijk dienst binnen Hervormd Ermelo.
Ds. J. Bogerd hoopt daar in het Kerkelijk Centrum voor te gaan.
Zondag 5 januari sluiten we samen met de kinderen van de kindernevendienst het project af: Volg de ster! Die ster schijnt deze morgen en wijze mannen gaan op zoek naar het Koningskind. We lezen Mattheus 2: 1-12. ????

Nabij
Tenslotte bij alle goede wensen die in deze periode uitgewisseld worden voeg ik een mooi, kort gedicht van Geert Boogaard (uit de bundel ‘Je zult leven’). We wensen elkaar Gods nabijheid in de tijd die komt –en dat ik voeg er aan toe dat we elkaar en onze naaste in Zijn Naam ook nabij
zullen mogen zijn.

Nabij
God is
geen God
die ver is.
Wie spreekt
is nabij.
Zo zal ik nooit
een ik zijn
zonder Gij.

Hartelijke groet,
Ds.André Priem

Doopzondag
Zondag 19 januari is de eerstvolgende doopzondag. In overleg de doopouders worden er begin januari twee voorbereidende doopavonden gehouden. Wil je je kind laten dopen, neem dan even contact op met ds. André Priem.

Actie kerkbalans 2020
Inmiddels hebben alle gemeenteleden in West een brief ontvangen over de mogelijkheid om uw bijdrage voor volgend jaar digitaal te doen. Het scheelt veel papier en werk. Op de website van de Westerkerk kunt u inloggen. Uw registratienummer staat in de brief. Als u de brief niet meer hebt, kunt u het nummer ook opvragen. Kijk hiervoor onderaan in het inlogvenster op de pagina
van de website.
Ontvangt u de nieuwsbrief? Dan kunt u ook eenvoudig klikken op de aangegeven link.
Wilt u mee doen en uw bijdrage op deze nieuwe manier opgeven? Doe het dan uiterlijk deze maand. Voor de leden, die dit niet doen worden namelijk in januari de brieven geprint voor de actie kerkbalans, die eind januari volgens de oude, bekende wijze worden verspreid.
Wilt u liever op de oude manier uw bijdrage opgeven? Wij komen dan graag eind januari weer bij u langs met de bekende enveloppe.

Oliebollen actie voor Bulgarije!
Om de reis van de jeugd naar Bulgarije te sponsoren kunt u oliebollen kopen!
Deze worden gebakken volgens een fantastisch familierecept.
Er staat na de dienst een team klaar met inschrijfformulieren waar u uw bestelling kan doorgeven.
Bestellen kan ook via e-mail: oliebollen.westerkerk@gmail.com,
U heeft al 10 oliebollen voor €7,50.
Voor mensen die fysiek niet in staat zijn de oliebollen op te halen kunnen we ze gratis thuis bezorgen.
De oliebollen worden vers gebakken. Ze kunnen op maandag 30 december tussen 11.00 en 16.00
uur worden opgehaald aan de Watervalweg 165.
Alvast bedankt voor uw bestelling!

Kaartenactie voor Bulgarije
We hebben 900 kaarten laten afdrukken van het raam van onze Westerkerk.
De foto is gemaakt door Tonny Poelman (www.sparkeyeworks.nl) en het ontwerp is gemaakt door Margreet Kattouw (www.Essencio.nl, van de Vrolijk agenda’s ).
Het volledige verkoopbedrag komt ten gunste van Bulgarije. De kaarten kosten 1 euro per stuk.

De route van bestellen is:
Het bedrag overmaken op het rekening nummer NL 06 RABO 0317 7015 25
ten name van College van Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Ermelo ,
onder vermelding van : Westerkerk Bulgarije 2020, het aantal kaarten en uw naam.
Als u hiernaast Laura Bosch een email stuurt met daarop uw naam en het aantal kaarten dat u
wilt bestellen, hebben we dit als zekerheid: Laura
Na de kerkdienst dienst kunt u in de hal de kaarten afhalen.

Opbrengst zendingsbussen voor Bulgarije
Deze maand nog is de opbrengst van de zendingsbussen bij de uitgang voor de jeugdreis naar Bulgarije. Wilt u helpen de bussen te vullen?

Gemeenteavonden homoseksualiteit en de kerk
Al eerder lieten we u weten dat de kerkenraad begin volgend jaar twee gemeenteavonden organiseert over het thema homoseksualiteit en de kerk. De data voor deze beide avonden zijn 21 januari 2020 en 20 februari 2020. Noteert u ze vast in uw agenda? Informatie over de opzet en inhoud van deze beide avonden zullen we later bekendmaken. U bent op beide avonden van
harte welkom: de tweede avond is een vervolg op de eerste avond.

Dinsdagmiddagkring
De dinsdagmiddag kring is deze keer op de tweede dinsdag van de maand, namelijk 14 januari.
We vervolgen onze bestudering van het boek Esther.

Zegels sparen van Plus en Boni voor de voedselbank
Het gaat goed met het sparen van de Plus-zegels.
En nu de Boni ook zegels geeft, zijn die ook zeker welkom.
De enveloppe hangt links in de entree van de kerk. Als het handig voor u is mogen ze ook in een
envelopje in de brievenbus van de volgende adressen:
Hamburgerweg 80
Wielewaal 130
Willem de Zwijgerlaan 5
Lange Haeg 163
Prof. Lindeboomlaan 7
Lijsterlaan 36

Agenda

One (Omzien Naar Elkaar)
Heeft u praktische hulp nodig of kunt u hulp bieden? Heeft u behoefte aan advies, steun, directe hulp of begeleiding naar andere hulpinstanties?
ONE is er voor u. Neem contact op met ONE:
Fred de Haan zie, de relevante links op deze pagina
Jan van den Hazel, zie de relevante links op deze pagina
E-mail: onewesterkerk@gmail.com.
Zie ook de website (Wat doen wij? – Omzien Naar Elkaar) of Facebook (Omzien Naar Elkaar Westerkerk).

Kerkauto
Voor vervoer naar de kerk kunt u contact opnemen met Piet van Diest, zie de relevante links op deze pagina.

