Lees voor
Zoek
Home > Westerkerk > Wijknieuws vierde kwartaal 2022

Wijknieuws

Wijknieuws vierde kwartaal 2022

Wijknieuws Westerkerk voor kerkblad vrijdag 16-12-2022

Bij de vieringen
Zondag 18 december is er ’s morgens om 10.00 uur weer de kerstmusical van en door de kinderen van de kindernevendienst. Deze keer ‘Operatie kerstpost’. Er wordt feest gevierd, maar zullen de genodigden wel komen?
Op Kerstavond, zaterdag 24 december, is er om 19.00 uur weer een lichtjestocht door de wijk, onder begeleiding van onze koperblazers. Haal je lampion tevoorschijn en ga mee! Bij terugkomst staat in De Vleugel de warme chocolademelk klaar!
Om 20.00 uur is er dan de Kerstavonddienst. Samen zingen met het muziekteam, samen stilstaan bij de geboorte van Jezus. Stil gezet worden door de aanwezigheid en de boodschap van de engelen. Hebben wij in ons leven wel eens Boodschappers van God ontmoet? Het thema van deze dienst is ‘Een knipoog van God’.
Op Kerstmorgen 25 december vieren we samen het Kerstfeest. We lezen Psalm 62:1-9 en Mattheus 1:18-25. Het thema is ‘De Heer brengt redding’. De muzikale begeleiding is in handen van Chr. Harmonieorkest Excelsior.
Zaterdag 31 december komen we op Oudejaarsavond ook samen. We lezen Psalm 61 en het thema van deze dienst is ‘Alle dingen hebben tijd, maar Gods liefde eeuwigheid’. Die woorden klinken als een refrein in NLB 903 (‘Zou ik niet van harte zingen’) en daar zingen we dan ook enkele coupletten van.
Op Nieuwjaarsmorgen, zondag 1 januari begint de dienst om 11.00 uur. Dan kunnen we eerst nog even uitslapen en na afloop kunnen we elkaar bij de koffie/thee ‘heil en zegen’ wensen voor het nieuwe jaar.
Op het moment van schrijven heb ik nog geen lezing uitgezocht voor deze ochtend. Op het rooster van BibleBasics dat de kindernevendienst gebruikt staat het verhaal van de 12-jarige Jezus in de tempel. Zo maken we grote sprongen in het leven van Jezus....
Op zondag 8 januari hoopt ds. Ard-Jan Gijsbertsen bij ons voor te gaan. Hij is in deeltijd verbonden aan de Gereformeerde kerk Garderen, maar woont in Ermelo.
Hartelijke groet, ds. André Priem

Bloemen
De bloemen gingen op zondag 4 december met een hartelijke groet ter bemoediging naar de heer Jan Teunissen.
Zondag 11 december gingen de bloemen met een groet van de gemeente naar Nathan Rozendaal en op zondag 18 december zijn deze voor Robin Brons.

Dinsdagmiddagkring
Dinsdagmiddag 3 januari hopen we als dinsdagmiddagkring weer bij elkaar te komen (van 14.30-16.00 uur). Een mooie start van het nieuwe jaar. We beginnen te lezen in Johannes 8:48. Altijd welkom om aan te haken!

Senioren opgelet!
Om vast te noteren!
Senioren opgelet: de eerstvolgende seniorenmiddag is gepland op dinsdag 31 januari.
We beginnen het jaar 2023 met een feestelijke maaltijd. Dankzij de nieuw aangebouwde Vleugel en de mooie keuken daarin is dit mogelijk.
U bent welkom vanaf 12 uur.
Uiteraard is opgave voor deze maaltijd nodig. Hierover zult u nog nader geïnformeerd worden.
Noteert u de datum vast?
Met groet van de voorbereidingscommissie,
Petra, Joke, Nel en Henke

Werkplaats huwelijk
Voor me ligt het boek van Jan-Willem en Joke Grievink: Werkplaats huwelijk. Net op de markt, ik kreeg het toegestuurd van de auteurs die ik in augustus sprak. Ik had hen zelf ook een boek cadeau gegeven?
Even een toelichting: in ons team voor bevrijding en innerlijke genezing krijgen we af en toe een hulpvraag binnen waarbij het over de dynamiek binnen de huwelijksrelatie gaat. Dan is er het nodige puin te ruimen, met name vanuit het perspectief van genezing en bevrijding. Of er is (virtuele) ontrouw geweest. Of er zijn innerlijke wonden vanuit het verleden. Ik kan het boek aan ieder stel wel aanraden, het zet je voor de spiegel. Daarmee geef je jezelf en je huwelijk een doorsmeerbeurt. Een soort APK.
Een paar inzichten:
1e. Een goed huwelijk is als een boom die niet zomaar omvalt. Als zo’n boom tijdens het opgroeien, als het nog maar een klein boompje is, nooit een paar stormen heeft meegemaakt, zal het later meteen omwaaien als het er echt op aankomt (pag. 51).
2e In een huwelijk gaat het niet primair om gelijk krijgen, ook niet om gezien worden en je behoeftes bevredigen. In een huwelijk draait het om de ander. En door jezelf te geven aan de ander, ga je ook zelf voluit ontvangen (pag. 53).
3e God is liefde, maar God is niet ‘lief’, in die zin dat hij een soort Grote Knuffelbeer is. Hij is ook een heilig God (pag. 61). Liefhebben is een keuze en dat is soms iets anders dan lief vinden, want soms irriteert iemand je mateloos, ook je partner.
Een aanrader dus, dit boek. En voor wie het na het lezen van dit boek naar meer smaakt: het boek van Emerson Eggerichs Liefde en respect (2010) is ook een echte aanrader. Gebaseerd op Efeziërs 5:21-33: de vrouw verlangt vooral naar liefde van de man, de man naar respect van zijn vrouw. En tussen die twee, liefde en respect, is er een vruchtbare wisselwerking.
Voor het werk van het echtpaar Grievink samen met Herman en Ingrid van Gelder, zie www.triplecord.nl. Daar kun je ook hun boek bestellen. Of gewoon in de christelijke boekhandel.
Jan Minderhoud

