Lees voor
Zoek
Home > Algemeen > Kerkdiensten

Wij zijn wij?

Over de kerkdiensten

De kerkdiensten worden gehouden in:

Oude Kerk 
Kerkbrink 1: elke zondag om 10:00 en 17:00 uur (variërend in de Oude Kerk en in de Gereformeerde Kerk).

Nieuwe Kerk 
Horsterweg 40: elke zondag om 10:00 en om 18:30 uur.

Kerkelijk Centrum 
Jeugdkant 14: elke zondag dienst om 09.30 uur.

Westerkerk 
Oude Nijkerkerweg 4: elke zondag dienst om 9.30 uur (april tot en met oktober) en 10.00 uur (november tot en met maart).

Kapel Staverden 
Staverdenseweg: elke zondag, als regel om 09:00 uur bij zomertijd en om 10:30 uur bij wintertijd.

Zendingskerk 
Harderwijkerweg 10: elke zondag dienst om 10:00 uur.

Kindernevendienst en oppas
Tijdens de morgendiensten is er in alle kerkgebouwen oppas aanwezig voor de allerkleinsten. Uw kleintjes zijn er van harte welkom. In de Oude Kerk is er in de maanden oktober t/m maart om 9:00 uur geen oppas. 
Voor de oudere kinderen wordt er een kindernevendienst georganiseerd.

Kerkauto
Er is een mogelijkheid voor die gemeenteleden die niet in staat zijn om op eigen gelegenheid naar de kerk te gaan per auto gehaald en gebracht te worden. Dit geldt met name voor onze oudere en/of minder valide gemeenteleden.
Voor nadere gegevens zie de wijkinformatie en het kerkblad waar u zich kunt aanmelden de namen van de rijders worden vermeld.

Collecten
Tijdens de eredienst worden er twee collecten gehouden, waarvan de bestemming wekelijks wordt vermeld in het kerkblad en op de website. Ook bij de viering van het Heilig Avondmaal wordt in de kerken gecollecteerd. Het collecterooster wordt jaarlijks in samenspraak met de betrokkenen door de Algemene Kerkenraad vastgesteld.
Bij de uitgang van de kerken wordt speciaal een geldelijke bijdrage gevraagd voor de zending.

Centrale Kerkdiensten

Op Nieuwjaarsdag wordt in het Kerkelijk Centrum om 10:00 uur een centrale kerkdienst gehouden.
Centrale zangdiensten worden gehouden in de Nieuwe Kerk om 18.30 uur op Eerste Paasdag, Eerste Pinksterdag en Eerste Kerstdag.

Heilig Avondmaal
Op drie zondagen per jaar (in de maanden januari, juni en september) en op Goede Vrijdag (avond) wordt in de meeste wijken het Heilig Avondmaal gehouden. Zowel in de eerste als tweede dienst vinden er vieringen plaats. De voorbereiding wordt normaal gesproken gehouden op de zondag voor de viering. In sommige wijken worden in de week vooraf ook bezinningsmomenten belegd.
In het overzicht van de kerkdiensten (minimaal 4 weken van te voren) wordt aangeven wanneer er een avondmaalsdienst is.

Avondmaalsdiensten zorgcentra
In de zorgcentra de Dillenburg, Arcade, IJsvogel en Ameniet vinden samen met de Gereformeerde Kerk huisvieringen plaats.
Wie niet in staat is naar de kerk te komen en er prijs op stelt aan huis het avondmaal mee te vieren kan daarvoor contact opnemen met zijn/haar wijkouderling.

Collectemunten
Op zondagochtend nog even wat euro’s bij elkaar zoeken in de diverse portemonnees? Of liever een zakje collectemunten in de kast hebben, zodat u niet hoeft te zoeken. Op het kerkelijk bureau zijn collectemunten te koop, die voor alle collecten in onze gemeente gebruikt kunnen worden. Bij het Kerkelijke Bureau zijn de collectemunten te verkrijgen. Aan het gebruik van collectemunten kunnen voordelen verbonden zijn. Het bedrag dat u - aantoonbaar - aan collecten betaalt, is namelijk als gift aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Bloemengroet
Elke week wordt er in de wijken de zogenaamde bloemengroet uitgereikt. Dit is een teken van verbondenheid met elkaar. Bij vervelende omstandigheden als ziekte, maar ook bij heuglijke momenten zoals een geboorte, huwelijk of jubileum. Wie verdient volgens u een bloemengroet? Stuur hiervoor een mail naar de scriba van uw wijk.
Website ontwikkeling: Exitus ICT