Kopij, voorbeden en pastoralia
Voorbeden en pastoralia graag indien mogelijk vrijdag 12.00 uur doorgeven aan ds. A. Priem,zie de relevante links op deze pagina
Kopij voor de nieuwsbrief kunt u wekelijks voor vrijdag 12:00 uur aanleveren via e-mail: zie de relevante links op deze pagina
Kopij voor het wijkbericht uiterlijk woensdag 2-1-2020 voor 19.00 uur aanleveren via e-mail:zie de relevante links op deze pagina  


Wijknieuws Westerkerk voor kerkblad vrijdag 6-12-2019

Bij de diensten
Zondag 8 december is ds. Cees van Dam onze voorganger. Bij het schrijven van het wijknieuws weten we het thema van de dienst nog niet, maar we laten ons graag verrassen.
Zondag 15 december, de derde zondag van Advent lezen we met de kinderen van de kindernevendienst mee uit 2 Samuel 7:8-11, 17-19. Het gaat deze zondag over de belofte aan David gedaan dat altijd iemand uit zijn familie als koning over Israël zal heersen.
We vieren deze morgen ook de Maaltijd van de Heer (in een lopende viering). De Zoon van David nodigt ons uit aan Zijn tafel.

Kindernevendienst
De kindernevendienst wordt de laatste tijd door een groot aantal kinderen bezocht: daar zijn we heel blij mee. We hebben alleen een wat oneerlijke verdeling qua leeftijden, daarom hanteren we een nieuwe groepsindeling. Deze zijn:
groep 1,2,3
groep 4,5
groep 6

Verder kunnen we ook nog wat versterking gebruiken in ons team. Heb je een hart voor kinderen en lijkt het je leuk om kinderen tijdens de dienst op hun eigen niveau over God en de Bijbel te vertellen? Dan ben je van harte welkom om ons team te komen versterken. We zoeken tieners die kunnen ondersteunen in de twee jongste groepen en we zoeken volwassenen voor de middelste of oudste groep.
Heb je interesse: neem dan contact op met Janny van Braak
Natuurlijk is het ook mogelijk om eerst een keer mee te kijken om te zien of het bij je past.

Voedselbank
Vergeet u niet om komende zondag de kratten voor de voedselbank te vullen? Pot groente, stuk kaas, pak rijst, pot jam, net handsinaasappels en een wasmiddel. Ook DE-punten zijn welkom.

Doet u boodschappen bij de PLUS? Spaar dan weer mee voor voedselpakketten. De enveloppe hangt weer in de hal op het prikbord.

Bulgarije
De opbrengst van de grijze zendingsbussen bij de uitgang van de kerkzaal is over november/december voor de jeugdreis naar Bulgarije. Helpt u mee de bussen te vullen?
Kijk ook even in het vorige kerkblad voor de kaartenactie. De opbrengst van de mooie kaarten is volledig bestemd voor Bulgarije. In het vorige nummer leest u hoe u deze eenvoudig kunt bestellen. Ligt deze al bij het oud papier? U kunt het ook eenvoudig vinden in de nieuwsbrief en op de website.

Oliebollen
De inmiddels befaamde oliebollenactie gaat weer van start:
Om de reis van de jeugd naar Bulgarije te sponsoren kunt u oliebollen kopen!
Deze worden gebakken volgens een fantastisch familierecept.
Er staat na de dienst een team klaar met inschrijfformulieren waar u uw bestelling kan doorgeven.
Bestellen kan ook via e-mail: oliebollen.westerkerk@gmail.com,

U heeft al 10 oliebollen voor €7,50.
Voor mensen die fysiek niet in staat zijn de oliebollen op te halen kunnen we ze gratis thuis bezorgen.
De oliebollen worden vers gebakken. Ze kunnen op maandag 30 december tussen 11.00 en 16.00 uur worden opgehaald aan de Watervalweg 165.
Alvast bedankt voor uw bestelling!

Adventslunch voor senioren op 19 december
Herinnering
Vergeet u niet zich op te geven voor de kerstlunch op donderdag 19 december aanstaande?
U kunt zich tot en met zondag 15 december opgeven door het strookje met uw naam erop in de melkbus in de hal van de kerk te doen of via een mail te sturen In een vorig kerkblad stond helaas een verkeerd telefoonnummer. Excuses hiervoor!
Vanaf 12.15 bent u welkom. We beginnen om 12.30 uur. De sluiting zal rond 15.15 uur zijn.
Heel hartelijk welkom! We rekenen op uw komst en hopen op een fijne middag met elkaar.

Vanuit de kerkenraad
Op donderdag 21 november vergaderde de wijkkerkenraad. Graag informeren we u over een aantal onderwerpen uit deze vergadering.
Voor de actie Kerkbalans krijgt u komend seizoen de gelegenheid om dit digitaal in te vullen. Dit is een proef in de Westerkerk. Binnenkort ontvangt u een brief met hierin informatie hoe dit werkt. Als u hieraan meedoet, krijgt u voortaan niet meer in januari de envelop overhandigd. Naast dat dit een eigentijdsere manier van werken is, bespaart het kosten en de inzet van veel vrijwilligers. Uiteraard zullen de wijkkerkenraad en het College van Kerkrentmeesters deze proef na afloop evalueren.

Door de slechte staat van ‘de Keet’ heeft het jeugdwijkteam besloten de oppas te verhuizen naar zaal 1. Inmiddels hebben we veel positieve reacties van ouders van de kinderen gehad op deze verhuizing. De Keet is nu beschikbaar voor jongeren; de banken uit zaal 2 zijn verhuisd naar de Keet. Er worden volop plannen gemaakt voor de vervanging en uitbreiding, maar dat kost tijd.

In deze vergadering konden we terugkijken op een positieve informatieavond over de vacatures.
Dank voor de getoonde belangstelling. We gaan de komende tijd gemeenteleden gericht benaderen voor het invullen van de diverse vacatures. Wilt u de invulling van de vacatures meenemen in uw gebeden? De bevestigingsdienst staat gepland op 2 februari 2020.