Update situatie Oekraïners in de pastorie
Graag willen we u weer op de hoogte brengen van het reilen en zeilen rondom de opvang van de Oekraïners in de pastorie;
Pastor Victor is vertrokken uit de pastorie en verblijft elders in Ermelo. De afgelopen periode hebben we ook enkele nieuwe bewoners mogen ontvangen; een moeder met haar volwassen dochter, en sinds een week ook een nieuw gezin, bestaande uit vader, moeder en hun 3 jarig zoontje.
Wat zijn we blij en dankbaar voor alle steun en hulp rondom de opvang van deze mensen! Een naaimachine die werd gegeven, waardoor de bewoners creatief aan de slag kunnen, vervoer naar de IND om een benodigde sticker voor in het paspoort te halen, de wekelijkse taallessen, kleding en spullen voor de peuter in huis, de fietsen die worden geschonken voor zowel de Oekraïense bewoners als de statushouders in Ermelo; fantastisch! Hartelijk dank voor uw betrokkenheid, het wordt door de Oekraïners zeer gewaardeerd!
Wilt u in uw gebed deze mensen meenemen? Hun zorgen om de thuisblijvers, de mensen in Oekraïne die kampen met hele periodes zonder elektra, gas en water. Levend in onzekerheid; Niet wetende wanneer en of ze terug kunnen naar hun vaderland.
Wilt u ook iets betekenen voor deze mensen en/of statushouders in Ermelo? Voor meer informatie of aanmelding kunt u mailen naar: thuisinermelo@gmail.com
Namens de Diaconie, themagroep Vluchtelingen

Agenda
December
22 Gebed voor de zieken
29 Gebed voor de zieken
31 Steps
31 Next Step

Januari 2023
5 Gebed voor de zieken
8 Steps
8 Next Step
12 Hanna

One (Omzien Naar Elkaar)
Heeft u praktische hulp nodig of kunt u hulp bieden? Heeft u behoefte aan advies, steun, directe hulp of begeleiding naar andere hulpinstanties? ONE is er voor u. Neem contact op met ONE: Joke Nijeboer – Bakker. Zie ook de website (Wat doen wij? – Omzien Naar Elkaar).

Kerkauto
Voor vervoer naar de kerk kunt u contact opnemen met Piet van Diest

Kopij, voorbeden en pastoralia
Voorbeden en pastoralia graag indien mogelijk vrijdag 12.00 uur doorgeven aan ds. A. Priem.
Kopij voor de nieuwsbrief kunt u wekelijks voor vrijdag 12:00 uur aanleveren via e-mail. Kopij voor alle nieuwsmedia via e-mail.
Kopij voor het wijkbericht uiterlijk woensdag 9-11-2022 voor 19.00 uur aanleveren via e-mail.Wijknieuws Westerkerk voor kerkblad vrijdag 2-12-2022

Bij de vieringen
Zondag 4 december hoopt Jan Minderhoud voor te gaan,
Hij schrijft het volgende over de dienst:
Op 4 december is het tweede Advent en zo op weg naar Kerst willen we met elkaar nadenken over engelen. Wat zijn engelen? Wat doen ze in de Bijbel? En wat doen ze nu? Kunnen wij ze ook tegenkomen.
Als opwarmertje geef ik zeven misverstanden over engelen: “Als je doodgaat, word je een engeltje.” - “Engelen hebben blonde krulletjes, blauwe ogen en mooie witte vleugels.” - “Engelen kunnen vliegen, zweven op een wolk en spelen harp.” - “Engelen beschermen je altijd, dus je kunt gerust gevaarlijk doen.” - “Als je in een moeilijke situatie zit, komt er altijd wel een engel helpen.” - “Een engel maakt zich altijd bekend.”- “Engelen bestaan alleen maar in de Bijbel en rondom de geboorte van Jezus. En als ze nu nog bestaan, dan zijn ze werkeloos en merken wij daar niks van.” In de dienst kauwen we op deze vragen door.
De muzikale begeleiding van deze dienst is in handen van Eclipse Worship, een band of combo met één zangeres, zie www.eclipseworship.nl. We lezen Jesaja 6:1-8 en Openb. 5:11-14. Draagt u de diensten mee in uw gebeden? Jan Minderhoud.

ds. André Priem is die ochtend in de Opstandingskerk. Eén keer per jaar zijn we als PKN-voorgangers daar en dat zijn altijd weer mooie ontmoetingen.

