Lees voor
Zoek
Home > Westerkerk > Coronavirus

Actueel

Coronavirus

Via deze webpagina houden we u op de hoogte van de huidige maatregelen rond het coronavirus.

We proberen met elkaar de verspreiding van het virus en de kans op besmetting zo klein mogelijk houden. Daarom zijn er een aantal aanpassingen, gebaseerd op de adviezen van de Protestantse Kerk.

Actueel
We volgen de routekaart van het CIO en de adviezen van de PKN. Het aantal bezoekers is met ingang van 27 juni verhoogd naar 80 personen.

De huidige maatregelen zijn als volgt:
 • In de kerkdiensten zijn maximaal 80 bezoekers aanwezig. 'Personeel' tellen we niet mee.
 • Oppas, kindernevendienst en basiscatechisatie gaat door en vindt plaats gedurende de hele dienst. Deelnemers hiervan tellen niet mee in het totaal aantal kerkgangers. Wel graag inschrijven met het oog op de organisatie.
 • Het jeugdwerk kan vanwege de leeftijd van de deelnemers doorgaan. Voor vragen neem contact op met de jeugdouderlingen.
 • Andere activiteiten dan hierboven genoemd die plaatsvinden in de Westerkerk zijn mogelijk met inachtneming van de regels die voor de betreffende gebruikers gelden.
 • Het advies om mondkapjes in de kerk te dragen is per 27 juni jl. vervallen.
Overige maatregelen
Er zijn een aantal maatregelen die voor iedereen gelden.
 • Inschrijven voor kerkdiensten is verplicht (via het formulier).
 • Bij doordeweekse aanwezigheid noteert u uw naam op een lijst.
 • Bij binnenkomst handen ontsmetten.
 • Volg de aanwijzingen van de coördinatoren op.
 • Maak geen gebruik van de kapstokken.
 • Houd in de kerkzaal 3 zitplaatsen tussen u en een ander vrij (gezinsleden uitgezonderd).
 • Houd altijd minimaal anderhalve meter afstand tot anderen (gezinsleden uitgezonderd).
Kerkdiensten
We zenden de kerkdiensten via Kerkomroep en YouTube uit. Alle informatie over de onlline diensten vindt u hier. Wilt u een dienst bezoeken? Dan is het noodzakelijk om in te schrijven. Ook zijn er een aantal regels om de diensten veilig te laten verlopen. Dit vindt u hier.

Overige activiteiten

Voor alle activiteiten geldt dat aan alle voorwaarden van de overheid het RIVM moet worden voldaan. Belangrijkste is natuurlijk dan men anderhalve meter afstand van elkaar kan houden.

Onderstaande aanpassingen zijn eerder ingesteld en zullen weer van toepassing zijn als we de diensten in de Westerkerk weer hervatten.
 • De predikant en ouderling van dienst geven elkaar geen hand maar dragen op een andere manier de verantwoordelijkheid van de dienst over. Dit kan een knikje met het hoofd zijn, of het leggen van een hand op het hart.
 • Bij de viering van de Maaltijd van de Heer zullen we kleine wegwerpbekertjes en brood op kleine schoteltjes gebruiken.
 • De collecte vindt aan het einde van de dienst plaats bij de uitgang van de kerkzaal. Ook kunt u de QR-code gebruiken.
Het spreekt voor zich dat we van iedereen vragen om de adviezen met betrekking tot hygiëne en contact in acht te nemen.

We volgen uiteraard de landelijke en regionale ontwikkelingen op de voet. Als er aanleiding is om de maatregelen bij te stellen, zullen we u dat via de nieuwsbrief en de website laten weten. Voor vragen kunt u altijd bij de kerkenraad terecht.

(Laatst bijgewerkt op 28-6-2021.)
Website ontwikkeling: Exitus ICT