Vorige maand schreven we over het kerkenraadsweekend wat in het teken stond van het thema homoseksualiteit. Als kerkenraad gaan we hier nu een vervolg aan geven met de organisatie van twee gemeenteavonden in januari en februari. We roepen iedereen op naar deze avonden te komen en mee te doen. Zo kunnen we met elkaar over dit thema in gesprek gaan. De kerkenraad zou graag zien dat in de diverse huiskringen tussen beide gemeenteavonden in over het onderwerp wordt doorgepraat. We zullen zorgen voor materiaal. Degenen die niet in een huiskring zitten, of juist in een andere samenstelling dan hun eigen huiskring hierover willen doorpraten, nodigen we van harte uit om deel te nemen aan een tijdelijke kring.

De eerstvolgende vergadering is van de wijkkerkenraad op 19 december.

Wilt u de stukjes van de vorige vergaderingen teruglezen? Ga dan naar de website en kijk onder “Wat doen wij?”, “Relevante links” en vervolgens “Vanuit de kerkenraad”.

Gedicht Eeuwigheidszondag
Na afloop van de gedachtenisdienst op Eeuwigheidszondag werd er gevraagd of het daarin voorgedragen gedicht ook in het kerkblad vermeld kon worden.
Hieronder vindt u het:

Zij die ons zijn voorgegaan
Hoog boven de preekstoel is een raam
waar ik wel bij stil moet staan.
Wij allen staan onderaan
en je ziet een stoet met pelgrims gaan.
Op weg naar die stad daarboven,
met de vogels mee om God te loven.
Die stad is wat hen is beloofd.
Kijk maar daar, heel hoog…
Daar is het nieuw Jeruzalem
Daar mogen zij Hem loven.
Nog hoger zie je de duif van vrede,
Ook voor ons hier beneden.
Als ik soms met tranen hiernaar kijk
wordt die stad met glans verrijkt.
Dan kijk ik er ver voorbij
En zie en lange rij.
Zij die ons in de dood zijn voorgegaan
Zijn dan niet ver bij ons vandaan.
Ik kijk omhoog en door de tranen die ik ween
Zie ik toch Gods liefde om mij heen.

Gerrie van Beem

Agenda
(zie rooster gebedsgroep, kerkenraad en verder op website)

One (Omzien Naar Elkaar)
Heeft u praktische hulp nodig of kunt u hulp bieden? Heeft u behoefte aan advies, steun, directe hulp of begeleiding naar andere hulpinstanties?
ONE is er voor u. Neem contact op met ONE:
Fred de Haan zie, de relevante links op deze pagina
Jan van den Hazel, zie de relevante links op deze pagina
E-mail: onewesterkerk@gmail.com.
Zie ook de website (Wat doen wij? – Omzien Naar Elkaar) of Facebook (Omzien Naar Elkaar Westerkerk).

Kerkauto
Voor vervoer naar de kerk kunt u contact opnemen met Piet van Diest, zie de relevante links op deze pagina.

Kopij, voorbeden en pastoralia
Voorbeden en pastoralia graag indien mogelijk vrijdag 12.00 uur doorgeven aan ds. A. Priem,zie de relevante links op deze pagina
Kopij voor de nieuwsbrief kunt u wekelijks voor vrijdag 12:00 uur aanleveren via e-mail: zie de relevante links op deze pagina
Kopij voor het wijkbericht uiterlijk woensdag 11-12-2019 voor 19.00 uur aanleveren via e-mail:zie de relevante links op deze pagina

Wijknieuws Westerkerk voor kerkblad vrijdag 22-11-2019

Bij de diensten
Zondag 24 november is de laatste zondag van het kerkelijk jaar, eeuwigheidszondag, waarop we hen die ons ontvallen zijn in het afgelopen jaar bij name noemen. Familieleden zijn uitgenodigd om weer met een roos hun geliefden te herdenken. Daarna zal er voor een ieder gelegenheid zijn om een lichtje te ontsteken aan het licht van de Paaskaars. De lezing deze morgen komt uit Genesis 35 over Jacob. In dit hoofdstuk moet Jacob afscheid nemen van
verschillende geliefden, hij komt op plekken vol herinneringen en God laat weten dat Hij met hem meegaat.
Zondag 1 december hoop ik ’s morgens voor te gaan in de Opstandingskerk, in de Westerkerk is dan Hans Maat, directeur van het Evangelisch Werkverband, te gast als voorganger. Mooi om hem ook een keer deze manier te mogen begroeten.

Opbrengst zendingsbussen november/december
De opbrengst van de grijze zendingsbussen bij de uitgang is voor de hulp aan Bulgarije door de jongeren van onze wijk in de herfstvakantie volgend jaar. Spaart u mee?!

Kerstlunch voor alle senioren in onze Westerwijk
Alle ouderen in onze wijk zijn weer van harte welkom op de kerstmiddag in de Westerkerk op donderdag 19 december 2019.
We beginnen om 12.30 uur met gezellig samen eten. Daarna sluiten we de middag af met een korte viering, waaraan dit jaar meerdere mensen mee zullen werken.
Als het goed is ontvangt u een persoonlijke uitnodiging, met aanmeldstrookje. U kunt uw strookje inleveren tot en met zondag 15 december in de melkbus in de hal van de kerk. Als dit niet lukt kunt u ons mailen
Mocht u per ongeluk geen uitnodiging hebben ontvangen en u wilt toch graag komen: geen nood. Maak een eigen opgavebriefje mail naar ons.
De sluiting zal om ongeveer 15.00 zijn.
U bent hartelijk welkom en we hopen met elkaar weer op een fijne middag!

Kaartenactie voor Bulgarije
Komende herfstvakantie hopen onze tieners naar Bulgarije te gaan.
Daar is veel nood. Hier zijn veel aanmeldingen van tieners, er is dus veel geld nodig.
Om het nuttige met het leuke te verenigen hebben we 900 kaarten laten afdrukken van het raam van onze Westerkerk.