Zondag 11 december is ds André Priem de voorganger. We vieren samen Heilig Avondmaal, en we lezen met de kinderen mee uit Mattheus 1:18-24: ‘Jozef wacht op de komst van Jezus’

Bloemen
De bloemen van zondag 20 november gingen met onze hartelijke groeten ter bemoediging naar Klaas en Ada Kamphorst-Hop.
En de bloemen van zondag 27 november waren bestemd voor dhr Bjorn Aarsen. Eveneens vergezeld met onze hartelijke groeten en bemoediging.

Dinsdagmiddagkring
Op 6 december is er de dinsdagmiddagkring. (14.30-16.00 uur). In de Westerkerk
We zijn aan het lezen in het Johannes-evangelie en dat doen we met elkaar. Op zoek naar nieuwe gedachten en inzichten.
Wil je aanhaken, altijd welkom.

Hanna vrouwengroep

Op donderdag 8 december is er weer een ochtend in de Westerkerk van de Hanna-kring. In deze adventstijd gaan we samen nadenken over Maria, de moeder van Jezus. Zij is een vrouw die veel mee heeft gemaakt, vreugde en ook diep verdriet. Haar geloofsleven kent hoogte- en dieptepunten, wat dat betreft kan ze voor ons allemaal een voorbeeldfiguur zijn; er zijn veel lessen die Maria krijgt die wij kunnen toepassen in ons leven. Vanaf 9.15 uur staat de koffie/thee klaar, om 9.30 uur starten we en rond 11.15 sluiten we ons samenzijn af.
Van harte welkom, ook als je nog nooit bent geweest!
Rita 06-57369134 en Erna 06-30743001

Vanuit de kerkenraad
Op 17 november kwam de kerkenraad bijeen. We spraken in goede sfeer over de volgende zaken:
In de Algemene Kerkenraad is verder gesproken over het WOK proces en de moderamen van de diverse kerken gaan hiermee verder. Ook hebben stijgende energiekosten hier onze aandacht.
Gebruik en herinrichting van de zalen van kerk en vleugel zal onze aandacht blijven houden. Ook praktische zaken die horen bij het in gebruik nemen van de Vleugel
Omzien Naar Elkaar (one) werd geëvalueerd. Het loopt goed.
Er zijn op verschillende momenten gebedsgroepen in de gemeente actief. Fijn dat gebed leeft. We onderzoeken hoe we gebed meer onder de aandacht kunnen brengen.
De volgende kerkenraadsvergadering is 15 december

Voedselbank – Inzameling en ook de punten sparen (DE)
Als gemeenteleden van de Westerkerk kunnen we een bijdrage leveren aan mensen die het financieel moeilijk hebben (zie artikel kerkblad onder kopje diaconie)
Op zondag 11 december staan er lege kratten van de Voedselbank. Wilt U meehelpen om de kratten te vullen door de volgende producten mee te nemen:
Blik fruitcocktail op sap, pot augurken, Pot of blik bonen, (vloeibaar) wasmiddel ( max 20 wasbeurten), Pk aardappelpuree en blik of zak soep.
DE punten van Douwe Egberts kunt U ook inleveren. Dan sparen we samen voor koffie voor de voedselbank, Cadeaukaarten AH, Plus, of Jumbo. Alvast bedankt.
In de hal van de kerk staan weer kratten waarin u de producten kunt deponeren, maar u kunt uiteraard uw product ook geven aan een van de diakenen die daar aanwezig zijn. Wij hopen dat u mee wilt doen met deze concrete vorm van hulpverlening, vooral nu bij de deze moeilijke tijden.
Alvast bedankt namens de Klanten van de Voedselbank Ermelo.
Gijs van Norden

Agenda
December
1 Gebed voor de zieken
6 Dinsdagmiddagkring
8. Vrouwengroep Hanna
8 Gebed voor de zieken
11 Steps
11 Next step
12 Gebedsgroep
15 Wijkkerkraad
15 Gebed voor de zieken
22 Gebed voor de zieken
29 Gebed voor de zieken
31 Steps
31 Next Step

One (Omzien Naar Elkaar)
Heeft u praktische hulp nodig of kunt u hulp bieden? Heeft u behoefte aan advies, steun, directe hulp of begeleiding naar andere hulpinstanties? ONE is er voor u. Neem contact op met ONE: Joke Nijeboer – Bakker. Zie ook de website (Wat doen wij? – Omzien Naar Elkaar).

