Lees voor
Zoek
Home > Westerkerk > Gebedskringen

Gebedspagina's

Gebedskringen

Gebedsgroep
Ook komend seizoen bidden we met maximaal zes personen om de veertien dagen op woensdagmiddag voor allerlei facetten van onze Westerwijkgemeente.

De gebedstijd is min of meer onderverdeeld in drie delen; één van ons heeft de leiding.
1): We beginnen met een Bijbelgedeelte, liederen en gebed voor komend uur, passend bij het moment van die dag/week en bespreken vervolgens kort eventuele actuele punten.
2): Tijd van gebed. Dat kan in verschillende vormen: een Bijbelgedeelte bidden, stilte en noemen wat te binnen komt, herhalend gebed, elkaar aanvullend gebed, Lectio Divina, zacht meebidden, standaard gebed, een lied laten horen, enzovoorts.
Ieder is vrij in het wel of niet hardop bidden. We gebruiken een gestructureerde gebedslijst om zorgvuldig en geordend te kunnen danken en bidden. Deze bevat punten als:
- tel je zegeningen (gemeentebreed)
- de kerkenraad (kerkenraadsleden, leidinggevende- en lerende taken, kerkelijke ontwikkelingen)
- gemeente zijn/gemeente blijven (hieronder vallen gemeenteactiviteiten, kinderoppas, kindernevendienst, clubs en groepen voor kinderen, jongeren en tieners, catechese, Bijbelstudie, ONE/diaconaal wijkteam)
- pastoraat (zieken en chronisch zieken thuis en/of in verpleeghuizen en instellingen), rouwenden, pastoraat in algemene zin, pastoraat voor bevrijding en innerlijke genezing)
- lijdende kerk (informatie uit diverse bronnen)
3): Afsluitend woord/gebed door degene die de leiding heeft.
We zien de taak om te bidden voor het wel en wee van de gemeente als een belangrijke ondersteuning in het functioneren van de gemeente. We bidden daarom in dit uur voor gemeentegeoriënteerde punten, tenzij eigen persoonlijke zaken heel actueel zijn. Het is geen tijd van veel praten maar juist van veel bidden
Het was een vreugde afgelopen jaar dit te mogen doen, en we zien uit naar het nieuwe seizoen om uit te zien wat de Here God middels het gebed uit wil werken in onze gemeente.

Mocht u zeggen: 'dat is ook wel wat voor mij' dan bent u van harte welkom.
Wanneer: elke woensdag om de veertien dagen (zie ook agenda Scipio app,  kerkblad en de wijkagenda).
Tijd: 15.30-16.45 uur

Mocht u ook concrete gebedspunten door willen geven dan kan dat via de website van de Hervormde Gemeente Ermelo.

Mocht u ook concrete gebedspunten door willen geven dan kan dat via het contactformulier op de website van de Hervormde Gemeente
Rechtstreeks via de mail, telefoon of persoonlijk gesprek kan natuurlijk ook.
Informatie: Jan Minderhoud.
Website ontwikkeling: Exitus ICT