De foto is gemaakt door Tonny Poelman (www.sparkeyeworks.nl) en het ontwerp is gemaakt
door Margreet Kattouw (www.essencio.nl, van de Vrolijk agenda’s). Het volledige verkoopbedrag komt ten gunste van Bulgarije.
De prijs is €1 per kaart (inclusief envelop).

De route van bestellen is:
Het bedrag overmaken op het rekeningnummer van Bulgarije
NL 06 RABO 0317 7015 25
ten name van College van Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Ermelo 
onder vermelding van: Westerkerk Bulgarije 2020, het aantal kaarten en uw naam.
Als u hiernaast Laura Bosch een mail stuurt met daarop uw naam en het aantal kaarten dat u wilt bestellen, hebben we dit als veiligheid.
Na de kerkdienst dienst kunt u bij het kaartentafeltje de kaarten afhalen.
Als u de kaarten thuisbezorgd wilt krijgen kunt u uw adres in de mail vermelden. De bezorgkosten zijn 3 euro. Dit bedrag komt volledig ten gunste van Bulgarije. De kaarten worden dan in het komende weekend bezorgd.

Hartelijk dank namens de tieners en de Roma.

Agenda
(zie rooster gebedsgroep, kerkenraad en verder op website)

One (Omzien Naar Elkaar)
Heeft u praktische hulp nodig of kunt u hulp bieden? Heeft u behoefte aan advies, steun, directe hulp of begeleiding naar andere hulpinstanties?
ONE is er voor u. Neem contact op met ONE:
Fred de Haan zie, de relevante links op deze pagina
Jan van den Hazel, zie de relevante links op deze pagina
E-mail: onewesterkerk@gmail.com.
Zie ook de website (Wat doen wij? – Omzien Naar Elkaar) of Facebook (Omzien Naar Elkaar Westerkerk).

Kerkauto
Voor vervoer naar de kerk kunt u contact opnemen met Piet van Diest, zie de relevante links op deze pagina.

Kopij, voorbeden en pastoralia
Voorbeden en pastoralia graag indien mogelijk vrijdag 12.00 uur doorgeven aan ds. A. Priem,zie de relevante links op deze pagina  
Kopij voor de nieuwsbrief kunt u wekelijks voor vrijdag 12:00 uur aanleveren via e-mail: zie de relevante links op deze pagina
Kopij voor het wijkbericht uiterlijk woensdag voor 19.00 uur aanleveren via e-mail:zie de relevante links op deze pagina


Wijknieuws Westerkerk voor kerkblad vrijdag 9-11-2019


Bij de diensten
Op zondagmorgen 10 november is er om 10.00 uur een jeugddienst waaraan klas 1 en 2 van de basiscatechese mee zal werken. Het thema van de dienst is opnieuw: "hoe versta je de stem van God?", want op 20 oktober ging het daar ook al over, in de dienst waarin ds. André Priem voorging. De voorbereidingen op beide diensten liepen parallel, zonder dat we dat van elkaar wisten. Dus krijgen we drie weken later nog een keer de gelegenheid om over dit thema na te denken. Blijkbaar is het voor onze gemeente en voor ons leven van christen van belang!
We lezen 1 Samuel 3:1-14, Johannes 10:1-5, 10-11, 27-28 en Deuteronomium 18:9-15. Muzikale medewerking is er onder leiding van de muziekgroep, onder leiding van Jan-Willem van Braak.
Graag uw en jouw gebed voor de dienst.
Jan Minderhoud
Zondag 17 november wordt er weer geruild binnen Hervormd Ermelo. Deze ochtend is ds. Bogerd voor het eerst in West. Ds. Priem gaat deze ochtend voor in de Oude Kerk.


Zendingsbussen november en december
In de herfstvakantie van 2020 gaan we met een groep jongeren vanuit de Westerkerk naar Bulgarije. De kerkenraad heeft de opbrengst van de zendingsbussen in de maanden november en december bestemd voor deze Bulgarije-reis.
Het ziet ernaar uit dat er meer dan 20 jongeren, voornamelijk uit onze eigen wijk, mee zullen gaan. Bulgarije is één van de armste landen van Europa. Ongeveer 300.000 Roma vormen een gemarginaliseerde etnische groep aan de onderkant van de Bulgaarse samenleving. De woonomstandigheden zijn eenvoudig en de sanitaire voorzieningen zijn vaak primitief. Mission Possible heeft diverse projecten in Bulgarije voor de Roma. Onze groep gaat op één van deze projecten van Mission Possible de handen uit de mouwen steken. De financiële bijdrage is bedoeld voor de reis en benodigde materialen. Als er meer geld wordt opgehaald dan nodig, gaat dat als gift naar Mission Possible.
Steunt u onze reis en onze jongeren? Van harte aanbevolen!

ONE en het diaconaal wijkteam
Vanuit de Westerkerk zijn ONE en het diaconaal wijkteam actief. Twee sporen met hetzelfde
doel: elkaar in en om de gemeente helpen. Beiden gaan samen verder onder de naam ONE
(Omzien Naar Elkaar). Fred de Haan en Jan van den Hazel zetten samen de schouders eronder om met een team van vrijwilligers u en anderen te helpen. Het gaat niet alleen om praktische hulp (vervoer, klusjes in en om het huis) maar ook om diaconale steun door middel van advies, ondersteuning en hulp en begeleiding naar andere hulpinstanties. Nu dus onder één noemer: ONE. Heeft u vragen of wilt u hierin meehelpen, neem dan contact op met Fred de Haan (tel. 55
43 39 of 06 10 53 77 66), Jan van den Hazel onewesterkerk@gmail.com.

Orgelliefhebbers opgelet
Op zaterdag 16 november van 19.00 tot ca. 20.00 uur geeft Gerrit ’t Hart een concert op het orgel in de Westerkerk met medewerking van het Kleinkoor Ermelo
Uitgevoerd worden werken van Tunder, Buxtehude en een aantal eigen werken van Gerrit, die op cd zijn uitgebracht.
De toegang is gratis.
Wel wordt een collecte gehouden voor dekking van kosten.