Kerkauto
Voor vervoer naar de kerk kunt u contact opnemen met Piet van Diest

Kopij, voorbeden en pastoralia
Voorbeden en pastoralia graag indien mogelijk vrijdag 12.00 uur doorgeven aan ds. A. Priem.
Kopij voor de nieuwsbrief kunt u wekelijks voor vrijdag 12:00 uur aanleveren via e-mail. Kopij voor alle nieuwsmedia via e-mail.
Kopij voor het wijkbericht uiterlijk woensdag 9-11-2022 voor 19.00 uur aanleveren via e-mail.


Wijknieuws Westerkerk voor kerkblad vrijdag 18-11-2022

Bij de diensten
Zondag 20 november is het eeuwigheidszondag. We noemen de namen van allen die ons het afgelopen kerkelijk jaar ontvallen zijn. Een dag van terugkijken en vooruitzien. Van verbondenheid met elkaar. Ook dit jaar zullen familieleden een gedachtenis-roos in een vaas plaatsen. Daarnaast willen we lichtjes ontsteken voor andere geliefden die gemist worden.
We lezen deze zondag uit Johannes 14: 15-21. Het thema dat ik hieraan ontleen is ‘Een andere Trooster’. We zoeken troost bij elkaar en bij God.
Zondag 27 november is er weer een ruilzondag in Hervormd Ermelo, in West gaat Jeroen de Wind voor, hij is proponent en liep een poosje geleden stage in het Kerkelijk Centrum.

Kliederkerk
Zondag 27 november is er ook weer Kliederkerk: ‘Kom je spoorzoeken?’ is het thema en het wordt deze keer gehouden in de Rehobothkerk. De inloop is vanaf 15.30 uur, het programma begint om 16.00 uur (tot 18.00 uur). Zoals altijd zijn er drie onderdelen: samen ontdekken, samen vieren en samen eten! Het mooie van Kliederkerk is dat je het als gezin kunt meemaken – je hoeft je niet op te splitsen in kerk / kindernevendienst / oppas – je doet alles samen!

Behoefte aan een bezoekje?
Het is goed om op deze plaats weer eens te vermelden dat we als pastoraal team altijd bereid zijn om u/jou een bezoek te brengen. Rondom jubilea of bij ziekte (als we er vanaf weten) nemen we zelf vaak het initiatief om je te benaderen. Maar er kunnen ook allerlei andere redenen zijn waarom je behoefte hebt aan een bezoek, een pastoraal contact. Het kan enorm waardevol zijn om mooie of moeilijke dingen met elkaar te delen, voor elkaar te bidden, om even samen op te trekken.....
Aarzel niet om dan contact met ons op te nemen!
Via de Scipio-app, de Whats-app-groepen of de website zijn we te bereiken.
Nicole van Schaijk en Mark de Groot (team 19-44 jaar)
Dineke Vletter (team 45-74 jaar)
Helen Arend en Tijmen Bosch (team 75+)
ds. André Priem

Bloemen
De bloemen van zondag 6 november gingen met onze hartelijke groeten ter bemoediging naar de Fam. van Doesburg.
En de bloemen van zondag 13 november waren ter bemoediging en met onze hartelijke groet bestemd voor mevr. Haverlag-Groothuis.

Gezocht leiding voor de Basis Catechisatie (BC)
Vind je het leuk om tieners iets te leren over het geloof en met hen daarover in gesprek te gaan? Dan is een rol als BC leiding misschien wel iets voor jou. Ongeveer 1 keer in de 4 weken geef je leiding aan groep 7/8 of klas 1,2,3 op zondagochtend tijdens de dienst. Dit doe je samen met iemand anders. Voor deze rol hoef je geen vader of moeder te zijn. Jongeren die graag hun geloof willen delen met tieners willen we speciaal vragen om na te denken of dit misschien wel een mooie stap voor jou is waarbij je zelf ook verder gaat groeien in je geloof. Interesse? Neem dan contact op met Mark Reurink (mark.arina.reurink@gmail.com).

Kerstfeest voor gezinnen
Vanuit de jeugddiaconie organiseren we op eerste kerstdag een kerstfeest voor gezinnen met een krappe portemonnee en/of geen netwerk om kerst mee te vieren. Het wordt een gezellige middag voor kinderen en ouders met spelletjes, kerstliedjes bij het kampvuur en samen eten. Vind je het leuk om kerst eens op een andere manier te vieren en nieuwe mensen te leren kennen? Kom dan helpen om dit feest samen te vieren. We zoeken nog vrijwilligers in de voorbereiding, om te koken etc. Dit kan alleen maar ook gezellig met het hele gezin.
Ook als je mensen kent die het leuk zouden vinden om uitgenodigd te worden, kun je dit aan ons doorgeven dan zorgen we dat ze een uitnodiging krijgen.
Voor vragen en aanmelden; stuur een berichtje naar Sophie Kwant (06-16816059)

Vrijwilligers gezocht oud papier ophalen.
Maandelijks worden op zaterdagochtend 48 vrijwilligers ingezet om oud papier op te halen. De vergoeding is ca. € 170 per vrijwilliger per zaterdagochtend. Dat is veel geld!
Het oud papier geld komt in de wijkkas en is belangrijk voor onze activiteiten. De Hervormde Gemeente Ermelo heeft gemiddeld 12 vrijwilligers per maand toegezegd. Als we dat niet halen, dan kunnen we onze plek kwijtraken.
We hebben alleen een te kleine lijst met reservevrijwilligers. Wil jij 1 of 2 keer per jaar een ochtend oud papier inzamelen: meld je dan aan bij Piet van Diest. tel: 0613618731 mail pietvandiest@upcmail.nl Bedankt!

Agenda
November
21 Gebed voor de zieken
27 Kliederkerk
27 Steps.
27 Next Step
28 Gebedsgroep
28 Gebed voor de zieken

December
5 Gebed voor de zieken
8 Hanna
11 Steps
11 Next Step
12 Gebedsgroep
12 Gebed voor de zieken.

One (Omzien Naar Elkaar)
Heeft u praktische hulp nodig of kunt u hulp bieden? Heeft u behoefte aan advies, steun, directe hulp of begeleiding naar andere hulpinstanties? ONE is er voor u. Neem contact op met ONE: Joke Nijeboer – Bakker.
Zie ook de website (Wat doen wij? – Omzien Naar Elkaar).

Kerkauto
Voor vervoer naar de kerk kunt u contact opnemen met Piet van Diest

Kopij, voorbeden en pastoralia
Voorbeden en pastoralia graag indien mogelijk vrijdag 12.00 uur doorgeven aan ds. A. Priem.
Kopij voor de nieuwsbrief kunt u wekelijks voor vrijdag 12:00 uur aanleveren via e-mail. Kopij voor alle nieuwsmedia via e-mail.
Kopij voor het wijkbericht uiterlijk woensdag 9-11-2022 voor 19.00 uur aanleveren via e-mail.


Wijknieuws Westerkerk voor kerkblad vrijdag 4-11-2022

Bij de diensten

Zondag 6 november is er een jeugddienst. Het thema is ‘Al een keuze gemaakt?’ We lezen met elkaar Jozua 24:13-21. In deze dienst komt enkele jongeren aan het woord die een keuze hebben gemaakt voor God. Maar hoe geef je vorm aan die keuze? Door belijdenis te doen, door de keuze te maken voor volwassendoop? Maakt het uit welke vorm je kiest? In verschillende kerkelijke tradities zijn er vaak verschillende antwoorden.... Of kunnen we sowieso blij zijn met hun keuze?

We hadden al mooie gesprekken en een mooie ontmoeting bij de voorbereiding. We hopen daar tijdens de dienst iets van te delen.

65 jaar getrouwd… een lange tijd

Luisterend naar de livestream van de kerkdienst in de Westerkerk, ging het – na de doop van drie kinderen – over het “Elkaar tot zegen zijn”.

Onze wijkpredikant dominee Priem hield ons voor dat wij op veel verschillende manieren elkaar tot zegen kunnen zijn. En dat was nou precies het antwoord op de vraag die ons dezer dagen menigmaal is gesteld. “Wat een zegen is het om het zo lang met elkaar te mogen leven”. Grote dankbaarheid overheerst in deze dagen, dankbaar dat wij elkaar, maar evenzeer onze kinderen, onze kleinkinderen en onze achterkleinkinderen en veel anderen tot zegen mochten zijn! Dankbaarheid ook voor het medeleven dat wij in de vorm van kaarten, bloemen en persoonlijke gelukwensen van mensen die ons lief zijn mochten ontvangen.

Riet en ik voelen ons gezegend door Gods nabijheid en dat stemt inderdaad tot grote dankbaarheid.

Van die dankbaarheid willen we graag doen blijken in de Westerwijkgemeente!

Hartelijke groeten van Riet en Henk Henzen

Beste gemeenteleden.

Inmiddels heb ik het halotijdperk achter mij gelaten en ontdekt dat met overbrugging van een harde nekkraag voor twee weken, het gebruikelijk is om schouderspierpijn te hebben en af en toe vervelende nekkrampen.
He traject is volgens plan verlopen. Verder herstel van spiergebruik en krachtsontwikkeling in vooral mijn rechterarm verwacht ik de komende periode van misschien wel enkele maanden. Mijn werk wil ik in geringe mate weer vanaf 7 november oppakken.

Graag wil ik jullie hartelijk bedanken voor alle gebedsmomenten, alle kaarten en attenties. Ik heb echt meer dan ooit ervaren hoe het is onderdeel te zijn van een warme ‘gemeente’. Het heeft mij op vele momenten enorm geholpen de moed erin te houden, optimistisch te blijven en op een positieve manier vol te houden. Ik ben daar enorm dankbaar voor!!!