Vanuit de kerkenraad
De wijkkerkenraad heeft op 17 oktober een vergadering gehouden. In deze vergadering blikten we terug op een geslaagd kerkenraadsweekend. Zoals ieder jaar is de kerkenraad een deel van een weekend ‘de hei’ op geweest. Van vrijdagmiddag tot en met zaterdagmiddag hebben we met elkaar gesproken over het thema homoseksualiteit en de kerk. Ieder jaar weer is het een bijzondere ‘vergadering’, met dit jaar een lastig thema. In de vergadering hebben we niet alleen teruggeblikt op dit weekend maar ook vooruit gekeken. Het is de bedoeling dat we komend seizoen met dit thema verder gaan in de gemeente. Hiervoor gaan we een gemeenteavond organiseren. Deze gemeenteavond is de start van een traject in de gemeente. Als kerkenraad willen we vanaf dat moment samen met u als gemeente oplopen in dit traject tot aan eventuele besluitvorming aan toe. We hebben voor ogen dat na de gemeenteavond er gesprekken over dit thema op gang komen, waar nodig gefaciliteerd door de kerkenraad. Hoe, wat en wanneer precies is nog niet bekend. Een voorbereidingsgroep gaat hiermee aan de slag.
Ook in de planning zit een gemeenteavond over de herinrichting van het liturgisch centrum.
Voor de zomer heeft architect Steven van Kooten tijdens een gemeenteavond ons een en ander laten zien van andere kerken. Nu kunnen we u schetsen laten zien van een paar voorstellen voor aanpassing van ons eigen liturgisch centrum. Ook dit vergt nog wat voorbereiding; u hoort hier op korte termijn meer van. De deelnemers van de eerste avond worden persoonlijk uitgenodigd maar andere belangstellenden zijn ook van harte welkom.
Een derde bijeenkomst voor de gemeente is al wel gepland: op 13 november is er een informatieavond over de vacatures. We gaan voor deze avond mensen gericht uitnodigen, maar andere belangstellenden zijn ook van harte welkom. Denkt u eraan om namen in te dienen van gemeenteleden die u geschikt acht voor één van de vacatures? Voor een overzicht zie de vacaturepagina op de website.
In de wijk zijn ONE en het diaconaal wijkteam actief. Beiden op verschillende terreinen, maar er is ook veel overlap. Fred de Haan en Jan van den Hazel, coördinatoren van ONE en het  diaconaal wijkteam, hebben voorgesteld om deze activiteiten samen te voegen. De kerkenraad ondersteunt dit voorstel van harte. Beide teams gaan samen verder onder de naam ONE.
In de week voor de vergadering hebben twee nieuwe leden van het team voor Pastoraat voor Bevrijding en Innerlijke Genezing de belofte van geheimhouding afgelegd in het bijzijn van een afvaardiging van de kerkenraad. De nieuwe teamleden zijn Bas Visscher (lid van de Hervormde Gemeente Harderwijk) en Annemieke Heerdink (lid van de Vergadering der Gelovigen).
De eerstvolgende vergadering is van de wijkkerkenraad op 21 november.
Wilt u de stukjes van de vorige vergaderingen teruglezen? Ga dan naar de website en kijk onder “Wat doen wij?”, “Relevante links” en vervolgens “Vanuit de kerkenraad”.

Wapperende handjes
Zaterdagochtend 12 oktober waren er weer heel wat gemeenteleden present om hun handjes te laten wapperen. Heel hartelijk bedankt allemaal voor het poetsen, zuigen en wieden. Er is veel werk verzet en het was ook nog heel gezellig!
De volgende grote schoonmaken staan gepland op zaterdagmorgen 18 april en zaterdagmorgen 10 oktober 2020. Noteer de datum vast in je agenda.
Het wordt ook tijd om een nieuw weekschoonmaakrooster te maken voor 2020. Het zou fijn zijn als er nog wat gemeenteleden mee willen helpen. Een aantal schoonmakers is wegens gezondheidsredenen genoodzaakt om te stoppen, dus het namenlijstje moet weer aangevuld
worden. Spreek ons aan, bel, mail of stuur een appje naar Joke of Karin en geef je voorkeur aan voor tijdstip en frequentie en wij roosteren je in. Als je het afgelopen jaar mee hebt geholpen, gaan we er vanuit dat je het volgend jaar weer op dezelfde wijze bij wil dragen; als het anders moet worden, horen we het graag.
Namens de kerkenraad,
Joke Nijeboer
Karin van Diest

Agenda
Zie hier

One (Omzien Naar Elkaar)
Heeft u praktische hulp nodig of kunt u hulp bieden? Heeft u behoefte aan advies, steun, directe hulp of begeleiding naar andere hulpinstanties? ONE is er voor u. Neem contact op met ONE, zie de relevante links op deze pagina.
E-mail: onewesterkerk@gmail.com.
Zie ook de website of Facebook (Omzien Naar Elkaar Westerkerk).

Kerkauto
Voor vervoer naar de kerk kunt u contact opnemen met Piet van Diest, , zie de relevante links op deze pagina.

Kopij, voorbeden en pastoralia
Voorbeden en pastoralia graag indien mogelijk vrijdag 12.00 uur doorgeven aan ds. A. Priem, zie de relevante links op deze pagina.
Kopij voor de nieuwsbrief kunt u wekelijks voor vrijdag 12:00 uur aanleveren via e-mail, zie de relevante links op deze pagina.
Kopij voor het wijkbericht uiterlijk woensdag 13-11-2019 voor 19.00 uur aanleveren via e-mail, zie de relevante links op deze pagina.
Wijknieuws Westerkerk voor kerkblad vrijdag 18-10-2019 nummer 20


Bij de diensten
Zondag 20 oktober zal Chayim muzikale medewerking verlenen, voor de laatste keer onder leiding van Peggy Vlijm.
Het thema van deze dienst is: 'Gods stem verstaan'. In veel tv-programma’s is men op zoek naar die ene stem, the Voice. Wij ook, maar dan anders….
Er zijn 3 korte lezingen:
Johannes 10:1-5 - over het (her)kennen van de stem van de Herder
Johannes 16:12-16 - over de komst van Geest die zal spreken
Handelingen 13: 1-4a - een praktische situatie waarin God spreekt
Zondag 27 oktober wordt er geruild binnen Hervormd Ermelo, ik ben dan ’s avonds in de Nieuwe Kerk.
Collega Verbaan is in de Westerkerk.
Zondag 3 november begint de kerkdienst weer om 10.00 uur
We lezen we met de kinderen mee uit Romeinen 3: 21-32: ‘God redt iedereen die gelooft’. Over ‘geloven’ en ‘gered (willen) worden’ valt genoeg te zeggen. We gunnen het iedereen, maar kunnen we het ook delen met iedereen? De deuren van de kerk staan iedere zondag uitnodigend open maar deze zondag wordt dat benadrukt. Deze zondag wordt namelijk door het OKE (Open Kerken Ermelo) aangegrepen om extra uitnodigingen voor de kerkdiensten te verspreiden. Dus als u nog iemand weet die u zou kunnen meenemen?

Dankdag voor gewas en arbeid.
Op woensdag 6 november vieren we samen met de gemeenten van het Kerkelijk Centrum en de Oude Kerk Dankdag voor gewas en arbeid.
Ik moest hierbij denken aan woorden uit Psalm 146 ‘Hij, die recht
doet aan de verdrukten, brood geeft aan de hongerige’. Dwars door alles heen God loven en danken!

Vanuit de kerkenraad
Op 12 september kwam de wijkkerkenraad voor het eerst sinds de zomervakantie weer bij elkaar. In deze vergadering zijn een aantal praktische punten aan de orde geweest zoals de organisatie van de gemeentezondag en de invulling van de diensten rond kerst. Ook is gesproken over de organisatie van ons jaarlijkse kerkenraadsweekend. Dat is dit jaar van vrijdag 4 oktober einde van de middag tot zaterdagmiddag 5 oktober en staat in het teken van het thema homoseksualiteit en de kerk. Het is een eerste aanzet tot een discussie over dit ingewikkelde onderwerp. Later in dit seizoen komt dit thema uitgebreid in de gemeente aan de orde. Op welke manier is nog niet bekend.
Ieder jaar mogen we als wijk een bestemming kiezen voor de opbrengst van de zendingsbussen in november en december. Dit jaar bestemt de kerkenraad de opbrengst voor de Bulgarije-reis in oktober 2020.
In de vergadering is gesproken over de vacatures die ontstaan aan het einde van het jaar. Hieronder informeren we u over het exacte aantal vacatures en de ambtsdragers die zich herkiesbaar stellen.

Ontheffing uit het ambt
Onze ouderling pastoraat Metje Vosselman heeft om gezondheidsredenen om ontheffing uit het ambt gevraagd. De kerkenraad heeft deze ontheffing verleend. We zullen Metje in de kerkenraad missen. We danken haar voor haar inzet in de kerkenraad en gemeente en wensen haar veel zegen toe.

Vacatures
Aan het einde van dit jaar loopt van ongeveer de helft van de ambtsdragers de ambtstermijn af. Een aantal
ambtsdragers stelt zich opnieuw verkiesbaar. Daarnaast ontstaan er een aantal vacatures om in te vullen.
De volgende ambtsdragers zijn aan het einde van dit jaar aftredend:
- Arend Arends (ouderling, preses)
- Ery Bennink (jeugdouderling)
- Tijmen Bosch (ouderling pastoraat)
- Anja Duinker (diaken)
- Mark de Groot (ouderling pastoraat)
- Henk Kool (ouderling-kerkrentmeester)
- Anne Douwe van der Meer (diaken)
- Joke Nijeboer (ouderling pastoraat)
- Patricia Poelman (jeugddiaken)
- Arnold Vos (ouderling-kerkrentmeester)
Van deze ambtsdragers hebben Tijmen Bosch, Anja Duinker, Joke Nijeboer en Patricia Poelman aangegeven dat ze zich herkiesbaar willen stellen voor een nieuwe ambtstermijn.

In de afgelopen tijd zijn er twee tussentijdse vacatures voor ouderling pastoraat ontstaan. Ook hebben we de vacature voor de nieuwe taak van ouderling Missionaire Gemeenteopbouw nog niet ingevuld.
Dit betekent dat we als gemeente op zoek gaan naar de invulling van de volgende vacatures:
- Ouderlingen pastoraat (drie vacatures)
- ouderling missionaire gemeenteopbouw
- ouderling preses
- jeugdouderling
- diaken
- ouderlingen-kerkrentmeester (twee vacatures)
Kent u iemand die u geschikt acht voor deze vacatures, dan horen we dat graag. U kunt de namen doorgeven aan de scriba.

Informatieavond
Dit najaar willen we een informatieavond over deze vacatures houden zodat we meer informatie kunnen geven over de inhoud van het kerkenraadswerk en de openstaande vacatures. De avond is gepland op woensdag 13 november. Meer informatie hierover volgt te zijner tijd via de nieuwsbrief.
De eerstvolgende wijkkerkraadsvergadering is op 17 oktober.
Wilt u de stukjes van de vorige vergaderingen teruglezen? Ga dan naar de website en kijk onder “Wat doen wij?”, “Relevante links” en vervolgens “Vanuit de kerkenraad”.

Schoenendoosactie
Op zondag 13 oktober is de schoenendoosactie weer van start gegaan. Jong en oud worden uitgenodigd een schoenendoos te versieren en te vullen met schoolspullen, verzorgingsartikelen, speelgoed en een knuffel.
Lege schoenendozen kunnen vanaf die zondag vanuit de hal van de kerk worden meegenomen, maar zelf een schoenendoos regelen kan ook.
Op zondag 3 november worden de schoenendozen voorafgaand aan de dienst ingezameld voor in de kerk.
Voor organisatie- en transport wordt er een bijdrage gevraagd van € 5,- per schoenendoos. 
Actie4Kids is een landelijke actie en verwacht dit jaar 45.000 schoenendozen in te zamelen.
De schoenendozen gaan naar kinderen die leven in moeilijke omstandigheden. Dit jaar zijn dat kinderen in: Sierra Leone, Togo, Malawi, Roemenië, Moldavië en vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden.
Waar dat is toegestaan wordt er ook een boekje met Bijbelverhalen uitgedeeld.
Voor eventuele informatie: Ton Bannink,

Agenda
Zie hier

One (Omzien Naar Elkaar)
Als u op de een of andere manier bijvoorbeeld praktische hulp kunt gebruiken of bieden, neem dan contact op met Fred de Haan, zie de relevante links op deze pagina.
Kijk ook op Facebook: Omzien Naar Elkaar Westerkerk.