Hartelijke groet, Willy Minderhoud

Huwelijksjubileum

Op dinsdag 10 november zijn Jeanet en Richard van den Akker-Schep 40 jaar getrouwd. We feliciteren hen van harte met deze mijlpaal en wensen hun Gods zegen en nabijheid in de jaren die komen!

Bloemen

Zondag 23 oktober gingen de bloemen met onze hartelijke groet ter bemoediging naar het echtpaar Van Kooten.

Zondag 30 oktober gingen de bloemen eveneens met onze hartelijke groet en bemoediging naar Karin Bos.

Dinsdagmiddagkring

Op dinsdag 8 november is er weer dinsdagmiddagkring. We lezen verder in Johannes 7.

Wil je aanhaken? Altijd welkom van 14.30-16.00 uur in de kerk.

Open huis De Vleugel 12 november

De Vleugel is bijna klaar. Komende weken worden de keuken geplaatst en de inrichting afgrond. Het is tijd om het resultaat te tonen. Vooruitlopend op de officiële opening wordt op zaterdag 12 november open huis gehouden. Vanaf koffietijd om 10.30 uur tot ’s middags 16.00 uur ben je van harte welkom om even binnen te lopen en alles te bewonderen. Je kan in gesprek over de gebruiksmogelijkheden en de inmiddels borrelende ideeën voor activiteiten en natuurlijk staan koffie en thee klaar.

Het open huis is bedoeld voor allen die betrokken zijn bij de totstandkoming van De Vleugel, de wijkbewoners en natuurlijk alle Westerkerkers.

Van harte welkom!

Vanuit de kerkenraad

Enige tijd is er naar de gemeenteleden geen terugkoppeling geweest vanuit de kerkenraad. Dat is een van de consequenties van het niet hebben van een scriba... Echter vindt de kerkenraad het belangrijk u mee te nemen in de zaken waar we mee bezig zijn, dus vanaf nu brengen we daar verandering in. Onlangs hebben we tijdens het kerkenraadsweekend het onderwerp "homoseksualiteit in de kerk" verder uitgediept. Wij hadden mooie gesprekken. In januari willen we rond een tweetal kerkdiensten (15 en 22 januari) hierover verder praten. De dienst op 22/1 zal een interactieve dienst zijn.

Onze gemeente, de Parasol en de wijkvereniging namen samen initiatief voor het oprichten van de stichting De Vleugel. Het gebruik van De Vleugel zal zijn 50% kerk en 50% overige. Het beheer en de exploitatie wordt uitgevoerd door de stichting. De Vleugel is inmiddels in gebruik genomen en komende dagen wordt de inrichting afgerond. We denken opnieuw na over de herinrichting van het liturgisch centrum. T.z.t. komen we hier bij u op terug. De commissie WOK (Westerkerk, Oude kerk, Kerkelijk centrum) is bij elkaar geweest. U heeft op de onlangs gehouden gemeenteavond daarover kunnen horen. Binnen de kerkenraden wordt hier vervolg aan gegeven.

Agenda

November:

7 Gebed voor de zieken
12 Open huis De Vleugel
13 Steps
13 Next Step
14 Gebedsgroep
14 Gebed voor de zieken
17 Vergadering wijkkerkenraad
21 Gebed voor de zieken
27 Kliederkerk
27 Steps
27 Next Step

Zie verder de website van de Westerkerk,

One (Omzien Naar Elkaar)

Heeft u praktische hulp nodig of kunt u hulp bieden? Heeft u behoefte aan advies, steun, directe hulp of begeleiding naar andere hulpinstanties? ONE is er voor u. Neem contact op met ONE:

Joke Nijeboer – Bakker.

Zie ook de website (Wat doen wij? – Omzien Naar Elkaar).

Kerkauto

Voor vervoer naar de kerk kunt u contact opnemen met Piet van Diest

Kopij, voorbeden en pastoralia

Voorbeden en pastoralia graag indien mogelijk vrijdag 12.00 uur doorgeven aan ds. A. Priem.

Kopij voor de nieuwsbrief kunt u wekelijks voor vrijdag 12:00 uur aanleveren via e-mail

Kopij voor alle nieuwsmedia via e-mail.

Kopij voor het wijkbericht uiterlijk woensdag 9-11-2022 voor 19.00 uur aanleveren via e-mail.

Wijknieuws Westerkerk voor kerkblad vrijdag 6-10-2022


Bij de diensten
Zondag 9 oktober hoopt Marcelle van Schoonhoven weer voor te gaan in de Westerkerk.
Dat weekend zijn we ook met een kleine delegatie vanuit de gemeente op Texel, in de Protestantse gemeente de Waal, de Koog en den Hoorn. Dit is de gemeente waar Fiet van Beek voorzitter van de kerkenraad is. Zo ontstond een lijntje naar West en kwam de vraag ‘kunnen we niet iets voor elkaar betekenen?’ Wat dat zou kunnen zijn, gaan we met elkaar proberen te ontdekken tijdens enkele ontmoetingen...
André Priem hoopt die zondag voor te gaan in het kerkje van den Hoorn.
Zondag 16 oktober is er een doopdienst. De doop zal worden bediend aan Olivier, zoon van Sander en Lisanne Hu-Hofman, aan Levi, zoon van Arthur en Mariska Visser-Mol en aan Niene, dochter van Tim en Linnah Geurts-Schut. We hopen op een mooie dienst met elkaar!
Het thema van deze dienst zal zijn ‘Mag ik jou tot zegen zijn?’ We lezen enkele verzen uit Genesis 12:1-7 en Spreuken 11:11.