Diaconaal wijkteam
Directe, praktische diaconale steun door middel van advies, steun, directe hulp en begeleiding naar andere hulpinstanties wordt uitgevoerd door het diaconaal wijkteam. Contact met dit team kan via Jan van de Hazel, zie de relevante links op deze pagina.

Kerkauto
Voor vervoer naar de kerk kunt u contact opnemen met Piet van Diest, zie de relevante links op deze pagina.

Kopij, voorbeden en pastoralia
Voorbeden en pastoralia graag indien mogelijk vrijdag 12.00 uur doorgeven aan ds. A. Priem, zie de relevante links op deze pagina.
Kopij voor de nieuwsbrief kunt u wekelijks voor vrijdag 12:00 uur aanleveren via e-mail,zie de relevante links op deze pagina.
Kopij voor het wijkbericht uiterlijk woensdag 30-10-2019 voor 19.00 uur aanleveren via e-mail, zie de relevante links op deze pagina.Wijknieuws Westerkerk voor kerkblad vrijdag 4-10-2019 nummer 19


Bij de diensten
Zondag 6 oktober is het Israëlzondag, elk jaar op de eerste zondag van oktober. Op deze manier geeft de Protestantse Kerk in Nederland uiting aan haar roeping om onopgeefbaar verbonden te zijn met Israël. In deze dienst doen we dat door Ruth 1 te lezen, en in aangrijpende woorden van de Moabitische vrouw: “Uw volk is mijn volk, uw God is mijn God”. We zingen de psalmen van Israël, we zingen eigentijdse liederen die onze verbondenheid met het Joodse volk uitdrukken, we bidden en verootmoedigen ons. Want Israëlzondag valt dit jaar precies in de Tien Dagen van Inkeer (de Tien geduchte Dagen), beginnend met Joodse Nieuwjaar (Rosh Hasjana, 30 sept. – 1 okt.) en eindigend op Grote Verzoendag (Jom Kippoer, 8-9 oktober); dagen om tot inkeer en omkeer te komen, om ons opnieuw toe te wijden aan de God van Israël en de volkeren. Vanuit Jom Kippoer leeft het volk toe naar de blijdschap van het Loofhuttenfeest (Soekkot) en het feest van de Vreugde der Wet, Simchat Thora (14 oktober-23 oktober).
Nel Kommers en Petra de Vries van de Commissie Kerk & Israël zullen een bijdrage hebben in de kerkdienst. Graag uw gebed voor de kerkdiensten. Jan Minderhoud
Zondag 13 oktober zal er weer een doopdienst zijn. Op deze morgen zullen er 3 kinderen gedoopt worden en 1 kind worden opgedragen.
Misschien goed om even in herinnering te brengen hoe hier binnen de Westerkerk over gedacht wordt. Ik gebruik hiervoor de uitleg die ook op onze website staat:
Kinderdoop en opdragen van kinderen
Sinds 2008 bestaat er in de Westerkerk niet alleen de mogelijkheid voor ouders om hun kind laten dopen, maar ook om hun kind te laten opdragen door een persoonlijke zegen voor hem/haar te vragen.
Als gemeente willen we helder zijn wat de kern van het geloven in God betreft, maar wel openstaan voor een bredere invulling. Dat betekent dat we in onze visie op kinderdoop en kinderzegen over kerkmuren willen heen kijken. In het Dienstboek van de Protestantse Kerk in Nederland is hiervoor ook ruimte geschapen.
De Westerkerk erkent ook dat voor beide tradities goede Bijbelse argumenten zijn. In geval van de kinderdoop wordt ingezet bij de trouw van God door de generaties heen. De liefde van God is er al voordat het kind God kan leren liefhebben. Dat is een sterk argument voor de doop van zuigelingen.
De doop is teken en zegel van de trouw van God door de generaties heen.
Zo kan een kind al jong worden gebracht in de werkelijkheid van Gods koninkrijk, waardoor al vroeg iets van het nieuwe leven in Christus gestalte kan krijgen.
Bij het opdragen wordt het kind in het midden van de gemeente voorgesteld en aan God opgedragen door een persoonlijke zegen te ontvangen. Later kan het kind, indien het zelf daarvoor kiest, in het midden van de gemeente gedoopt worden.
Mooi om zo weer een rijke kinderschare voorin de kerk te mogen zien. Op het moment dat ik dit schrijf moeten de twee voorbereidingsbijeenkomsten nog plaatsvinden, dus zijn er nog geen tekst- en themakeuzes gemaakt. In de kinderdienst gaat het deze zondag over Paulus die in een storm terecht komt en schipbreuk lijdt (Handelingen 27).
André Priem

 
Kinderoppas
De kleintjes worden zondag 6 september toevertrouwd aan Miranda Macare, Matanja Schalk, Naomie de Vries en Annelotte van Doesburg
Zondag 13 oktober is die schone taak voor Linda van Norden, Anna van den Brink, Emmelie van Doesburg en Kirsten Venus.

Israël zondag.
Na de dienst op 6 oktober is er een bijzonder boek beschikbaar van Rick Wienecke, Zaadjes in de wind (2016). Deze Canadese kunstenaar woont in Arad, de zuidelijke Negev-woestijn van Israël, en is daar bezig met een zeer spannend project: Fountain of Tears. Hij verbindt middels zijn beeldhouwwerken de holocaust met de kruisweg / kruiswoorden van Jezus. Een combinatie die veel vragen oproept, want juist in onze ‘christelijke traditie’ met al haar kruisen op onze kerken vond de moord plaats op zes miljoen Joden. En juist door de ‘kruisvaarders’ is in de Middeleeuwen in de landen rondom de Middellandse zee veel onheil aangericht onder Joden en moslims.
Inmiddels staat zijn project ook in Auschwitz-Birkenau. Het boek is voor € 20,00 te verkrijgen. U kunt betalen door een machtigingskaart in te vullen.

Uitnodiging
Vanaf volgende week (week 40) begint het nieuwe seizoen van de kinderclub voor de kinderen van groep 4 t/m 8.
Wekelijks komen we bij elkaar, we luisteren naar een verhaal uit de bijbel, we maken iets moois, doen we een spelletje en we hebben het vooral heel gezellig samen.
Kom jij ook?
Het clubseizoen loopt tot Pasen, waarna we het afsluiten met een spetterend kamp.
Tijdens de schoolvakanties is er geen club.
Groep 4/5/6 : donderdag 18:45u-19:45u (start 3 oktober)
Groep 7/8 : donderdag 18:45u- 19:45u (start 3 oktober)
Tot op de club!
Groetjes van de leiding:
Anja, Resa, Anne, Merel, Sanne, Albert en Edwin
Voor meer informatie mail Anja 

Op zoek naar... ??
Heb jij dat ook dat je graag iets meer over een bepaalde Bijbeltekst of een ander geloofsonderwerp wilt weten? Samen over deze dingen praten en merken dat een ander vaak tegen dezelfde dingen aanloopt. We doen dit door over diverse, hedendaagse onderwerpen te praten, soms voor verdieping met hulp van een dominee. Wij zouden het als groep heel fijn vinden als er weer wat nieuwe mensen bij komen.
Onze groep is de Vrouwengroep HANNA. Elke 2e donderdagochtend van de maand komen we samen in de Westerkerk. Om 9.15 u. staat de koffie/thee met iets lekkers klaar. We beginnen om half 10 en stoppen uiterlijk om 11.15u. Voor oppas kan gezorgd worden.
(Graag van tevoren mailen met Rita de Haan ).
Kom geheel vrijblijvend eens bij ons op donderdag 10 oktober a.s. kennismaken.
Het onderwerp is deze ochtend: “ Is het stemmetje in mij Gods Geest”


Een volgende stap in (het) geloof
Soms zijn er momenten dat je toe bent aan een nieuwe stap. Jaren in de kerk gezeten, omdat je werd meegenomen door je ouders…. Misschien ook wel jaren weg geweest omdat je het zelf allemaal nog niet wist, of je wel geloofde en wat je dan zou geloven….
Misschien in de afgelopen jaren je kind laten dopen, maar zelf nog niet de stap gezet om belijdenis te doen… Misschien gewoon toe aan een nieuwe stap?
Binnenkort start er weer een nieuwe groep om samen te ontdekken of je toe bent aan zo’n nieuwe stap in (het) geloof, bijvoorbeeld belijdenis-doen, maar het kan ook zijn ‘gewoon meer bezig zijn met je geloof’, nieuwe dingen ontdekken…
Heb je interesse, meld je dan aan bij ds. André Priem, zie de relevante links op deze pagina.

Kerkschoonmaak
Grote schoonmaak Westerkerk zaterdag 12 oktober
Fijn dat dankzij een enthousiaste groep vrijwilligers onze kerk wekelijks wordt gezogen, geboend, gesopt en gedweild. Ook zijn er gemeenteleden die een stukje tuin hebben geadopteerd om te onderhouden. En we kregen een slimme tip van een (iets oudere;) dame: “Elke zondag trek ik drie plukjes onkruid weg, als iedereen dat nou doet……”
Op zaterdag 12 oktober willen we van 9.00 – 12.00 uur wat grote klussen aanpakken, zoals de ramen in en buiten de kerk en alle stoelen in de kerk en bijzalen. Ook is er de mogelijkheid om onkruid te wieden in de perkjes rondom het kerkplein. Daar hebben we natuurlijk weer veel wapperende handjes voor nodig.
De komende 2 zondagen staan we met een intekenlijst in de hal, maar aanmelden via mail of WhatsApp bij de onderstaande personen kan ook. We stellen het zeer op prijs als u/jij ook een paar uurtjes komt helpen. Vele handen maken licht werk en het is ook nog eens gezellig, om elkaar op deze manier te ontmoeten. Voor koffie met wat lekkers wordt gezorgd.
Namens de kerkenraad,
Joke Nijeboer email
Karin van Diest email
.

Agenda oktober
Klik hier
Er zijn ook activiteiten die elke week plaats vinden zoals:
Koffie drinken na kerktijd
Wandelen voor dames,
Kinderclub (vanaf 3 okt met uitzondering van vakanties)

One (Omzien Naar Elkaar)
Als u op de een of andere manier bijvoorbeeld praktische hulp kunt gebruiken of bieden, neem dan contact op met Fred de Haan, zie de relevante links op deze pagina.
Kijk ook op Facebook: Omzien Naar Elkaar Westerkerk.

Diaconaal wijkteam
Directe, praktische diaconale steun door middel van advies, steun, directe hulp en begeleiding naar andere hulpinstanties wordt uitgevoerd door het diaconaal wijkteam. Contact met dit team kan via Jan van de Hazel, zie de relevante links op deze pagina.

Kerkauto
Voor vervoer naar de kerk kunt u contact opnemen met Piet van Diest, zie de relevante links op deze pagina.

Kopij, voorbeden en pastoralia
Voorbeden en pastoralia graag indien mogelijk vrijdag 12.00 uur doorgeven aan ds. A. Priem,zie de relevante links op deze pagina.
Kopij voor de nieuwsbrief kunt u wekelijks voor vrijdag 12:00 uur aanleveren via e-mail,zie de relevante links op deze pagina.
Kopij voor het wijkbericht uiterlijk woensdag Klik hier als u een datum wilt invoeren. voor 19.00 uur aanleveren via e-mail, zie de relevante links op deze pagina.
Website ontwikkeling: Exitus ICT