Huwelijksjubileum
Jan en Metje Vosselman- zijn op 7 oktober 40 jaar getrouwd. Een mooi moment om hier in dankbaarheid bij stil te staan en om dit te kunnen vieren. Van harte gefeliciteerd en Gods nabijheid toegebeden in de jaren die komen!

Bedankt
Graag willen wij iedereen bedanken voor de kaarten, bloemen, telefoontjes, mailberichten en hulp die we mochten ontvangen tijdens de periode voor en na mijn operatie. Het heeft ons zoveel moed en kracht gegeven door de woorden die we meekregen. Door de heerlijke maaltijden die voor ons verzorgd werden en het werk in huis wat we zelf moeilijk konden doen, hartelijk dank! Het is ook bemoedigend te weten dat er zoveel gebed is en dat er zoveel meegeleefd wordt in onze gemeente. We hebben zelf ook gedankt en gebeden voor het geestelijk werk in de gemeente, dat we één lichaam mogen zijn, met Jezus als het Hoofd. Ook als we op non-actief staan. We hebben nog een traject te gaan, maar we weten zeker dat de Drie-Eenheid ons nabij is, wat er ook gebeurt.
In april waren we 50 jaar getrouwd, maar wegens de omstandigheden konden we het niet vieren, ook toen kregen we veel felicitaties waarvoor onze hartelijke dank!
Met hartelijke groeten, Marinus en Margriet de Ruiter.

Samen op Texel. Weekend 8 en 9 oktober
Zaterdagmiddag: Voor gezinnen als ze er fijn bij zijn, mogelijk een kinderprogramma
Samen de prachtige kerk in Den Hoorn bekijken!
Zaterdagavond: Een maaltijd samen met gemeenteleden van Texel!
Samen muziek maken, zingen, een lied voor zondag!
Zondagochtend: Kerkdienst in Den Hoorn, onze voorganger André Priem gaat voor!
Vragen over overnachtingsmogelijkheden die je kan regelen?
Klaas en Sita Wijma, contactpersonen weekend Texel sitawijma@gmail.com of tel. 06-13881326.

Bloemen
De bloemen van zondag 18 september gingen met een groet ter bemoediging naar het echtpaar Leijenaar.
Met onze felicitatie gingen de bloemen van zondag 25 september naar mevr. van den Brink-Kuikhoven.
En de bloemen van zondag 2 oktober gingen met een groet van de gemeente naar mevr. Neeltje Scholte-van Doornum.

Belijdeniscatechese
Ook dit jaar is er weer de mogelijkheid om samen met anderen na te denken over wat geloven voor jou betekent, over keuzes maken in je leven. Een van die keuzes kan zijn: belijdenis-doen. Ja-zeggen tegen God in het midden van de gemeente. Het zal komend seizoen een gezamenlijke kring zijn met mensen uit de Oude Kerk. Heb je interesse, wil je meer info? Neem dan even contact op met André Priem (06-1439 2750)

Terugblik kerkenraadsweekend
Jaarlijks is er een moment waarop we als kerkenraad, buiten de gewone vergaderingen om, enkele dagdelen met elkaar doorbrengen in het kerkenraadsweekend. Even op een andere locatie dan een zaaltje in het kerkgebouw. Er is tijd voor ontmoeting, maar ook tijd om een thema wat verder uit te diepen. Afgelopen weekend ging het over homoseksualiteit. In het seizoen 2019/2020 hebben we daar als kerkenraad ook uitgebreid over gesproken en zijn er twee gemeenteavonden gehouden. Tot besluitvorming is het toen niet gekomen (mede door corona). Ondertussen is de kerkenraad bijna volledig vernieuwd en wilden we dat gesprek opnieuw voeren. We kijken terug op een goed weekend, waarin we in heel open en ontspannen sfeer met elkaar van gedachten konden wisselen. Vrijdagavond hebben we samen de EO-documentaire ‘De kast, de kerk & het koninkrijk’ bekeken en daar met elkaar over doorgepraat. Zaterdagmorgen hebben we ons gebogen over hoe we vanuit de Bijbel en vanuit bijbelse principes en grondlijnen een weg zouden kunnen zoeken en vinden. Ook hebben we nagedacht hoe we hier met elkaar een vervolg in de gemeente aan kunnen geven. Op gemeenteavonden is er meestal een beperkt aantal gemeenteleden aanwezig, dus het idee is nu om een keer rondom de kerkdienst er met elkaar over in gesprek te gaan. Het is nog even zoeken naar een geschikte datum en naar de precieze vorm waarin we dat willen gieten, maar daar komen we nog op terug...

Alpha Youth
Wat hebben we nodig:
  • Mensen die willen bidden voor de voorbereidingen en de jongeren die gaan komen
  • Mensen die zich willen aansluiten bij het gebedsteam om elke avond te bidden voor de Alpha Youth avonden
  • Mensen die voor de maand oktober en begin november willen koken en voor 10-40 jongeren een maaltijd zouden willen maken
  • Mensen die een keer zouden willen helpen opruimen en schoonmaken tussen 19.30 en 20.30
Grote schoonmaak Westerkerk zaterdag 15 oktober
Een groot aantal vrijwilligers zorgt er voor dat de kerk wekelijks schoongemaakt wordt. Wat fijn dat deze mensen hun tijd daar voor vrij maken.
Op zaterdag 15 oktober willen we van 9.00 – 12.00 uur wat grote schoonmaakklussen aanpakken in en om de Westerkerk, zoals de ramen en deuren in en buiten de kerk en alle stoelen in de kerk en bijzalen. Daar hebben we natuurlijk weer veel wapperende handjes voor nodig.
We stellen het zeer op prijs als u/jij ook een paar uurtjes komt helpen. Graag even een mailtje of whatsappje naar Joke of Karin, zodat we weten op hoeveel personen we kunnen rekenen.
Wij zorgen voor koffie met wat lekkers!
Graag zien we je op zaterdag 15 oktober!
Joke Nijeboer email: jnijeboerbakker@gmail.com tel: 06 12031558
Karin van Diest email: karinvandiest@chello.nl tel: 06 13979636

Hanna
Donderdag 13 oktober a.s. komen wij weer samen in de Westerkerk. We bespreken met elkaar een actueel thema. Om 09.15 uur staat de koffie/thee klaar. We starten om 09.30 uur en rond de klok van 11.15 uur sluiten we af. Wil je er een keer bij zijn: hartelijk welkom! We hopen op een mooie ochtend.
Hartelijke groeten,
Betsy van Raaijen, 0341 – 279780. Coby Zevering 0341 – 557398.

Senioren opgelet!
Na onze gezellige lunch in mei is het de hoogste tijd om weer een seniorenmiddag te hebben.
Iedereen die zichzelf niet meer piepjong vindt, nodigen we uit om op 1 november om 14.30 uur aanwezig te zijn in onze Westerkerk.
Noteert u de datum vast op de kalender of in agenda. Het wordt vast weer een mooie middag. Te zijner tijd volgt er meer informatie.
Fijn om elkaar dan weer te ontmoeten. We zien uit naar uw komst!
Petra, Joke, Nel en Henke.

Eén contactadres voor alle redacties
Er zijn verschillende manieren waarop we binnen de gemeente informatie delen: we hebben de nieuwsbrief, de website, het kerkblad, de Scipio app en de schermen in de kerk. Dit wordt verzorgd door verschillende redacties met ieder een eigen e-mailadres. Zo komt het dat iets dat je naar de nieuwsbrief stuurt, niet zomaar op de website of in de app te lezen is. Vanaf nu is er één contactadres voor alle redacties: pr.wk@hervormd-ermelo.nl. Een e-mail naar dit adres komt terecht bij alle redacties. Iedere redactie kan het bericht vervolgens plaatsen. Heb je iets om te laten publiceren? Stuur het voortaan naar pr.wk@hervormd-ermelo.nl. Zie ook de communicatie-pagina op de website: hervormd-ermelo.nl/westerkerk en ga vervolgens naar Wat doen wij? - Communicatie.

Agenda
Oktober
8. Samen op Texel
10 Gebed voor de zieken
13 Hanna
15 Kerkschoonmaak
16 Steps - 16 Next Step1
17 Gebedsgroep -17 Gebed voor de zieken
20 Vergadering wijkkerkenraad
24 Gebed voor de zieken
30 Steps -30 Next Step
31 Gebedsgroep Gebed voor de zieken

One (Omzien Naar Elkaar)
Heeft u praktische hulp nodig of kunt u hulp bieden? Heeft u behoefte aan advies, steun, directe hulp of begeleiding naar andere hulpinstanties? ONE is er voor u. Neem contact op met ONE: Joke Nijeboer
Zie ook de website (Wat doen wij? – Omzien Naar Elkaar).

Kerkauto
Voor vervoer naar de kerk kunt u contact opnemen met Piet van Diest.

Kopij, voorbeden en pastoralia

Voorbeden en pastoralia graag indien mogelijk vrijdag 12.00 uur doorgeven aan ds. Andre Priem.
Kopij voor de nieuwsbrief kunt u wekelijks voor vrijdag 12:00 uur aanleveren via e-mail.
Voor de exacte inleverdatum van de kopij voor het wijkbericht in het kerkblad: zie het kerkblad.
Website ontwikkeling: Exitus ICT